in

რითაა სასარგებლო მონაცემთა ვიზუალიზაცია?

დრო და ყურადღება, როგორც ყოველთვის, მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც უნდა ვიმუშაოთ სიჩქარისა და რესურსების შეზღუდვის ფარგლებში, სანამ ინფორმაცია და ბაზრები სულ უფრო სწრაფად იცვლება. ხელოვნური ინტელექტი და მანქანური სწავლება შესაძლებლობას გვაძლევს შევაგროვოთ მონაცემები, გავაანალიზოთ და ინტერპრეტაცია მივცეთ არაადამიანური სისწრაფით. თუმცა, ეს მონაცემები უნდა იყოს მკაფიოდ გაგებული, თარგმნილი და გაზიარებული.

რატომ მუშაობს მონაცემთა ვიზუალიზაცია ასე კარგად და რა არის საუკეთესო გზები მონაცემთა ვიზუალიზაციისათვის?

დავიწყოთ ვიზუალიზაციით. ადამიანების უმეტესობა ვიზუალურად შეისწავლის. ჩვენ ვიზუალურად ვითვისებთ და ვუკავშირდებით, რადგან წერილობით ენასთან შედარებით, ჩვენი ტვინი ამუშავებს ვიზუალურ ინფორმაციას უფრო დიდხანს და განვითარდა იმისთვის, რომ ეს სამუშაო უფრო სწრაფად და ეფექტურად შეასრულოს, მეტწილად არაცნობიერად. კვლევა აჩვენებს, რომ ტვინი ამუშავებს სურათებს და გრაფიკულ ინფორმაციას ტექსტზე 60,000-ჯერ უფრო სწრაფად. ასე რომ, შესაძლოა სურათი რამდენიმე ათას სიტყვას გულისხმობდეს.

მონაცემები, მაშინაც კი, როდესაც განლაგებულია რიცხვების ვრცელ ცხრილებში, არის სპექტრის საპირისპირო ბოლოში ჩვენი უნარის სწრაფად დამუშავების, გამოთვლის, პატერნების ამოცნობისა და მნიშვნელობის პოვნის თვალსაზრისით.

მონაცემებში უმნიშვნელოვანესი ინსაითები იმალება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი აზროვნება სრულად ვერ აღიქვამს მას, მონაცემთა ანალიზის ხელსაწყოები და ვიზუალიზაციის პროგრამული უზრუნველყოფის სიჩქარე უფრო მეტად ანაზღაურებს ჩვენს შედარებით ნელ აზროვნებას. ეს არის ადამიანებისა და მანქანების შესანიშნავი მაგალითი, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან თავიანთი დამატებითი ძალებით, რათა გარდაქმნან სამყაროს ჩვენეული აღქმა.

ხელოვნებისა და მეცნიერების დინამიკურმა პარტნიორობამ მონაცემთა ვიზუალიზაციაში კრეატიულობისა და შემოსავლების მკვეთრი ზრდა შეიძლება გამოიწვიოს თქვენს ბიზნესში.

მონაცემები არის მოძრავი სამყაროს ციფრული შედეგი: იმ ადამიანების, რომლებიც ცხოვრობენ, მუშაობენ და თამაშობენ. ის წარმოიქმნება ბიზნესის, მეცნიერების, ტექნოლოგიების, სპორტის და მრავალი სხვა ადამიანის საქმიანობით, რომლებსაც ყოველთვის არ ვუკავშირდებით მონაცემებს, მათ შორის, ხელოვნებას.

დავუშვათ, მონაცემები უკვე გვაქვს. ახლა რა ვქნათ?

თქვენ უნდა იპოვოთ ამბები ამ მონაცემებში. თქვენ გაქვთ ნედლეული – სიტყვები ან შესაძლოა, რამდენიმე წინადადება და აბზაცი, მაგრამ არცერთ მათგანს ჯერ არ აქვს შეკრული აზრი.

მიუხედავად იმისა, რომ მიზნები, აუდიტორია და სტრატეგიები განსხვავდება კომპანიის მიხედვით, მონაცემთა ვიზუალიზაცია აწყობს ინფორმაციას ფუნქციების, ინდუსტრიების და თუნდაც კულტურების სწრაფი და მარტივი გაგებისთვის.

მონაცემთა ნაკრებებს შორის ურთიერთობები მკაფიო ხდება სულ რამდენიმე წამში, ცხრილებში დალაგებულ ერთი და იმავე ინფორმაციის საათობით დამუშავებასთან შედარებით, თუმცა ამ ყველაფერს მაინც აკლია ძირითადი ტენდენციები, შაბლონები და კავშირები.

როგორ შეიძლება მონაცემთა ვიზუალიზაციამ წინ წასწიოს თქვენი ბიზნესი?

