in

რატომ არის მნიშვნელოვანი მომხმარებლის მიზნების ცოდნა, ბიზნესის წარმატებისთვის?

2020 წელს, უამრავ ორგანიზაციას მოუწია დიდი დროის დახარჯვა, რათა ახალი ტენდენციები გადაეფასებინა: დისტანციური მუშაობა, ონლაინ ვაჭრობა, ვირტუალური ღონისძიებები. ახალი პრიორიტეტებისთვის ბევრი ბიზნესი არ აღმოჩნდა მზად. კომპანიები, რომლებსაც ცოტა ხნის წინ, მოგებაზე ორიენტირებულ ბრენდებად ვიცნობდით, დღეს, ემოციური განაცხადით გამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კაპიტალისტური ტრენდია, კომპანიები, რომლებიც მსგავს შთამაგონებელ მიდგომებს არ მიმართავენ, პოზიციების დაკარგვას რისკავენ.

pasha-statiebi
pasha-statiebi

საშუალო ბიზნესების შესაძლებლობები 2021-ში

იმისათვის, რომ ზრდა შედგეს, მიზანი უფრო კარგად უნდა შევისწავლოთ – ეს ბევრად მეტი უნდა იყოს, ვიდრე სოციალური ან ეკოლოგიური მიზეზები, მდგრადი განვითარების მიდგომები… კომპანიები კონკურენტებს მიზნის სამი დონით უსწრებენ წინ, ესენია: კომპანია, ბრენდი და მომხმარებლის მიზანი. შემდეგ კი, ყველაფერი დანარჩენი – პროდუქტი, ადამიანები, პროცესები, პოლიტიკა, ტექნოლოგიები, ოპერაციები და მაჩვენებლები სწორედ ამ სამ დონეზეა მორგებული.

მიზნის სამი დონე

კომპანია: ეს გულისხმობს ორგანიზაციის როლს მსოფლიოს მიმართ. ის ყველაზე ეფექტურად შთააგონებს მომხმარებლებს, რადგან კომპანიასა და მათ შორის საერთო ღირებულებებს უსვამს ხაზს.

ბრენდი: რა როლი აქვს მას მომხმარებლების ცხოვრებაში? თუკი კომპანიას ერთი ბრენდი აქვს, ამ ორის მიზანი ერთი და იგივეა. ან შეუძლიათ სხვადასხვა მიზანიც განსაზღვრონ და განსხვავებული საჭიროებების მომხმარებლებს მოემსახურონ.

მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ მიზნებზე ხმამაღლა საუბარი ერთგვარი დაპირებაა მომხმარებლების მიმართ. ამდენად, თუკი კომპანია არ მიყვება მიზნის განაცხადს, მომხმარებლების გულისწყრომას ვერ გაექცევა და მის სოციალურ არხებს საყვედურებისა და კრიტიკის ქარცეცხლი მოიცავს.

მომხმარებელს ბიზნესის მუშაობასა და ბაზარზე ლიდერობაში ყველაზე დიდი წვლილი აქვს. ამიტომ, მომხმარებლის მიზნებს, სურვილებს, საჭიროებებს, კითხვებს თუ დანახარჯებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. იფიქრეთ, რა სურთ, რა სჭირდებათ, რა აკლიათ, რა აინტერესებთ მომხმარებლებს. ეს მრავალმხრივი საჭიროებები კომპანიის პროდუქტის პორტფოლიოს შედგენაში დაგეხმარებათ. რატომ? როდესაც მომხმარებელი თავის მიზანს აღწევს, ეს ღირებულებაა კომპანიისთვის, რომელმაც ამის საშუალება მისცა. ეს ღირებულება აისახება შემოსავალში, დანახარჯში, ლოიალობაში, მხარდაჭერაში… თქვენი მომხმარებლების მიზნები თქვენთვის ამოსავალი წერტილია. მათი მიზნების მიღწევით იქმნება ღირებულება. ამიტომ, სულ უფრო მეტი კომპანია იკვლევს, რამდენად შეძლო მომხმარებლის ხელშეწყობა მიზნის მიღწევაში.

მიზნის მსგავსად, ბიზნესის ერთ-ერთი ცუდად განსაზღვრული ტენდენციაა მომხმარებლის გამოცდილება. ესაა, თუ როგორ აღიქვამენ თქვენს ვებგვერდს, აპლიკაციას ან მაღაზიას. გამოცდილებაა, თუ როგორ რეაგირებს მომხმარებელი, რას გრძნობს თქვენს ბიზნესთან ურთიერთობისას, საკუთარი მიზნის მიღწევის პროცესში. თუკი კომპანიას კარგად ესმის მომხმარებლის მიზანი და მის მიღწევას აადვილებს, ის ეყვარებათ და დაიმეგობრებენ, სხვა შემთხვევაში – გაურკვევლობას, იმედგაცრუებასა და გაღიზიანებას გამოიწვევთ.

