in

სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც კონტენტ მარკეტინგთან დაკავშირებით გამოგადგებათ

მარკეტინგულ სტრატეგიაში კონტენტი კვლავაც ინარჩუნებს პრიორიტეტულ პოზიციას. შესაბამისად, კონტენტ მარკეტინგი გადამწყვეტია ნებისმიერი ციფრული მარკეტინგული სტრატეგიისთვის, იქნება ეს მცირე ადგილობრივი ბიზნესის მართვა თუ საერთაშორისო კორპორაცია.

თანამედროვე SEO ფაქტობრივად გახდა ოპტიმიზირებული კონტენტ მარკეტინგი ყველა მიზნისთვის. ეს მაშინ, როცა Google ითხოვს და აჯილდოებს ბიზნესებს, რომლებიც ქმნიან კონტენტს, რომელიც ასახავს გამოცდილებას, ექსპერტიზას, ავტორიტეტსა და სანდოობას (E-E-A-T) მათი მომხმარებლებისთვის. ეს კონტენტი პასუხობს ყველა იმ კითხვას, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს მათი სერვისების, პროდუქტების ან ზოგადად ბიზნესის შესახებ.

ძირითადი აქცენტი უნდა იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული აუდიტორიის მოზიდვასა და შენარჩუნებაზე, საბოლოო მიზანი კი მომხმარებელთა მომგებიანი ქმედებების წარმართვაზე.

მოდით, გადავხედოთ, როგორია კონტენტ მარკეტინგის სტატისტიკა:

რამდენი ბიზნესი იყენებს კონტენტ მარკეტინგს და როგორ აპირებენ წარმატების მიღწევას?

კონტენტ მარკეტინგის ინსტიტუტის (CMI) მიხედვით, B2B მარკეტინგის 73% და B2C მარკეტინგის 70% იყენებს კონტენტ მარკეტინგს, როგორც საერთო მარკეტინგული სტრატეგიის ნაწილს.

Semrush-ის მიერ გამოკითხული მარკეტერების 97%-მა კონტენტ მარკეტინგით კარგ შედეგებს მიაღწია 2023 წელს.

CMI-მ დაადგინა, რომ B2B მარკეტინგის 40%-ს აქვს დოკუმენტირებული კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგია; 33%-ს აქვს სტრატეგია, მაგრამ ის არ არის დოკუმენტირებული, ხოლო 27%-ს არ აქვს სტრატეგია.

CMI-ის მიერ გამოკითხული მარკეტერების ნახევარმა აღნიშნა, რომ აუთსორსზე გააქვს მინიმუმ ერთი კონტენტ მარკეტინგული აქტივობა.

რა სტრატეგიებს იყენებენ კონტენტ მარკეტერები?

მარკეტერების 83% თვლის, რომ უფრო ეფექტურია მაღალი ხარისხის კონტენტის ნაკლებად ხშირად შექმნა. (წყარო: Hubspot)

2022 წლის Statista-ს მსოფლიო მასშტაბის კვლევაში, მარკეტერ რესპონდენტთა 62%-მა ხაზი გაუსვა მათი მომხმარებლებისთვის აქტიურ პოზიციაში ყოფნის მნიშვნელობას, ხოლო 23% თვლიდა, რომ კონტენტზე დაფუძნებული კომუნიკაციები ყველაზე ეფექტური მეთოდია პერსონალიზებული მიზნობრივი ძალისხმევისთვის.

აქ მოცემულია რამდენიმე სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ როგორი ტენდენციებია კონტენტის კუთხით.

მოკლე ფორმის ვიდეო კონტენტი, როგორიცაა TikTok და Instagram Reel, არის #1 კონტენტ მარკეტინგის ფორმატი, რომელიც გთავაზობთ ინვესტიციის უმაღლეს ანაზღაურებას (ROI).

მარკეტერების 43%-მა განაცხადა, რომ ორიგინალური გრაფიკა (მაგალითად, ინფოგრაფიკა და ილუსტრაციები) ვიზუალური კონტენტის ყველაზე ეფექტური სახეობაა.

B2C მარკეტერების 72% ელოდა, რომ მათი ორგანიზაცია ინვესტირებას განახორციელებდა ვიდეო მარკეტინგში 2022 წელს.

კონტენტ მარკეტინგის მდგომარეობა: Semrush-ის 2023 წლის გლობალური ანგარიში ცხადყოფს, რომ სტატიები, რომლებიც შეიცავს მინიმუმ ერთ ვიდეოს, 70%-ით მეტ ორგანულ ტრაფიკს იზიდავს.

ინტერაქციული კონტენტი წარმოქმნის 52.6%-ით მეტ ჩართულობას, სტატიკურ კონტენტთან შედარებით. საშუალოდ, მყიდველები 8,5 წუთს ხარჯავენ სტატიკური შინაარსის ერთეულების სანახავად და 13 წუთს ინტერაქციულზე.

