in

Cloud აღრიცხვიანობა — თანამედროვე ბიზნესის არჩევანი

თანამედროვე სამყაროში, განსაკუთრებით კი პანდემიურ და პოსტ პანდემიურ პერიოდში, დიდი პოპულარობა მოიპოვა ქლაუდ სერვისებმა. ეს გამოიწვია იმან, რომ მსოფლიოში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ადამიანები იძულებულები გახდნენ, თვეობით სახლებიდან ემუშავათ. თუმცა უფრო დიდი გამოწვევა კომპანიებისა და ორგანიზაციების წინაშე დადგა. მათ ძალიან სწრაფად უნდა შეექმნათ სისტემები, რომლებიც თანამშრომლებს სახლიდან დისტანციურად მუშაობის შესაძლებლობას მისცემდა — ფაქტობრივად, შესაქმნელი იყო ვირტუალური კომპანიები და ოფისები.

დავიწყოთ იმით, რომ საჭირო გახდა ყოველდღიური კორპორაციული საკომუნიკაციო ქსელის დანერგვა — მაგალითად, თიმსი, სკაიპი, ზუმი და ა. შ. ამასთან, აუცილებელი გახდა, შექმნილიყო კომპანიის შიდა საცავი — სისტემა, სადაც, უსაფრთხო სივრცეში მოიყრიდა თავს სამუშაო ფაილები, ბაზები, პლატფორმები, აპლიკაციები და ა. შ., რათა თანამშრომლებს პარალელურ რეჟიმში ჰქონოდათ კომპანიის სამუშაო მასალებზე წვდომა. სწორედ ამ პერიოდში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და, შეიძლება ითქვას, ორგანიზაციებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაც კი გახდა ქლაუდ სერვისების ათვისება, მათთან ადაპტაცია და ბიზნესის ყოველდღიურ საქმიანობაში დანერგვა.

საქართველოც არ ჩამორჩა ტენდენციას, ვინაიდან ადგილობრივი ბიზნესი ანალოგიური გამოწვევების წინაშე დადგა. ამ სტატიაში მოგიყვებით Cloud სააღრიცხვო სისტემა „ბალანსზე“ – ბალანსი არის პირველი ქართული საბუღალტრო პროგრამა ქლაუდზე, რომელიც მომხმარებელს ღრუბლოვან აღრიცხვიანობას ჯერ კიდევ 2018 წლიდან სთავაზობს.

როგორ იღებს მომხმარებელი წვდომას ბალანსზე?

ბალანსის ქლაუდ სერვისის მომხმარებელი მენეჯერები და ბუღალტრები ერთ სივრცეში მართავენ პროგრამასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს. სულ თავიდან მომხმარებელი რეგისტრირდება პროგრამის ოფიციალურ ვებგვერდზე. რეგისტრაციის დასრულებისას უკვე აქვს პროფილი — ანუ, პირადი ვირტუალური კაბინეტი. კაბინეტში ამატებს კომპანიას ან კომპანიებს, შეუზღუდავი რაოდენობით. ზემოთ მოცემულ სქრინზე ხედავთ, როგორ გამოიყურება ბალანსის კაბინეტში თითოეული კომპანიის სივრცე, ზედა მარჯვენა კუთხიდან კი შესაძლებელია კომპანიებს შორის ნავიგაცია.

ბაზების ჩანართში ემატება კომპანიის სამუშაო ბაზები, განუსაზღვრელი რაოდენობით, რომლებიც პირდაპირ მიბმულია ბალანსის 1ც სერვერზე. აქვე, ბაზების ჩანართში დაგხვდებათ რამდენიმე განსხვავებული შინაარსის დემო ბაზა, სასწავლო და სატესტო მიზნებისთვის განკუთვნილი.

პროდუქტების ჩანართიდან მომხმარებელი აფიქსირებს შეკვეთას. აქვე ეთანხმება პროგრამით სარგებლობის წესებსა და პირობებს და აფორმებს ხელშეკრულებას. ამგვარად თავიდან იცილებს ზედმეტ ბიუროკრატიას. პროდუქტების ჩანართიდანვე არის შესაძლებელი შეკვეთის რედაქტირება — ლიცენზიებისა და ბაზების დამატება/დაკლება და შეკვეთის გაუქმებაც, რაც არანაირ ზედმეტ ხარჯთან არ არის დაკავშირებული.

