in

როგორ ვუპასუხოთ ვაკანსიის კანდიდატის ღია შეკითხვას

ინტერვიუერები ხშირად თვლიან, რომ ისინი ფლობენ მთელ ძალაუფლებას ინტერვიუს პროცესში. ამასთან, კანდიდატები სულ უფრო მეტად სვამენ უფრო გამჭრიახ კითხვებს, რათა შეაფასონ, უნდა გადავიდნენ თუ არა ახალ კომპანიაში. როგორც კანდიდატები ემზადებიან ინტერვიუებისთვის, ინტერვიუერებიც მზად უნდა იყვნენ უპასუხონ კანდიდატების ღია კითხვებს, რადგან პასუხებმა შეიძლება ან გააღვივოს მათი ენთუზიაზმი ან შეასუსტოს მათი ინტერესი ამ შესაძლებლობის მიმართ.

აქ მოცემულია სტრატეგია ინტერვიუერებისთვის, რათა მოემზადონ და უპასუხონ ღია კითხვებს, ამით ხელი შეუწყონ კანდიდატების მოზიდვას.

იცოდეთ, რა ინფორმაციაა კონფიდენციალური

ინტერვიუერები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ინტერვიუს პროცესის დროს კონფიდენციალობის დაცვაში. ისინი აცნობიერებენ გარკვეული ინფორმაციის სენსიტიურ ხასიათს, რომლის გამჟღავნება შეუძლებელია კანდიდატებისთვის, მაშინაც კი, თუ მათ ხელი მოაწერეს არასაჯარო ხელშეკრულებას (NDA). კონფიდენციალობის საზღვრების გაგება აუცილებელია, რადგან ის უზრუნველყოფს საკუთრების ინფორმაციის, სავაჭრო საიდუმლოებისა და კომპანიის ოპერაციების განუყოფელი სხვა მგრძნობიარე მონაცემების დაცვას.

მიუხედავად იმისა, რომ NDA გთავაზობთ იურიდიულ დაცვას, აუცილებელია ინტერვიუერებმა თავი შეიკავონ კონფიდენციალური დეტალების გაზიარებისგან, როგორიცაა სამომავლო პროდუქტის გაშვება, სტრატეგიული გეგმები ან ტექნოლოგიები ინტერვიუების დროს. თუმცა, ინფორმაციის დამალვამ ან კითხვაზე პასუხის გაცემისას დაბრკოლებამ შეიძლება აჩვენოს კომპანიის შიგნით გამჭვირვალობის ნაკლებობა, რამაც შესაძლოა კანდიდატს უარისკენ უბიძგოს. თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომელი ინფორმაციაა კონფიდენციალური, წინასწარ განიხილეთ თქვენს მენეჯერთან ან იურიდიულ განყოფილებასთან, რათა დარწმუნებით ისაუბროთ კონფიდენციალურ საკითხებზე ისე, რომ დაიცვას კომპანიის ინტერესები და გადასცეს საკმარისი ინფორმაცია კანდიდატს.

მოემზადეთ კითხვებისთვის

კანდიდატები ხშირად ინტერესდებიან კომპანიის კულტურით – მაგალითად, „შეგიძლია მითხრათ კულტურის შესახებ?“ ან „თქვენ როგორ მიგიზიდათ კულტურამ კომპანიაში?“ ან „როგორ შეიცვალა კულტურა Covid-19-ის შემდეგ?“ იმის ნაცვლად, რომ უბრალოდ დაასახელოთ უპირატესობა კულტურის თვალსაზრისით ან ხაზგასმით აღნიშნოთ თანამშრომლობის დინამიკა, აუცილებელია ხელშესახები მაგალითების ან სცენარების შეთავაზება. მიზანია უპასუხოთ კითხვას ისე, რომ კანდიდატს დაეხმაროთ გაითავისოს, თუ როგორ შეეფერება მათი მუშაობის სტილი კომპანიას და რამდენად კომფორტულად იგრძნობენ თავს გუნდში მოსვლისას, რამდენად შეუწყობენ ხელს მის კომფორტისა და მიკუთვნებულობის გრძნობას.

მაგალითად, შეგიძლიათ ისაუბროთ იმ დროზე, როდესაც თქვენი კოლეგები მხარში დაგიდგნენ რთული პროექტის დროს. ან შეგიძლიათ გააზიაროთ პირადი გამოცდილება, რომელიც ასახავს კომპანიის წახალისებას სამსახურისა და ცხოვრების ბალანსზე და ა.შ.

ყველა ინტერვიუერი ასევე უნდა მოემზადოს პოზიციის ისტორიის შესახებ კითხვებისთვის: ეს როლი ახალი იყო? პოზიცია ვაკანტურია წასვლის ან შიდა გადაცემის გამო? მიზეზი, თუ როგორ გადაწყვიტა კომპანიამ შეექმნა ახალი როლი, თავად პოზიციის მნიშვნელობა და როგორ ურთიერთფუნქციონირებს თანამდებობის პირი, შეიძლება დაეხმაროს კანდიდატებს უკეთ გააცნობიერონ, თუ როგორ შეესაბამება მათი წარსული გამოცდილება სამუშაოს მოთხოვნებს.

დააკავშირეთ პასუხები თითოეული კანდიდატის უნარებსა და გამოცდილებასთან

ისევე, როგორც კანდიდატები ცდილობენ დაამყარონ კავშირი ინტერვიუების დროს, ინტერვიუერებმაც იგივე უნდა გააკეთონ. როდესაც კანდიდატები სვამენ კითხვებს პოზიციის შესახებ, დაუკავშირეთ თქვენი პასუხები უშუალოდ მათ გამოცდილებას.

აუხსენით ზრდის შესაძლებლობები

როგორც ინტერვიუერები აფასებენ კანდიდატის პოტენციურ შესაბამისობას კომპანიასა და გუნდში, კანდიდატებიც ასევე ფიქრობენ, დაფასდება თუ არა მათი უნარები, არსებობს თუ არა ზრდის შესაძლებლობები და რამდენად შეესაბამება მათი წარსული გამოცდილება კომპანიის მიზნებს.

თვითშეგნების დემონსტრირება

ისევე, როგორც ინტერვიუერი მიზნად ისახავს შეარჩიოს კანდიდატი, რომელიც წარმატებული იქნება კომპანიის შიგნით, კანდიდატებს სურთ ჰქონდეთ გარანტია, რომ სიამოვნებით იმუშავებენ მენეჯერთან ერთად, თუ სამუშაოს დათანხმდებიან.

წყარო: HBRროგორ ემზადება Ad Black Sea-ის გუნდი დიზაინ ფესტივალისთვის

შეფმზარეული კონსტანტინე თედელური „ნიკორას” ბრენდამბასადორი გახდა