in

რისთვის იყენებენ ბრენდები სპეციალურ გამოშვებებს?

გაყიდვების გასაზრდელად ბევრი ბრენდი აწარმოებს სპეციალურ ან შეზღუდულ გამოშვებებს, კონკრეტული აქციის ან ღონისძიების საშუალებით. FMCG ბრენდები ე. წ. „სიმცირის ეფექტს“ ქმნიან — ანუ, საზოგადოებას უჩნდება განცდა, რომ ძნელად მოსაპოვებელი პროდუქტის მიღების უნიკალური შესაძლებლობა აქვს.

დეფიციტის ეფექტი არის შემეცნებითი მიკერძოება, რომელიც მომხმარებლებს აიძულებს, მწირ პროდუქციას უფრო მაღალი ღირებულება და პრიორიტეტი მიანიჭოს, ვიდრე მასშტაბურად გავრცელებულ ნივთებს. რა თქმა უნდა, ეს სრულიად ბუნებრივია, რადგან ასეთ დროს ინტერესი ღვივდება და, შესაბამისად, მაშინვე გაცილებით სასურველი ხდება რაღაც კონკრეტული. ძვირადღირებული ბრენდებისთვის კი ფასი ხშირად აუცილებელი ატრიბუტია მათი უნიკალურობის საჩვენებლად.

შეზღუდული გამოშვების საქონელი მოიცავს ფაქტორს, რომელიც გარკვეულწილად NFT მოთხოვნასთანაა შედარებადი. ეს უკანასკნელი მყიდველის სურვილს აკმაყოფილებს, რომ იგი რაღაც ისეთს ფლობს, რაც სხვას არ აქვს. ამ ფაქტორს „სოციალურ ვალუტას“ უწოდებენ. ეს არის ძალაუფლება, რომელსაც ხალხი ინფორმაციის ან პროდუქტის ქონით იღებს — უფრო კონკრეტულად, იშვიათი და ძნელად მისაღები მატერიალური თუ არამატერიალური მასალით. ცხადია, ეს ყველაფერი ადამიანებს აღიარებისა და მაღალი სტატუსის განცდას ანიჭებს.

ამასთან, ბრენდები შეზღუდულ გამოშვებას არა მხოლოდ იმ პროდუქტის შესაქმნელად იყენებენ, რომელიც მომხმარებელს ექსკლუზიურობის განცდას მიანიჭებს, არამედ იმისთვის, რომ ბაზრის რეაქცია შეამოწმოს ახალ პროდუქციაზე.

მაგრამ რას ამბობს მეცნიერება ან ემპირიული კვლევა ამის შესახებ?

Subramanian Balachander-ისა და Axel Stock-ის მიერ წარმოდგენილ ნაშრომში, სახელწოდებით “Limited Edition Products: When and When Not to Offer Them”, აღმოჩნდა, რომ შეზღუდული გამოცემები უმაღლესი ხარისხის ბრენდებისთვის უკეთესი შესრულება და მომგებიანობაა. მომხმარებლებს სრულად არ ესმით განსხვავება ან სარგებელი შეზღუდული გამოცემებიდან, რომლებსაც დაბალი ხარისხის ბრენდები სთავაზობენ და, შესაბამისად, საბოლოოდ რაიმე შეძენის გადაწყვეტილებას მხოლოდ ამაზე დაყრდნობით არ იღებენ. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი სკეპტიკურად არიან განწყობილნი — თითქოს, შეზღუდული გამოცემის სახით. მათ უბრალოდ იმავე პროდუქტს უფრო მაღალ ფასად სთავაზობენ (ეს არ ეხება მაღალი ხარისხის ბრენდებს).

საინტერესოა Hyunju Shin-ის, Jacqueline K. Eastman-ისა და David Mothersbaugh-ის კიდევ ერთი კვლევა, „შეზღუდული გამოშვების შეთავაზების ეფექტი ძვირადღირებული ბრენდის მიმართ მომხმარებელთა დამოკიდებულებაზე“. ამ უკანასკნელში ძვირადღირებული საათების ბრენდის შეზღუდული გამოცემის ეფექტურობა შეისწავლეს. კვლევისთვის კი ორი ასაკობრივი ჯგუფი გამოჰყვეს: 18-დან 25 წლამდე დაა 22-დან 39 წლამდე.

ორივე ჯგუფს გამოგონილი ძვირადღირებული საათების ბრენდი Suisse Preción გააცნეს. ბრენდი აღწერილია, როგორც შესრულებისა და პრესტიჟის გამორჩეული სიმბოლო საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში. მისი პროდუქტი, როგორც წესი, დაახლოებით $10,000 ღირს. ამ ბრენდისთვის ორი სცენარი იყო წარმოდგენილი. ერთი ბრენდის განზავებით და ერთი გარეშე. ბრენდის განზავება ხდება მაშინ, როდესაც ლუქს ბრენდები უფრო ხელმისაწვდომ პროდუქტებს აწარმოებენ, უფრო ფართო ბაზრის დასაკავებლად.

ყველა სცენარში და ცვლადში შეზღუდული სერიები უკეთესად მოქმედებდა, ვიდრე ჩვეულებრივი სერიები.

როგორც ასეთი, გასათვალისწინებელია რამდენიმე საკითხი, როდესაც საქმე ეხება შეზღუდულ გამოცემებს. უპირველეს ყოვლისა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბრენდებმა ხაზი უნდა გაუსვან ამ შეთავაზების ყველაზე მნიშვნელოვან გზავნილს: შეზღუდული გამოშვებები შეზღუდულია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს გზავნილი გამოშვებიდან თვეების შემდეგაც არ ფიგურირებდეს თქვენს კამპანიებში — გაითვალისწინეთ, ეს უფრო მეტად აზიანებს ბრენდს, ვიდრე ეხმარება. ასევე, მნიშვნელოვანია ძალიან მიმზიდველი დიზაინის შემუშავება, რათა ერთგვარი სოციალური ვალუტა წარმოიქმნას.

ფედერერი 5 წლის წინ დადებულ პირობას Barilla-ს რეკლამაში ასრულებს

Samsung-მა უახლესი Galaxy Z Flip4 და Z Fold4 წარადგინა