კონტენტის შექმნა

სასარგებლო, უნიკალური, მიმზიდველი კონტენტის შექმნა შეიძლება იყოს მარკეტინგის ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა. თუმცა, ინოვაციური მარკეტერები განიხილავენ გენერაციულ AI-ს, როგორც ინსტრუმენტს კონტენტის იდეების, შექმნის, რედაქტირებისა და ეკონომიური ანალიზისთვის.

აქ მოცემულია რამდენიმე სტატისტიკა კონტენტის შექმნის შესახებ და თუ რამდენად სწრაფად ცვლის AI თამაშს ბაზარზე:

Generative AI-მ მიაღწია 100 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ChatGPT-ის გაშვებიდან მხოლოდ ორი თვის შემდეგ.

Ahrefs-ის ბოლო გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა თითქმის 80%-მა უკვე დანერგა AI ინსტრუმენტები კონტენტ მარკეტინგის სტრატეგიებში.

მარკეტერები, რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს, აცხადებენ, რომ ის ყველაზე მეტად ეხმარებათ ახალი თემების შესწავლაში (51%), სათაურებისა და საკვანძო სიტყვების კვლევაში (45%) და პროექტების წერაში (45%).

გარდა ამისა, Hubspot-ის მიერ გამოკითხულმა მარკეტერებმა განაცხადეს, რომ ისინი ზოგავენ დღეში 2,5 საათს AI-ის კონტენტში გამოყენებით.

იმისათვის, რომ კონტენტის სტრატეგია იყოს წარმატებული, ის უნდა მოიცავდეს კონტენტის გავრცელებას იმ არხებით, რომლებსაც ხშირად სტუმრობს ბიზნესის სამიზნე აუდიტორია.

Facebook კვლავ დომინანტური სოციალური არხია კონტენტის განაწილებისთვის, მაგრამ ვიდეოზე ორიენტირებული არხები, როგორიცაა YouTube, TikTok და Instagram, ყველაზე სწრაფად იზრდება.

B2B მარკეტერებმა CMI-ს განუცხადეს, რომ LinkedIn იყო ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე წარმატებული ორგანული სოციალური მედიის განაწილების არხი 84%-ით ჯანსაღი ზღვრით. ყველა სხვა არხი 30%-ზე ნაკლები იყო.

B2B მარკეტინგის 80%, რომლებიც იყენებენ ფასიან დისტრიბუციას, იყენებენ რეკლამას ფასიან სოციალურ მედიაში.

კონტენტ მარკეტინგის პერფორმანსი

კონტენტ მარკეტინგის ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება არის მისი გაზომვის, ოპტიმიზაციის და ROI-სთან დაკავშირებული შესაძლებლობები.

გამოკითხული B2B მარკეტერების 87% წარმატებით იყენებს კონტენტ მარკეტინგს ლიდების გენერირებისთვის.

მათი 56%, ვინც იყენებს ბლოგინგს, ამბობს, რომ ეს ეფექტური ტაქტიკაა, ხოლო 10% მიიჩნევს, რომ ამას მოაქვს ყველაზე დიდი ROI.

მარკეტერთა 94%-მა თქვა, რომ გაყიდვებს პერსონალიზაცია ზრდის.

მარკეტინგის ყველა ფორმას თან ახლავს გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია დროსთან, რესურსებთან, გამოცდილებასთან და კონკურენციასთან.

კონტენტის ტოპ 3 გამოწვევა იყო „ხარისხიანი ლიდერების მოზიდვა კონტენტით“ (45%), „მეტი კონტენტის უფრო სწრაფად შექმნა“ (38%) და „კონტენტზე იდეების გენერირება“ (35%).

ადამიანების 47% ეძებს გამორთვას ინტერნეტით ჩართული მოწყობილობებიდან ციფრული გადაღლილობის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ გენერაციულმა AI-მა სარგებელი მოიტანა, ის ასევე წარმოადგენს გამოწვევას ზოგიერთი მარკეტერისთვის. Hubspot-ის კვლევაში მარკეტერთა 23%-მა თქვა, რომ თვლიდა, რომ ჩვენ უნდა მოვერიდოთ გენერაციული AI-ს გამოყენებას.

ხელოვნური ინტელექტის კიდევ ერთი გამოწვევა არის ის, რომ ის სწრაფად გამოვიდა სცენაზე, ხოლო ორგანიზაციებს დრო არ მიეცათ მოსამზადებლად ან მისი შესაბამისი და ლეგალური გამოყენების პოლიტიკისა და პროცედურების შესაქმნელად. CMI-ის მიხედვით, კითხვაზე, აქვთ თუ არა მათ ორგანიზაციებს გენერაციული AI ინსტრუმენტების გამოყენების სახელმძღვანელო მითითებები, მარკეტერთა 31%-მა თქვა დიახ, 61%-მა თქვა არა და 8% არ იცოდა ზუსტად.

წყარო: searchenginejournal

ადამიანები, რომლებიც არ ჩერდებიან – ბუდუ ზივზივაძე

როგორია სწავლა Miami Ad School Europe-ში – გაეცანი საქართველოს ბანკისა და MASE-ს სტიპენდიატის გამოცდილებას