in

როგორ ზრუნავს CIU სტუდენტთა დასაქმებაზე?!

სტუდენტების დასაქმება „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში“

რა კრიტერიუმების მიხედვით ვირჩევთ უმაღლეს სასწავლებელს? პირველ რიგში, ყურადღებას ვაქცევთ, ვინ გვასწავლის და რა საგნების შესწავლა მოგვიწევს ამა თუ იმ სპეციალობაზე; შემდეგ – ვითვალისწინებთ ახლობლების რჩევას და პრაქტიკულ გამოცდილებას; თუმცა, საბოლოო ჯამში, თითოეული კრიტერიუმი მიდის ერთ მნიშვნელოვან კითხვამდე – დავსაქმდები თუ არა ჩემ მიერ შერჩეული უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომით მარტივად და როგორ იზრუნებს უნივერსიტეტი ჩემს დასაქმებაზე?

სწორედ კურსდამთავრებულთა ღირსეული დასაქმებაა „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი. ამისთვის სტუდენტები სწავლის პერიოდშივე ეუფლებიან ყველა საჭირო ტექნიკას, რაც მათ მაქსიმალურად უადვილებთ დამსაქმებლებთან ურთიერთობას.

CIU-ს კარიერული განვითარების სამსახურში, უნივერსიტეტის სტუდენტებს ხშირად ნახავთ. სამსახურის თანამშრომლები ყოველდღიურად ეძებენ სტუდენტებისთვის შესაფერის ვაკანსიებს, ტრენინგებს და კონფერენციებს; უნივერსიტეტში რეგულარულად აწყობენ ამა თუ იმ კომპანიის შეხვედრებს, დასაქმებასთან დაკავშირებით.

პირველ რიგში, აქ მოსული სტუდენტი გადის ტრენინგს, თუ როგორ უნდა შეადგინოს CV, დაწეროს სამოტივაციო წერილი; სწავლობს გასაუბრების ტექნიკას; „ნეთვორქინგს“ და სხვა მნიშვნელოვან ხერხებს, რომელიც სამუშაო ადგილის ძიებას უმარტივებს ადამიანს.

კარიერული მხარდაჭერის სერვისი ორიენტირებულია არამხოლოდ სტუდენტთა დასაქმებაზე, არამედ – თვალყურს ადევნებს შრომის ბაზარზე ცვლილებებს. სიახლეების პარალელურად კი ხდება როგორც არსებული პროგრამების ცვლილებები, ისე ახალი პროგრამების დამატებაც.

„წარმატების განმსაზღვრელი მრავალი ფაქტორი არსებობს, მათ შორის, საუნივერსიტეტო სივრცე და ხარისხი ერთ-ერთი განმაპირობებელია. „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“  ინოვაციურ  და შრომის ბაზარზე მოთხოვნად საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს. პროგრამები შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე იქმნება. აქედან გამომდინარე, კსუ-ს კურსდამთავრებულებზე მოთხოვნა ყოველთვის მაღალია. ისინი  შრომის ბაზარზე  კონკურენტუნარიანები არიან და შესაბამისად, კვალიფიკაციით დასაქმებულთა პროცენტული მაჩვენებელიც მაღალია“, – აღნიშნავენ კარიერული განვითარების სამსახურში.

ტრენინგები, მასტერკლასები, პროფილური დასაქმების ფორუმები – თითოეულ სტუდენტს საშუალებას აძლევს, ადგილზე გააცნოს თავი პოტენციურ დამსაქმებელს, გაცვალოს საკონტაქტო ინფორმაცია, ან დატოვოს რეზიუმე.

CIU-ს კარიერული განვითარების სამსახურს აქვს სპეციალური პორტალი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია საჭირო ინფორმაციის გამოწერა კარიერული ზრდის მიმართულებით. გარდა ამისა, პორტალითვე შეუძლიათ სტუდენტებს ინდივიდუალური თუ ჯგუფური კონსულტაციისთვის წინასწარი ვიზიტის დაგეგმვა.

გარდა ამისა, CIU 200-ზე მეტ წარმატებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიასთან, როგორც სამომავლო დამსაქმებელთან თანამშრომლობს. მათთან გაფორმებულია ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები, რომელთა ფარგლებშიც გათვალისწინებულია სტუდენტების კარიერული განვითარების ხელშეწყობა და დასაქმება.

რაც ყველაზე მთავარია, CIU-ს პროფესორ-მასწავლებლების უმრავლესობა თავად არის პოტენციური დამსაქმებელი. ყველაფერი კი წარმატებულ სტუდენტზეა დამოკიდებული.

გარდა ამისა, სტუდენტებისთვის გათვალისწინებულია, წელიწადში ორჯერ, სტაჟირების პროგრამა თავად უნივერსიტეტში. დღესდღეობით, ადმინისტრაციულ პოზიციებზე CIU-ს 35-მდე კურსდამთავრებულია დასაქმებული.

მნიშვნელოვანია, რომ კსუ-ს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ლექციები საღამოს პერიოდში მიმდინარეობს, რაც სტუდენტებს დღის განმავლობაში სრულფასოვნად მუშაობის საშუალებას აძლევს. ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის კი უნივერსიტეტი აქტიურადაა ჩართული დამსაქმებლებთან მოლაპარაკებებში, რათა მათ სტუდენტებს ნახავარ-განაკვეთიანი სამსახურები შესთავაზონ და ისე დასაქმდნენ, რომ სწავლის პროცესი არ შეუფერხდეთ.

საბოლოო ჯამში კი, „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ კურსდამთავრებულებზე შრომით ბაზარზე მოთხოვნა ყოველთვის მაღალია. ამას CIU-ში ხელს ერთის მხრივ, სწავლების გამორჩეული ხარისხით, მეორეს მხრივ კი – დასაქმების აქტიური სამსახურით უწყობენ ხელს. წარმატებული კურსდამთავრებულების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ უნივერსიტეტის ვებგვერდს.

 

[R]

ია დარახველიძე – #პირველისამსახური

ღორები, რომლებიც ვიდეო თამაშებით ერთობიან!