„დასამალი არაფერია” – თიბისი დაზღვევის ახალი კამპანია მენტალურ ჯანმრთელობაზე

ადვილად ათვისებადი და მზარდი დასაქმების სფეროები საქართველოში და მათი ანაზღაურება