შეკვეთის გაფორმების შემდეგ მომხმარებელს უგენერირდება 1-თვიანი ინვოისი, რომელიც ამავე კაბინეტში ინვოისების ჩანართში მოთავსდება, PDF ფორმატში. მომხმარებელს საიტიდანვე ბარათით შეუძლია ინვოისის გადახდა. ინვოისების ყოველთვიური გენერაციის პროცესი ავტომატურად მიმდინარეობს შეკვეთის განთავსების დღიდან, იქამდე, სანამ მომხმარებელი შეკვეთას არ გააუქმებს. ამასთან, იმ შემთხვევაშიც კი თუ მომხმარებელმა არ გააუქმა შეკვეთა, გამორჩა ან გადაავიწყდა, არ არსებობს არანაირი ვალდებულება გენერირებული ინვოისების გადახდისა. ქლაუდის სიმარტივეც სწორედ ამაში მდგომარეობს, სარგებლობ სერვისით სადამდეც გინდა, თუ გადაწყვეტ, რომ აღარ გჭირდება სერვისი, უბრალოდ წყვეტ გადახდას.

კომპანიის თანამშრომლების მოწვევა და შემდეგ მათი განაწილება შესაბამის ბაზებში შესაძლებელია კაბინეტის „თანამშრომლების“ ჩანართიდან. აქვე გეტყვით, რომ თითოეულ თანამშრომელს წვდომა გახსნილი აქვს მხოლოდ იმ ბაზაზე, რომელშიც არის მოწვეული. გარდა ამისა, თანამშრომელს ენიჭება სტატუსი — „ანგარიშის მფლობელი“, „ბილერი“ ან „თანამშრომელი“, გამომდინარე იქიდან, თუ რა უფლებები აქვს კომპანიაში. თუ ბაზების მართვა, დამატება და კოლეგების მოწვევა მის მოვალეობებში შედის, მაშინ „ანგარიშის მფლობელი“ უნდა იყოს. თუ ბაზაში მუშაობითა და ინვოისების გადახდით შემოიფარგლება მისი მოვალეობები, მაშინ უნდა იყოს „ბილერი“. ხოლო თუ მხოლოდ ბაზაში მუშაობა ევალება, მაშინ „თანამშრომლის“ სტატუსით უნდა მოიწვიონ კონკრეტულ ბაზაში/ბაზებში.

გარდა ძირითადისა, ბალანსის კაბინეტში ნახავთ პარამეტრების ჩანართს, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა დამატებითი დამხმარე ფუნქციის გააქტიურება. მაგალითად, ავტომატური გადახდის სერვისი. ასეთ დროს, ყოველი თვის ბოლო დღეს, კაბინეტში მიბმული ბარათიდან თანხა ავტომატურად ჩამოიჭრება და მომდევნო თვისთვის დაგენერირებული ინვოისიც თავისით გადაიხდება. პარამეტრებიდან შესაძლებელია ბალანსის სიახლეების გამოწერა, მეტი უსაფრთხოებისთვის ორდონიანი ავტორიზაციის დაყენება და ა. შ.

რომ შევაჯამოთ, ბალანსის კაბინეტიდან მომხმარებელი სრულად მართავს პროგრამასთან დაკავშირებულ საკითხებს — შეკვეთისა და ქლაუდის ხელშეკრულების გაფორმებიდან დაწყებული, თანამშრომლებისთვის ავტორიზაციების მინიჭებითა და მათი ბაზებში განაწილებით დასრულებული.

გარდა იმისა, რომ ქლაუდ სისტემები სერვისით სარგებლობის პროცესს ამარტივებს და ზედმეტი ბიუროკრატიისგან ათავისუფლებს მომხმარებელს, ღრუბლოვან ტექნოლოგიას აქვს 3 მთავარი და ასევე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი ბენეფიტი:

  • ქლაუდი ნიშნავს მეტ დაცულობას — როდესაც მომხმარებელი ლოკალური ლიცენზიებით სარგებლობს, ეს ნიშნავს, რომ ფინანსური ბაზა კომპანიის კუთვნილ კომპიუტერში ან შიდა სერვერზეა განთავსებული. ასეთი მოწყობა ბაზისთვის რისკის შემცველია. იმისათვის, რომ ბაზის უსაფრთხოება შეინარჩუნონ და სათანადოდ დაიცვან, კომპანიებს ესაჭიროებათ აუთსორს IT სერვისი ან IT თანამშრომლები. პლუს ამას, სერვერული ინფრასტრუქტურა. ეს ყველაფერი კი საკმაოდ დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული. ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების შემთხვევაში, ეს პასუხისმგებლობა სრულად ქლაუდ სერვისის პროვაიდერ კომპანიას აკისრია – მომწოდებელი ქმნის და უვლის სერვერს.
  • მოქნილობა — გამომდინარე იქიდან, რომ ქლაუდ სერვისით სარგებლობისთვის მთავარია ინტერნეტთან კავშირი, მომხმარებელი აღარ არის დამოკიდებული ერთ რომელიმე კომპიუტერზე. აქვს საკუთარი პროფილი, რომელზეც ნებისმიერი მოწყობილობიდან შეუძლია შესვლა. ბალანსის შემთხვევაშიც ასეა, ბაზასთან დაკავშირება ყველა კომპიუტერიდან ერთნაირად შეიძლება. ეს მოდელი განსაკუთრებით მოსწონთ Freelancer ბუღალტრებს, რომლებიც, როგორც წესი, რამდენიმე კომპანიას ემსახურებიან და არ აქვთ ერთი კონკრეტული სამუშაო ლოკაცია. ასევე, მენეჯერებისთვის, რომლებიც ხშირად არიან ოფისს გარეთ, უწევთ გასვლა ქალაქგარეთ და ურჩევნიათ, მათი პირადი ნოუთბუქიდან აკონტროლონ კომპანიის ყოველდღიური პროცესები.
  • შეღავათიანი ფასი — როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ქლაუდის შემთხვევაში მომხმარებელი არ ყიდულობს ლიცენზიას, არამედ იხდის პროგრამით სარგებლობის საფასურს. ბალანსის შემთხვევაში ყოველთვიური მომსახურების ფასი მხოლოდ 79 ლარს შეადგენს. ამ საფასურად მომხმარებელი იღებს ლიცენზიით სარგებლობის 1-თვიან უფლებას. ფასი მოიცავს პროგრამული მხარდაჭერის სერვისსაც. თანაც, მომხმარებელსა და მხარდაჭერის კონსულტანტს შორის სწრაფი და მარტივი კომუნიკაციისთვის, ბალანსში ჩაშენებულია ონლაინ ჩათი.

