in

როგორ შევიმუშავოთ კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგია

ყველა შედეგიან კომუნიკაციას თუ კამპანიას საფუძვლად უდევს გააზრებული სტრატეგია. სტრატეგიული დოკუმენტის სტრუქტურა ათასნაირი შეიძლება იყოს, თქვენი კომპანიისა და მარკეტინგული მიზნებიდან გამომდინარე. თუმცა არსებობს ძირითადი ჩონჩხი და მნიშვნელოვანი კითხვები, რაზეც თქვენმა კონტენტ სტრატეგიამ უნდა უპასუხოს.

pasha-statiebi
pasha-statiebi

მიზნები (goals & objectives)

ყველაზე მთავარი შეკითხვა არის რატომ? მიზნის განსაზღვრა სტრატეგიული დოკუმენტის საწყისი წერტილია.

სანამ უშუალოდ კონტენტ მარკეტინგის მიზნის ჩამოწერას დაიწყებთ, ჯერ გაიხსენეთ, რა არის ბიზნესის მიზანი, მარკეტინგის მიზანი და რას ითხოვთ კონტენტ მარკეტინგისგან, რომ ამ მიზნების განხორციელებას შეუწყოს ხელი?

სასურველია, კონტენტ მარკეტინგის მიზანი ერთ წინადადებად ჩამოაყალიბოთ.

შემდეგი ნაბიჯია ამოცანების დასახვა.

ცხადია, მიზნის მიღწევა მხოლოდ ერთი აქტივობის დაგეგმვით არ ხდება, ამიტომ თქვენი მიზანი რამდენიმე ამოცანად დაშალეთ.

მაგალითად.

მიზანი: 6 თვის მანძილზე, გავზარდოთ ბრენდის ცნობადობა სტუდენტებში.

ამოცანა: გავზარდოთ სოციალური მედიის ტრეფიკი 20%-ით მომდევნო სამი თვის მანძილზე, 18-22 ასაკობრივ კატეგორიაში.

სამიზნე ინდივიდები (buyer persona)

ყველა მარკეტერს სმენია მიზნობრივი აუდიტორიის შესახებ. ჩემი აზრით, თანამედროვე მარკეტინგში, მხოლოდ სამიზნე აუდიტორიის განსაზღვრა მაღალი მარკეტინგული ROI-ს მისაღებად, საკმარისი აღარ არის. საჭიროა, ჩვენი იდეალური მომხმარებლის უფრო ზუსტი სახე შევქმნათ.

მაგალითად, თქვენი კომპანია ყიდის პროექტის მენეჯმენტის პროგრამას. თუ სამიზნე აუდიტორია არის 25-50 წლის, შუა ან მაღალი რგოლის მენეჯმენტის პოზიციაზე დასაქმებული ადამიანები, სამიზნე ინდივიდის აღწერილობა შეიძლება ასე გამოიყურებოდეს:

ჯონ სმიტი, 39 წლის,

ოპერაციული მენეჯერი

არ უყვარს სიახლეების დანერგვა

უჭირს ახალი პროგრამების ათვისება

არის მეგობრული ლიდერი, ყოველთვის ეხმარება თავის გუნდს, თუ რაიმეს თავს ვერ ართმევენ.

სასურველია, 3-4 სამიზნე ინდივიდი შექმნათ, რომელიც ვარდება სამიზნე აუდიტორიაში, მაგრამ განმასხვავებელი ნიშნებიც აქვთ.

რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?

რადგან სამიზნე აუდიტორია ფართო არეალია მასში ბევრი განსხვავებული ინდივიდი ერთიანდება. თუ რამდენიმე სამიზნე ინდივიდს შექმნით, სხვადასხვა ტიპის კამპანიის მოფიქრება უფრო გაგიიოლდებათ. ერთსა და იმავე სერვისს განსხვავებულად მიაწოდებთ სამიზნე აუდიტორიის სხვადასხვა წევრებს.

თანამედროვე მარკეტინგის უმთავრესი ამოცანაა, მომხმარებლის ინდივიდუალიზმს მოერგოს და ის შესთავაზოს, რაც უნდა.

ROC – კონტენტ მარკეტინგის ROI

ამ ფორმულის შემუშავება დამოკიდებულია დასახულ ამოცანაზე, თუმცა, მაგალითისთვის ერთ-ერთ ვარიანტს შემოგთავაზებთ.

წარმოიდგინეთ, 3 თვის შემდეგ, გსურთ განსაზღვროთ რა უკუგება გაქვთ კონტენტ მარკეტინგში ჩადებულ ინვესტიციაზე.

ძველი ხარჯი ლარში – იგულისხმება პირველ თვეში გაწეული ხარჯი

ახალი ხარჯი ლარში – იგულისხმება ბოლო თვეში გაწეული ხარჯი

დრო ლარში – დროის ინვესტიცია, შეიძლება იყოს კონტენტზე მომუშავე სპეციალისტის საათობრივი ანაზღაურება

სამუშაო პროცესის დაგეგმვა

როდესაც ჩამოაყალიბებთ, რა მიზნის მიღწევა გსურთ, ვინ არიან სამიზნე ინდივიდები და რა ფორმულით გაზომავთ სტრატეგიის ეფექტურობას, დროა უშუალოდ სამუშაო პროცესის (workflow) დაგეგმვა დაიწყოთ.

ა. რა ტიპის კონტენტის შექმნას აპირებთ;

ბ. რა არხებს გამოიყენებთ;

გ. რა სიხშირით გამოაქვეყნებთ კონტენტს;

დ. გადაანაწილებთ როლებს;

ე. საზომი ერთეულები

მთლიანი როის გარდა, საჭიროა შეიმუშავოთ გეგმა, როგორ გაზომავთ თითეული კონტენტის

ე. კონტენტის კალენდარი.

კონტენტის კალენდარი შეიძლება იყოს გუგლის spreadsheet, რომელსაც მთელ კონტენტის გუნდს გაუზიარებთ.

ავტორი: გვანცა გარმელია – მარკეტერიABK სარეკლამო ვიდეორგოლის ბრიფების კონკურსს აცხადებს!

Cannes Lions 2017 – ქართველების შთაბეჭდილებები „კანის საერთაშორისო კრეატიული ფესტივალიდან“