in

როგორ შეგვიძლია ChatGPT-ის გამოყენება SEO-ის გასაუმჯობესებლად

თავად კონტენტის გენერირების გარდა, ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია ხელი შეგიწყოთ SEO-ს გაუმჯობესებაში. ამ სტატიაში წარმოდგენილია უფასო AI ხელსაწყოები, რომელთა დახმარებითაც, უფრო ეფექტური კონტენტის შექმნას შეძლებთ.

შექმენით Schema მარკირება

ალბათ ყველაზე მარტივი გზა, რომლითაც ChatGPT-ნაირ ინსტრუმენტებს შეუძლიათ გაამარტივონ ჩვენი მუშაობა, მაგალითად საძიებო ოპტიმიზაცია, არის ჩვენთვის სქემის მარკირების დაწერა. როგორ გამოვიყენოთ AI სქემის მარკირების შესაქმნელად? დაწერეთ ChatGPT მოთხოვნა, რომელიც აღწერს სქემას, რომლის შექმნა გსურთ და რომელი გვერდისთვის. შეამოწმეთ QA-ზე (ხარისხის დადასტურება). ამისათვის, გაუშვით Schema-ს ვალიდაციის ხელსაწყოს საშუალებით. გახსოვდეთ, ChatGPT არ ეწვევა თქვენ მაგივრად URL-ს, ამიტომ თქვენი გვერდის მთელი ტექსტის ჩასმა მოგიწევთ მოთხოვნაში.

პასუხად გამოვა სქემის კოდის ბლოკი, რომელიც შეგიძლიათ ჩასვათ ვალიდატორში. გაითვალისწინეთ, პასუხი არ არის 100% სრულყოფილი, ამიტომ საჭიროა QA.

საკვანძო სიტყვების კლასტერირება (Python-ის კოდის ნიმუში)

SEO ამოცანების შესასრულებლად დროის დაზოგვა თუ გინდათ, საკვანძო სიტყვების სემანტიკური დაჯგუფება და კატეგორიზაცია გამოგადგებათ. ეს შეგიძლიათ GPT-ის მომხმარებელთა ინტერფეისის (UI) ფარგლებში გააკეთოთ ან Python-ის კოდით, რომელიც OpenAI-ის API-ს იყენებს. Python-ის სკრიპტი გაძლევთ მეტ მოქნილობას, რათა გაზარდოთ თქვენი მაქსიმალური ნიშნების რაოდენობა და საშუალებას მოგცემთ იმუშაოთ საკვანძო სიტყვების უფრო გრძელ სიებთან. ქვემოთ მოცემულია ძალიან Python-ის მარტივი სკრიპტი, რომელიც სთხოვს OpenAI-ს შეადგინოს კატეგორიები საკვანძო სიტყვების სიისთვის.

import openai

# Set up OpenAI API key and model ID
openai.api_key = “YOUR_API_KEY”
model_id = “text-davinci-003”

# Define the prompt to use with the OpenAI API
prompt = “””
classify the following keywords into semantically related groups:
apple
london
banana
train
car
pizza
sicily
pasta
“””
# Use OpenAI’s API to generate text based on the prompt
response = openai.Completion.create(
engine=model_id,
prompt=prompt,
max_tokens=1024,
n=1,
stop=None,
temperature=0.7,
)

# Extract the generated text from the response
generated_text = response.choices[0].text

# Print the generated text to the console
print(generated_text)

აი, რას მიიღებთ შედეგად:

Fruits: Apple, Banana
Cities: London, Sicily
Transportation: Train, Car
Food: Pizza, Pasta

მეტა აღწერილობების გენერირება

ChatGPT ძალიან კარგი ინსტრუმენტია დიდი რაოდენობით ტექსტის შეყვანისა და შეჯამებისთვის. როდესაც ChatGPT-ს აძლევთ ტექსტს შეჯამებისთვის, ასევე შეგიძლიათ რამდენიმე საკვანძო სიტყვა შეიტანოთ, რომელიც გსურთ, რომ ჩართოს მის გამოსავალში. ეს არის კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც დაგჭირდებათ გარე მონაცემები ისეთი ხელსაწყოდან, როგორიცაა Moz Keyword Explorer, რათა ფოკუსირებული საკვანძო სიტყვების პოვნა გაგიადვილდეთ. მას შემდეგ, რაც გექნებათ წარმოდგენა იმ გვერდის მთავარ საკვანძო სიტყვაზე, რომლის ოპტიმიზაციაც გსურთ, შეგიძლიათ ჩართოთ ისინი მეტა აღწერილობის მოთხოვნაში. ეს მოთხოვნა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს:

Summarize the following text in 60 words, and include the following keywords: seo, content strategy
[full page text]

ChatGPT არ არის ძალიან ძლიერი იმაში, რომ დაარეგულიროს თავისი პასუხები გარკვეული სიტყვით ან სიმბოლოების რაოდენობით. ამდენად, შეიძლება მიიღოთ მსგავსი პასუხი და დაგჭირდეთ შეცვალოთ ან წაშალოთ რამდენიმე წინადადება.

