in

როგორ ავლენს ეთიკა ბრენდის სიძლიერეს ან სისუსტეს?

ბრენდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია მისი, როგორც პასუხისმგებლობის გრძნობის მქონე სუბიექტის აღქმაა. ეს განსაკუთრებით კორპორატიულ ბრენდებს ეხება — პასუხისმგებლობა მდგომარეობს კარგი კორპორატიული მოქალაქეობის დემონსტრირებაში. მსგავსი დამოკიდებულება მთლიანი საწარმოს ფუნდამენტურ მოცემულობას უნდა წარმოადგენდეს, ყველა აზრსა და მოქმედებაში ვლინდებოდეს. მარტივად, პასუხისმგებლობის ეთიკის ქონა ნიშნავს, იყო ინფორმირებული, ეფექტური გლობალური ბიზნესი, რომელიც დადებითად იქცევა ხალხის, დაინტერესებული მხარეების, თემების, ქვეყნების, ცხოველებისა და პლანეტის სახელით.

ხოლო თუ იმ ბრენდზე ვისაუბრებთ, რომელიც ბოლო წლებში პასუხისმგებლობის ეთიკის პრობლემას წააწყდა, ყველას Facebook გაგვახსენდება… იგი ერთი სკანდალიდან მეორეში ისე ეხვეოდა, წინა მათგანის მოგვარებას ვერც კი ასწრებდა. მიზეზი მარტივია — ბრენდის ქმედებები პასუხისმგებლობის ეთიკას არ შეესაბამებოდა. ამიტომაც, ამ ეთიკური და სოციალური პრობლემების გადასაჭრელად, Meta-მ პასუხისმგებელი ინოვაციების გუნდი ჩამოაყალიბა, რომლის ამოცანაც იმის გარკვევა იყო, თუ როგორ უნდა მოგვარებულიყო ფეისბუქის ნაკლოვანებები.

The Wall Street Journal-ის თანახმად, პასუხისმგებელი ინოვაციების გუნდი კონფიდენციალურობის გარე სპეციალისტებთან, მეცნიერებთან და მომხმარებლებთან თანამშრომლობდა. მათ ერთობლივი ძალისხმევით კონფიდენციალურობაზე ორიენტირებული მიდგომა შეიმუშავეს, თუმცა ახლახან Meta-ს სპიკერმა განაცხადა, რომ ეს გუნდი დაიშალა. წევრები მთელ კომპანიაში გადანაწილდნენ, ხოლო მისი „უსაფრთხო და ეთიკური დიზაინის რესურსები უკეთესად დაიხარჯება გუნდებზე, რომლებიც უფრო კონკრეტულ საკითხებს ეხება“.

ბრენდინგის თვალსაზრისით, ეს შეცდომაა. პასუხისმგებელ ბიზნეს პრაქტიკას დიდი გავლენა აქვს ბრენდის აღქმაზე, რაც ავტომატურად მოქმედებს შეძენისა და გამოყენების გადაწყვეტილებებზე. მონაცემების მიხედვით, ეთიკური პოლიტიკა უფრო მეტად ზრდის მომგებიანობას, ვიდრე ამცირებს. ეს იმიტომ ხდება, რომ ბევრი ადამიანი მზად არის, მეტი გადაიხადოს პროდუქტებსა და სერვისებში, რომლებიც პასუხისმგებლობის ეთიკას ეფუძნება.

სხვა მონაცემები აჩვენებს, რომ ადამიანები ისეთ ბრენდებთან ამყარებენ ურთიერთობებს, რომლებიც კარგ საქმეს აკეთებენ. შესაბამისად, ნაკლებად ირჩევენ უპასუხისმგებლო კომპანიებს. ჯერ კიდევ 2013 წელს, მთავარმა გლობალურმა გამოკითხვამ დაადგინა, რომ 10 000 რესპონდენტიდან 85%-ს „კორპორატიული პასუხისმგებლობა ჰქონდა მხედველობაში“, როცა საქმე ყიდვის გადაწყვეტილებას ეხებოდა.

ორგანიზაციის შიგნით პასუხისმგებლობის ეთიკის ქონა ძლიერ და სანდო ბრენდს ქმნის. ასეთი ბრენდი კი დიდ უპირატესობას წარმოადგენს ღირებულების შექმნისას. ფაქტი, რომ ხალხი ბრენდს პასუხისმგებლად აღიქვამს, ძლიერი კავშირის დამყარებას უწყობს ხელს. შიდა პასუხისმგებლობის ეთიკის გარეშე კი არ იქნება გარე პასუხისმგებლობის აღქმა. პასუხისმგებლობა არ შეიძლება იყოს კორპორატიული, თუ ის ეტაპობრივად დანაწევრდება და პროექტიდან პროექტამდე შეიცვლება.

NASA Space Apps Challenge 2022-ს თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს

რუსთავში მადარტის ახალი კონცეფციის ფილიალი გაიხსნა!