in

რა ხდის ლიდერობის განმავითარებელ პროგრამებს წარმატებულს?

იმისათვის, რომ ხელმძღვანელთა უნარები მეტად დახვეწილი გახდეს, კომპანიები მილიონობით დოლარს ხარჯავენ და მათ სპეციალურ ლიდერთა განვითარების პროგრამებს სთავაზობენ. თუმცა შედეგები ყოველთვის მკაფიოდ არ ჩანს. რისი მიღწევა სურთ ლიდერული უნარების განვითარებით? ეს მნიშვნელოვნად შეცვლის ხელმძღვანელებს? და თუ ასეა, რამდენ ხანს გასტანს შედეგი?

დადგინდა, რომ სწორ გარემოებებში ლიდერობის განვითარებას მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა აქვს თანამშრომლებსა და დამსაქმებლებზე. უფრო კონკრეტულად, ეს ხელს უწყობს პიროვნულ ზრდას, ამაღლებს თვითშეფასებასა და ბედნიერების დონეს, გეხმარებათ, განსაზღვროთ თქვენი პროფესიული და პირადი მიზნები, შეამციროთ სტრესი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება თქვენსავე მენტალურ ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. 

თუმცა, როგორც წესი, ორგანიზაციები ლიდერობის პროგრამების ამხელა პოტენციალს ვერ ხედავენ. ერთ-ერთი გამოთვლის მიხედვით, კორპორატიული ლიდერობის ტრენინგში დახარჯული თანხის მხოლოდ 10% გვაძლევს კონკრეტულ შედეგებს… თუმცა ამასთან გამკლავება ქვემოთ მოცემული 7 სტრატეგიით არის შესაძლებელი:

1. ფოკუსირდით ადამიანთა სრულ განვითარებაზე

ლიდერობის განვითარება ნაკლებად ეხება კონკრეტული ტაქტიკური უნარების დასწავლას… ეს უფრო მეტად თვითშემეცნებასა და მდგრადობაზე ზრუნვას მოიცავს, რომელიც აუცილებელია დინამიკურ, განვითარებად გამოწვევებთან ადაპტირებისთვის. ამიტომ, თუ ეფექტური ლიდერობის განვითარება გვსურს, ლიდერების მიერ შესრულებულ კონკრეტულ სამუშაო ამოცანებზე კი არ უნდა ვფოკუსირდეთ, არამედ ყველაფერზე. ამას კვლევის ერთ-ერთი მონაწილეც ადასტურებს: ეს პროგრამა გარდაქმნის არა მარტო იმას, თუ როგორ ვხელმძღვანელობ, არამედ როგორ ვცხოვრობ.

ასე, მაგალითად, თუ პროგრამის მეშვეობით თქვენ უკვე უკეთ იცით, როგორ უნდა იურთიერთოთ ადამიანებთან, ეს უნარი თქვენს თინეიჯერ შვილებთანაც გამოგადგებათ… გამოდის, ადამიანის სრულ განვითარებაზე ფოკუსირება გააუმჯობესებს როგორც პირად, ისე პროფესიულ ცხოვრებას. 

2. შექმენით შესაძლებლობები თვითშემეცნებისთვის

კონკრეტული პროგრამები ღირებული იმითაც არის, რომ თანამშრომლებს აძლევს შანსს, შეჩერდნენ და ხელახლა განსაზღვრონ საკუთარ თავის, სამსახურისა თუ ცხოვრების მიზნები. დიახ, ასე, შესაძლოა, ხელახლა დაფიქრდეთ თქვენს მდგომარეობაზე, სად ხართ, რა გინდათ, რისთვის მუშაობთ… და, ბუნებრივია, ამისთვის დამსაქმებლებმა დრო უნდა მოგცეთ.

როცა მანქანაზე პაუზის ღილაკს აჭერთ ხელს, ის ჩერდება, ადამიანის შემთხვევაში კი პირიქითაა — ისინი იწყებენ ასახვას, ვარაუდებზე ხელახლა დაფიქრებასა და უკეთესი გზების წარმოდგენას, — აცხადებს დოვ სეიდმენი, არასამთავრობო ორგანიზაცია HOW-ს დამფუძნებელი. 

გამოდის, ხელმძღვანელთა გამხნევება, ხელი დააჭირონ პაუზის ღილაკს, აუცილებელია. ეს მათ შემდგომში თავისუფალ სივრცეს აძლევს, რათა იპოვონ მნიშვნელობა პირად თუ პროფესიულ ცხოვრებაში.