მოძებნეთ პროცესები და ინიციატივები, რომლებიც საჭიროებენ გაუმჯობესებას ან კორექტირებას. იგრძენით აუდიტორიისა და თქვენი ბიზნესის პულსი, რათა იპოვოთ მოდების წყაროები, რომლებიც უნდა აღმოიფხვრას. მონაცემების სწორი ვიზუალიზაცია უფრო სწრაფ შესყიდვას უწყობს ხელს. სამუშაო ნაკადების, იერარქიებისა და ყოველდღიური ბიზნეს პროცესების ეფექტურობისა და ეფექტურობის აღქმა, ისეთი როლების მონიტორინგი, როგორიცაა მარკეტინგი, წარმოება, გაყიდვები და სერვისი, გვაძლევს ინფორმაციას, რაც სხვაგვარად არ ჩანს.

შეისწავლეთ თქვენი მომხმარებლები, პარტნიორები და სხვა დაინტერესებული მხარეები. ჩაატარეთ გამოკითხვები. დააკვირდით სოციალურ მედიას. შეაგროვეთ ეს მნიშვნელოვანი მონაცემები გამჭვირვალედ, მონაწილეთა თანხმობით. ხელოვნური ინტელექტის, მანქანური სწავლების, დიდი მონაცემებისა და სხვა ფაქტორების შემსწავლელ ძლიერ გუნდს შეუძლია შეაგროვოს, გაანალიზოს და დაგეხმაროთ იმის გაგებაში, თუ რა რაოდენობის მონაცემები გაქვთ და გჭირდებათ. იმის ცოდნა, თუ როგორ გრძნობენ თავს დაინტერესებული მხარეები და მომხმარებლები, რა სურთ და როგორ შეიძლება გაუმჯობესდეს თქვენი მიდგომა, არის კიდეც გასაღები სიტუაციიდან.

მარკეტინგის, გაყიდვებისა და სხვა შედეგების პროგნოზირება. დიდი მონაცემების, ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანური სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება არის წარსულის, აწმყოს ტენდენციებისა და ქცევების დაკვირვება, შემდეგ კი მომავლის პროგნოზირება. ეს ყველაფერი ეჯაილ სტრატეგიასა და ყველაზე დიდი ალბათობის მქონე მოდელებსა და სცენარებზეა დაფუძნებული.

შეიმუშავეთ ყველაზე ეფექტური სტრატეგიები თქვენი სიტუაციისთვის. მონაცემთა ანალიზი თქვენს გუნდებს საშუალებას აძლევს დაინახონ რა მუშაობს, რა – არა და რატომ. მიზეზის გაგება მნიშვნელოვნად დაგეხმარებათ პრობლემის გადაჭრაში, რადგან მონაცემთა ანალიზი ასევე არის პრობლემების პოვნა და იდეების შემუშავება ამ პრობლემების გადასაჭრელად. მონაცემების დანახვა წარმოუდგენლად რთულ ამბებს სულ მოგვითხრობს რამდენიმე ვიზუალით, რომელიც ჩაანაცვლებს მონაცემთა ძალიან დიდ რაოდენობას. ამასთან, დაზოგავს დროსა და რესურსებს და თქვენს გუნდს სწორი სტრატეგიისკენ წარმართავს.

გამოიყენეთ კომუნიკაცია და მოტივაცია თქვენი მონაცემების გამოყენებით ამბების მოსაყოლად. მომხმარებლები, კოლეგები და ინვესტორები აფასებენ კომპლექსური ინფორმაციის ისე წარმოდგენას, რომ გასაგები და ადვილად აღქმადი იყოს და გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმაროთ. თქვენი ცოდნის, ხედვისა და სტრატეგიის გადმოცემა ხშირად მოითხოვს მონაცემების სარეზერვო ასლს. ამგვარად, ამბავი თავდაჯერებულად წარადგენს. შემოქმედებითობა კიდევ უფრო მეტად შთააგონებს შემოქმედებითობას.

გაეცით პასუხი სწრაფად, ეფექტურად და შემოქმედებითად. სისწრაფე არსებითია მოქნილობაში. შემოქმედებითობა დამაჯერებელია. სწრაფი, შემოქმედებითი და ეფექტური მოქმედებების ინფორმირებისთვის მკაფიო და მიმდინარე შეხედულებების მიღება არის უპირატესობა, რომელსაც მონაცემთა ანალიტიკა და ვიზუალიზაცია აძლევს კომპანიებს, რომლებიც საკუთარი შესაძლებლობების კოსმიური მასშტაბების გამოყენებას სწავლობენ.

 

წყარო: marketo

Audi-ს მომავალ ელექტრომობილებს მართვისა და დატენისას ჰაერის გაწმენდა შეეძლებათ

რას უსმენდა საქართველო?! – Spotify-ის სექტემბრის სტატისტიკა