დათაგა: სივის ფორმა

CV

როგორ დავწეროთ წარმატებული CV-ი

  რეზიუმეს წინასწარ მომზადება სამსახურის ძიების პროცესის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, განსაკუთრებით მაშინ როცა განსაზღვრულ პოზიციაზე  შეიძლება იყოს   მრავალი  მსგავსი შესაძლებლობის კანდიდატის განაცხადი. მაშასადამე როგორი უნდა იყოს წარმატებული  რეზიუმე?