როგორ მოქმედებს ტექნოლოგიები ჩვენს “ბიოლოგიურ საათზე”?

ადამიანები ერთმანეთზე მეტად ალგორითმს ენდობიან!