შექმენით ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

კიდევ ერთი ამოცანა, რომელშიც ChatGPT-ის შეჯამების შესაძლებლობებს ეფექტურად იყენებენ, არის ხშირად დასმული კითხვების შექმნა (FAQ). სთხოვეთ GPT-ს შექმნას ხშირად დასმული კითხვები გვერდის ასლის ნაწილისთვის, რომელსაც თქვენ ჩასვით ხელსაწყოში და ხელოვნური ინტელექტი შექმნის ხშირად დასმული კითხვების ნიმუშს თქვენთვის. მის მიერ გაცემული პასუხები, როგორც წესი, მოკლეა, რაც იდეალურია FAQ სქემით მონიშვნისთვის. მას შემდეგ, რაც განიხილავთ და დაარედაქტირებთ FAQ შემოთავაზებებს, რომლებსაც ChatGPT გთავაზობთ, შემოხაზეთ უკან #1 რჩევაზე და ისევ ჩასვით ChatGPT-ში, რათა შექმნათ FAQ სქემა, რომელიც შეგიძლიათ დაამატოთ თქვენს გვერდზე.

კვლევა აქტუალური საკითხის მიხედვით

მიუხედავად იმისა, რომ OpenAI-ის უფასო ChatGPT ინსტრუმენტი არ იძლევა საკვანძო სიტყვების სათანადო მოცულობას ან სხვა მნიშვნელოვან SEO საკვანძო სიტყვების მეტრიკას, ის მაინც შეიძლება ჩაითვალოს ეფექტურ ხელსაწყოდ მოცემულ საკვანძო სიტყვასთან დაკავშირებული კონტენტის იდეების გენერირებისთვის. როდესაც ის დაწყვილებულია ინსტრუმენტთან, როგორიცაა Moz Keyword Explorer, მშვენიერი შედეგები შეიძლება მიიღოთ. დაიწყეთ პროცესი ისე, როგორც ჩვეულებრივ წარმართავთ ხოლმე საკვანძო სიტყვების კვლევას. განსაზღვრეთ საკვანძო სიტყვების სია, რომლებიც გსურთ შეიტანოთ თქვენს გვერდზე. შემდეგ, სთხოვეთ ChatGPT-ს, რომ შექმნას ამ ტერმინებთან დაკავშირებული თემების იდეები.

SEO კონტენტის ბრიფები

მას შემდეგ, რაც თქვენი საკვანძო სიტყვების კვლევა ჩაატარეთ და შეადგინეთ ტერმინები, რომელთა შეტანაც გსურთ თქვენს ვებსაიტზე, სთხოვეთ ChatGPT-ს გამოიყენოს ისინი თქვენთვის გვერდის მონახაზის შესაქმნელად, გვერდის შესაძლო სათაურთან ერთად. ეს შეიძლება იყოს თქვენი სარედაქციო გუნდისთვის (ან თქვენთვის) შესანიშნავი საწყისი წერტილი, რომლითაც იმუშავებთ სრული სტატიის დასაწერად. საკვანძო სიტყვების მოძიების შესახებ გვერდის მონახაზი ან შინაარსი შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს:

შედეგები არ არის სრულყოფილი, მაგრამ მათი საშუალებით შეგიძლიათ მიხვიდეთ საინტერესო იდეებამდე. მაგალითად, შეიძლება გააცნობიეროთ, რომ ეს მონახაზი არ შედის ძიების მოცულობის ან საკვანძო სიტყვების კატეგორიაში, რომლის განხილვაც გსურთ თქვენს გვერდზე. შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრძანება, მოიძიოთ რამდენიმე დამატებითი საკვანძო სიტყვა, რომელიც გსურთ გამოიყენოთ, ან ხელით შეცვალოთ ChatGPT-ის პასუხში, თქვენი საჭიროებების შესაბამისად.

წყარო: moz


რა გამოწვევებია საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანაში და როგორ არეგულირებს მათ GCA

როგორ გადაარჩენს დედამიწას ყველაზე თეთრი საღებავი?