in

Geosoft: Google Cloud სერვისების შემოტანა ქართულ ბიზნესში და მისი აღიარება Google-ისგან

რას სთავაზობს „ჯეოსოფტი“ ადგილობრივ ბიზნესს?

ციფრულ ეპოქაში ბიზნესებმა უნდა გამოიყენონ ციფრული ინსტრუმენტები კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. 2018 წელს დაარსებული ქართული კომპანია ჯეოსოფტი ბიზნესს თავიანთი საქმიანობის გაციფრულებასა და ყოველდღიური ოპერაციების გაუმჯობესებაში ეხმარება. როგორც Google Cloud-ის ოფიციალური, სერტიფიცირებული პარტნიორი საქართველოში, Geosoft რეგიონულ ბიზნესს ინოვაციურ სერვისებს სთავაზობს.

Google Workspace, რომელიც მოიცავს კორპორატიულ მეილს Gmail-ზე, Google Drive-ს, Editors, Meet, Chat, Google Calendar და სხვა, მნიშვნელოვანია კომპანიებს ეფექტური კომუნიკაციის, თანამშრომლებს შორის თანამშრომლობისა და ინფორმაციის სწრაფად წვდომაში ნებისმიერი ადგილიდან და ნებისმიერი მოწყობილობიდან.

Geosoft კი კომპანიებს ეფექტური გადაწყვეტილებების კომპლექტს სთავაზობს ბიზნეს პროცესებისა და ამოცანების შესახებ — მათ შორის Google Cloud Platform გადაწყვეტილებებსა და ინფრასტრუქტურას.

9 მარტს, ბუქარესტში გამართულ CEE Google Cloud Partner-ის ფორუმზე, Google-მა Geosoft დააჯილდოვა, რეგიონში Google Cloud სერვისების განვითარებისთვის. აღიარებამ ახალი შესაძლებლობები გაუხსნა კომპანიას და ასევე, პასუხისმგებლობები დააკისრა. ჯეოსოფტის დირექტორმა ანდრო მესხორაძე აღნიშნა, რომ კონფერენციიდან კონკრეტული გეგმებით დაბრუნდნენ და სურთ, იყვნენ პიონერები არა მარტო ქართულ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზეც. თავის მხრივ, მათ სრული მხარდაჭერა აქვთ Google Cloud-ისგან ნებისმიერი სირთულის ამოცანის გადაჭრაში.

ჯეოსოფტი ამაყობს იმით, რომ აქვს ძლიერი კავშირები ქართულ კომპანიებთან, რომლებმაც მათ ანდეს დისტანციური სამუშაო ადგილების მოწყობა. მათი სერვისები და პროდუქტები მორგებულია როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესზე, ასევე დიდ საწარმოებზე. ისინი აქტიურ მხარდაჭერას უწევენ კომპანიებს, რომლებსაც სურთ, ფიზიკური სერვერებიდან ღრუბლოვან ტექნოლოგიებზე გადავიდნენ, რაც მათ საშუალებას აძლევს, დაზოგონ დრო და ფინანსური რესურსები ბიზნესის უწყვეტობის მოპოვებისას. ყველა მონაცემი ინახება Google Cloud-ზე.

როგორც Google Cloud Partner Georgia, Geosoft დიდ დახმარებას უწევს ბიზნესს. ისინი ეხმარებიან ციფრული ტექნოლოგიების ადგილზე, ქართულ ენაზე დანერგვას და ეფექტურ და სწრაფ მხარდაჭერას ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრაში. ისინი მოქმედებენ როგორც ხიდი ბიზნესსა და Google Cloud-ს შორის და აჩვენებენ, თუ რა სახის საჭიროებები აქვთ ადგილობრივ ბიზნესს და როგორ შეიძლება ტექნოლოგიური გამოწვევების გადაჭრა ისეთი სერვისებით, როგორიცაა Google Workspace და Google Cloud ტექნოლოგიები.

ჯეოსოფტი განაგრძობს განვითარებას და მომხმარებლებს ახალ ტექნოლოგიურ შესაძლებლობებს სთავაზობს ბიზნეს საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. Google-ის აპლიკაციების უმეტესობა ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი და Google Translate-იც დღითიდღე იხვეწება. ცოტა ხნის წინ Google Docs-ს ქართულად კარნახით წერის ფუნქცია დაემატა.

როგორც ჯეოსოფტის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, Google-ის მიერ Geosoft-ის აღიარება  დამსახურებულია. ეს უკანასკნელი საქართველოში პიონერად დამკვიდრდა, როგორც Google Cloud სერვისების განმავითარებელი. ასევე, ხაზს უსვამენ, რომ Google Cloud-ის სრული მზად არიან, გააგრძელონ ზრდა და მიაწოდონ ბიზნესს ციფრულ ეპოქაში დამხმარე საჭირო ტექნოლოგიები.

[R]

3 წელი პირველი გასქროლვიდან — როგორ შეიცვალა ქალაქში მიკრომობილობა

Microsoft Designer-ის ოფიციალურ გაშვებამდე სულ ცოტა დრო რჩება!