მომხმარებლის გამოცდილების შექმნის კონცეფცია

მომხმარებელთა მიზნების პორტფელი ახალი კონცეფციებისთვის გამოიყენეთ. ამგვარად, მომხმარებელთათვის პრიორიტეტული მიზნების მიღწევას შეძლებთ. დააგენერირეთ, რაც შეიძლება ბევრი იდეა, სანამ 20-100 კონცეფცია არ გექნებათ განსახილველი. თითოეული ინდივიდუალურად განიხილეთ, თქვენი მომხმარებლების გადმოსახედიდან. შემდეგ, განსაზღვრეთ რა შესაძლებლობა სჭირდება თითოეულ კონცეპტს, თქვენი კომპანიის ახლანდელი რესურსების გათვალისწინებით. ბევრი კონცეფცია ერთი და იმავე შესაძლებლობებზე იქნება მიმართული. ამიტომ, გააანალიზეთ თქვენი გავლენა ღირებულების, სირთულისა და შესაძლებლობების გათვალისწინებით და ამგვარად აირჩიეთ პრიორიტეტი.

ყოველი გუნდისა და თანამშრომლების საქმეა, რამდენად შეესაბამება დასახულ მიზნებს ყოველდღიური სამუშაო განრიგი და გეგმა. სამუშაო უნდა იყოს დოკუმენტირებული და საგულდაგულოდ გაწერილი. გუნდები და თანამშრომლები უნდა ინაწილებდნენ თავიანთ პასუხისმგებლობას ერთი ან რამდენიმე მაჩვენებლის გარშემო, რომლებიც მათ სამუშაოსა და მიზნის მიღწევის დინამიკას აღწერს. თანამშრომლები ხშირად არიან უკმაყოფილო მკაფიოდ გაწერილი ფუნქციებისა და პროდუქტიულობის გაზომვის გამო. ამის ცოდნა და სწორად გაანალიზება კომპანიას კადრების გადინებისაგან დაიცავს.

საქმის ფუნქციებად დაყოფა წარმატებას ხელს შეუშლის. ამიტომ, გუნდი დაახარისხეთ მომხმარებლის სპეციფიკური საჭიროებების გარშემო. ამდენად, სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები, შესაძლოა, ერთ გუნდში მოხვდნენ და ამ სახით ემსახურონ მომხმარებლის მოთხოვნებს. ყოველ გუნდს აქვს პასუხისმგებლობა კონკრეტულ, დათვლად შედეგზე. ისინი გულდასმით სწავლობენ სეგმენტებს და მათ შორის სხვაობას. ისინი განსაზღვრავენ მომხმარებლის გზას, რაც არხებსა და ორგანიზაციულ საზღვრებს სცდება. ისინი თანამშრომლობენ და ეჯაილ მიდგომებით გეგმავენ და ქმნიან გამოცდილებასა და კონტენტს, რათა რაც შეიძლება მეტ მომხმარებელს დაეხმარონ თავისი მიზნის მიღწევაში.

ოპერაციების უმრავლესობა ეფექტიანობის ამაღლებაზეა მიმართული, რაც მომხმარებლისთვის საუკეთესო გამოცდილების შექმნას უშლის ხელს. ამიტომ, ოპერაციული პროცესები და ტექნოლოგიური პლატფორმები, რათა სისტემის მასშტაბირების წინაპირობა შექმნათ. გამოიყენეთ მონაცემები და ხელოვნური ინტელექტი, გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. ყოველივე იწყება მიზნის უფრო ფართო ხედვით, რასაც შემდეგ კულტურის, ოპერაციებისა და შედეგების გარდასახვა მოყვება. თუმცა, საბოლოოდ, მომხმარებლები თქვენი სიახლეებით კმაყოფილები დარჩებიან.

 

წყარო: HBRარქეოლოგებმა სამხრეთ-დასავლეთ გერმანიის უძველესი ოქროს არტეფაქტი აღმოაჩინეს

“ვიფიქრე, არ მინდა კოსმონავტობა, მხატვარი ვიქნები-მეთქი” – ამბავი კოტე სულაბერიძეზე