აქვე გეტყვით, რომ ბალანსი არ არის ტრადიციული საბუღალტრო პროგრამა მხოლოდ ფინანსური აღრიცხვიანობის შესაძლებლობით. ეს არის მინი ERP სისტემა, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს როგორც ბუღალტრულ აღრიცხვას, ისე ბიზნესის საოპერაციო ნაწილს. პროგრამას აქვს ფუნქციონალი, რომელიც სრულად ფარავს სავაჭრო ობიექტებს, ანუ ყოველდღიურად გამოიყენება, როგორც მაღაზიის პროგრამა, რომლის უკანაც დგას საწყობის სრულყოფილი მოდული და ფინანსური ანალიტიკა.

ბალანსს აქვს სამი ტიპის ლიცენზია: Enterprise, Shop, Pos.

Balance Pos-ი არის მოლარის თაჩიანი ინტერფეისი (touch screen), რომელიც საცალო გაყიდვების ობიექტებში გამოიყენება. Balance Shop არის მაღაზიისა და საწყობისთვის განკუთვნილი პროგრამა ბუღალტერიის გარეშე, რომელშიც შეგიძლიათ, სრულად აღრიცხოთ საცალო, საბითუმო და ქსელური სავაჭრო ობიექტები და საწყობები. Balance Enterprise მოიცავს Shop-ს, Pos-ს და ასევე ბუღალტრულ აღრიცხვას.

გარდა ყოველდღიური საოპერაციო ნაწილისა, ბალანსს აქვს მრავალფუნქციური რეპორტინგ სისტემა. პროგრამაში უკვე აწყობილია 200-ზე მეტი მზა ანგარიშგება, როგორც ფინანსურ, ისე საოპერაციო ნაწილში. ერთი თვის წინ პროგრამას დაემატა KPI მაჩვენებლებიც, რომელიც კიდევ ერთი დამატებითი ანალიტიკის ინსტრუმენტია მენეჯერებისთვის. ეს სისტემა ბიზნესის მფლობელებს საშუალებას აძლევს, სწრაფად და ბევრად ეფექტურად ჩაატარონ ფინანსური მონაცემების ანალიზი. იყენებს სტატიკურ მონაცემებს და მომხმარებელს აჩვენებს ბიზნესის მსვლელობის დინამიკას. ბალანსში ეწყობა ფინანსური KPI კოეფიციენტები, თითოეულ კოეფიციენტზე დგინდება მიზნობრივი მაჩვენებელი, რისი გამოყენებითაც ხდება გადახრების კონტროლი შესაბამისი ანგარიშგების საშუალებით, კერძოდ შესაძლებელია:

  • სტანდარტული ფინანსური KPI ანგარიშგების წარმოება
  • საკუთარი არასტანდარტული KPI ინდიკატორების გაწერა
  • KPI მაჩვენებლების დეშბორდების აწყობა

მთლიანობაში, ბალანსი არის თანამედროვე სააღრიცხვო სისტემა 1ც პლატფორმაზე, არის სრულად ქართული და ქართულ სააღრიცხვო კანონმდებლობას მორგებული. პროგრამის 1ც დემო ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ბალანსის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით ბალანსის გუნდს: 596 105 890.

[პარტნიორის კონტენტი]

Citroën-მა ახალი ლოგო წარადგინა — ბრენდის საწყისებთან დაბრუნება

უდიდესი სტარტაპ-აქსელერატორის, Founder Institute-ის პროგრამა საქართველოში იწყება!