3. შესთავაზეთ მიზნობრივი პროგრამები ქრონიკული სტრესის მქონე ხელმძღვანელებს

ეფექტურ ლიდერულ პროგრამებს შემცირებული სტრესისა და გაზრდილი ბედნიერების მაჩვენებლებამდეც მივყავართ. ამან კი პანდემიის დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა… დადგინდა, რომ ლიდერებში, რომელთაც ქრონიკული სტრესი აღენიშნებოდათ, განვითარების პროგრამების დასრულების შემდგომ სტრესის დონე მნიშვნელოვნად იკლებდა. გამოდის, ამ პროგრამებით დამსაქმებლებს აქვთ შანსი, თანამშრომლებს გამოწვევების დაძლევასა და კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში დაეხმარონ.

4. არასათანადოდ ნუ შეაფასებთ მოკლე, ინტენსიურ პროგრამებს

კვლევისას დადგინდა, რომ მოკლე პროგრამებს ხშირად უფრო დიდ შედეგებამდე მივყავართ — ზოგჯერ 2-4-დღიან ინტენსიურ პროგრამებს ისეთივე შედეგები ჰქონდა, როგორიც 4-კვირიანს. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ისე გაუმჯობესდა, როგორც ეს თერაპიების შემდეგ ხდებოდა… ამგვარად, პროგრამის ხელმძღვანელებმა დროა, მეტი ყურადღება დაუთმონ პატარა ინტენსიურ პროგრამებს, თანაც, ამას ნაკლები დრო და ფინანსური რესურსები სჭირდება.

5. გაუმკლავდით ფსიქოლოგიურ ბარიერებს

ორგანიზაციებმა უნდა მართონ მოლოდინები განსხვავებული პროგრამების კონკრეტული სასწავლო შედეგების მიმართ. ისინი უნდა დაეხმარონ მონაწილეებს, აირჩიონ ის, რომელიც მათივე პერსონალურ სასწავლო მიზნებს ესადაგება. კარგი იქნება, ახალი პროგრამის ჩაშვებამდე პატარა კვლევასაც თუ ჩაატარებენ… თანაც, დადგინდა, რომ მონაწილეებს განვითარებისთვის განსხვავებული მზაობის დონეები აქვთ და ზოგიერთს ამ პროგრამებით სარგებლის მისაღებად სხვებზე მეტი მხარდაჭერაც შეიძლება სჭირდებოდეს.

6. გაიაზრეთ, რომ მოკლევადიან ზრდას მდგრად, გრძელვადიან გავლენამდე მივყავართ

ფსიქოლოგიური კვლევის თანახმად, როცა კეთილდღეობისთვის მხოლოდ ერთხელ კეთდება რაღაც, დროთა განმავლობაში მისი გავლენა იკარგება. ზოგადად კი, ადამიანები ეგუებიან ახალ რეალობას და ასე, მოკლევადიანი გაუმჯობესება გრძელვადიან ტრანსფორმაციებს საერთოდ არ იწვევს. აქ კი ორგანიზაციებმა მოკლევადიანი წარმატება და რეალური, მდგრადი გავლენა ერთმანეთისგან უნდა განასხვაონ. მართალია, მყისიერი შედეგების გაზომვა უფრო მარტივია, მაგრამ ყველაზე ეფექტური პროგრამები ამ საწყის ცვლილებებს ეფუძნება, რომლებიც გრძელვადიანი ჩვევების ჩამოსაყალიბებლად და მუდმივი ჩართულობისთვის არის შექმნილი. 

7. მიმართეთ ონლაინ სწავლებას

დაბოლოს, იმის გამო, რომ დისტანციურად მუშაობა ნორმა გახდა, ბევრმა ორგანიზაციამ ონლაინ ლიდერობის განმავითარებელი პროგრამების ძიება დაიწყო. დიახ, ამას ნაკლები ხარჯი სჭირდება და უფრო მოსახერხებელია, თანაც, ასე უფრო ფართო აუდიტორიაზე გასვლაცაა შესაძლებელი. თუმცა აქვე იმაზე წუხან, თუ რამდენად ეფექტური იქნება ონლაინ პროგრამები ფიზიკურთან შედარებით… კარგი კი ის არის, რომ ახლახან ჩატარებული კვლევა საიმედო შედეგებს გვთავაზობს: პიროვნული განვითარებისა და კეთილდღეობის კუთხით მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ პროგრამებში არ არსებობს…

რა თქმა უნდა, ლიდერობის განმავითარებელი პროგრამები არ არის პანაცეა. ეფექტური განხორციელების გარეშე შედეგებსაც კი ვერ მოგვცემს, მაგრამ როცა ეს საქმე სწორად კეთდება, ის ამჟამინდელ და მომავლის ლიდერებს ზრდასა და განვითარებაში ეხმარება.

 

წყარო: HBRიაპონური ავტოინდუსტრიის ისტორია და ბაზრის ლიდერები

Lila Barça — ახალი ფერი, როგორც თანასწორობის სიმბოლო