in

3 რამ, რაც 2023 წლის კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიისთვის გამოგადგებათ

ციფრული კონტენტის შექმნა წლების განმავლობაში განვითარდა. ბრენდები ახლა უფრო მეტ ონლაინ მარკეტინგულ არხებსა და მეთოდებს იყენებენ კონტენტის გამოსაქვეყნებლად. კონტენტ მარკეტინგის ევოლუციასთან ერთად, მნიშვნელოვანი ცვლილება მოხდა იმ კონტენტის ტიპებში, რომლებითაც აუდიტორიას სურს მეტი პროდუქტი მოიხმაროს ან ინტერაქციაში ჩაერთოს.

კონტენტ მარკეტინგის გუნდების უმეტესობამ უნდა გაითვალისწინოს კონტენტ მარკეტინგის გეგმები, რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვა არხსა და სამუშაო პროცესებს, სხვადასხვა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. რა დაეხმარებათ კონტენტის გუნდებს ახალი კვარტლისა და წლისთვის მომზადებაში?

მიმდინარე წლის კონტენტ აუდიტი

კონტენტ მარკეტერები აქვეყნებენ უამრავ კონტენტს, მთელი წლის განმავლობაში, ბლოგის, სტატიების, სოციალური მედიის პოსტების, ელ.ფოსტის მარკეტინგის ასლის, პოდკასტების/ვებინარების, თეთრი ქაღალდების, ელექტრონული წიგნების და მრავალი სხვა სახით.

უმეტეს შემთხვევაში, არსებული კონტენტის ძირითადი ელემენტები შეიძლება ხელახლა გამოიყენოთ, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გადაახალისოთ, განაახლოთ ტრაფიკი და ინტერესი თქვენი პროდუქტის ან სერვისის მიმართ.

თქვენი საიტის მეტრიკისა და ეფექტურობის მონაცემების გამოყენება სწორი იქნებოდა იმის გასაგებად, თუ რომელი ტიპის კონტენტი მუშაობდა უკეთ მთელი წლის განმავლობაში. ამის საფუძველზე შეუძლიათ მარკეტერებს სამომავლო თემების დასახვაც.

კონტენტის წარმატებული აუდიტის ჩასატარებლად, კონტენტ მარკეტერებს უნდა ჰქონდეთ ერთიანი ხედვა იმის შესახებ, თუ რა კონტენტი გადიოდა წლის განმავლობაში და რომელ არხებზე (ბლოგები, პოდკასტი, ვებინრები და ა.შ.), როგორ მოქმედებდა კონტენტის ეს აქტივები, რა ეფექტი ჰქონდა, რა ინტერესს იწვევდა ესა თუ ის მარკეტინგული არხი მომხმარებელში…

კონტენტის შესაბამისობაში მოყვანა მიზანთან

გამოცდილი მარკეტერები ცდილობენ ატრიბუციის სწორი მოდელი, რაც დაეხმარებათ გაიგონ, რა მუშაობს და რა – არა. მნიშვნელოვანია მარკეტერებმა და ბრენდებმა გააცნობიერონ, თუ რა კონტენტი უნდა შეფასდეს ეფექტურად (მაგალითად, ბლოგები / ელექტრონული ფოსტა) და რომელი მათგანია, ამჟამად, განვითარების ადრეულ ეტაპზე (მაგალითად, ახალი ბრენდის პოდკასტი) და საჭიროა მხოლოდ ბრენდის არსებობისთვის, ROI-ზე ასახვის გარეშე.

კონტენტის მარკეტინგის გეგმის დაყენებამდე, საზომი მეტრიკის მინიჭება, აგრეთვე იმის ცოდნა, თუ რატომ არის გარკვეული არხების ან კონტენტის ტიპების პრიორიტეტი მათთვის მიზნების მინიჭებით საშუალებას აძლევს მარკეტერებს დაიცვან უფრო ყოვლისმომცველი ჩარჩო, რომელიც არის მეტი ROI ორიენტირებული.

ამ პროცესმა მარკეტერებს უნდა მისცეს საშუალება, დაფიქრდნენ, სჭირდებათ თუ არა მათ მიერ გამოყენებული კონტენტ მარკეტინგის არხების რაოდენობის შემცირება ან გაზრდა.

ოპტიმიზაცია მიმდინარე ბაზრისთვის

ციფრული კონტენტ მარკეტინგი წლების განმავლობაში ვითარდებოდა, სწორად გამოიყენებოდა, პატარა გუნდსაც კი შეუძლია ძლიერი გავლენა მოახდინოს არხების ოპტიმიზაციის გზით, იმით, თუ რა კონტენტს გამოიმუშავებს და როგორ ოპტიმიზაციას უკეთებს ბაზრის მიმდინარე ტენდენციებსა და ქცევით შაბლონებს.

თუ აკვირდებით, რომ მომხმარებლები უფრო მეტად არიან დაინტერესებული ინტერაქტიული კონტენტით, როგორიცაა ვებინარები, პოდკასტი, მაშინ ეს არის ის, რაც უნდა გააძლიეროს კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიას.

თუ მომხმარებლებს უფრო მეტად აინტერესებთ კონტენტი, რომელიც შეიცავს უფრო მეტ რჩევებსა და წესებს, ეს ცენტრალური თემაა ის, რისკენაც კონტენტ მარკეტერებმა უნდა მიმართონ ყურადღება და გამოიყენონ კონტენტის განვითარების უახლოეს მომავალში, გეგმების დასაწყობად.

კონტენტ მარკეტერებს უწევთ კონტენტის შექმნა, რათა მოერგონ სხვადასხვა აუდიტორიის გემოვნების ჩვევებს ონლაინ არხებზე. სწორი მონაცემების გამოყენება ოპტიმიზაციისთვის, თუ რა და რატომ უნდა აშენდეს, ასევე, მისი მორგება მიმდინარე ბაზრის პირობებთან და ტენდენციებთან ერთად, მარკეტერებსა და კონტენტ მარკეტერებს საშუალებას მისცემს მეტი გავლენა მოახდინონ, უფრო ნაკლები დანახარჯით.

 

წყარო: martechseries

როგორ ცვლის AI წერის პროცესს?

ყველაფერი ერთი, მთავარი სვლით იწყება – „ალიანსის” კამპანიის დეტალები