16
Sep
2019

როგორი ლოგო მოსწონს მომხმარებელს? – HBR-მა 597 ლოგო გამოიკვლია

16 Sep 2019

თუკი თქვენი ბიზნესის ლოგოს შექმნაზე მუშაობთ, როგორ დიზაინს აირჩევთ, რაც მომხმარებლებში სწრაფად გამოიწვევს ნდობას? გამოცემამ Harvard Business Review ჩაატარა კვლევა, რომლის მიზანიც იყო გამოერკვიათ, როგორი ტიპის ლოგოები მოსწონთ მომხმარებლებს, მარტივი თუ უფრო ინფორმაციული? კვლევის ფარგლებში, 597 სიმბოლო შეისწავლეს.

 

განმარტებითი ლოგოები VS ლოგოები განმარტების გარეშე

კვლევის მიზანი იყო, გამოევლინა, ამ ორი კატეგორიიდან, რომელზე უფრო დადებითად რეაგირებენ მომხმარებლები. აღწერის მქონე ლოგოები, მაგალითად, “ბურგერ კინგის” ვიზუალური იდენტობა შეიცავს ტექსტს, ვიზუალურ ელემენტებს, რაც კამპანიის საქმიანობაზე საუბრობს. “ბურგერ კინგის” საქმიანობა და პროდუქცია მარტივად აღქმადია, რადგან ჰამბურგერის ფუნთუშები და წარწერა “ბურგერი” ყველაფერს ნათელს ჰფენს.

მეორე კატეგორიის ლოგო, მაგალითად “მაკდონალდსის”, აბსტრაქტულია. დიზაინი არ შეიცავს ინფორმაციას პროდუქტსა და მომსახურებაზე. მაგალითად, “მაკდონალდსის” ოქროსფერი თაღები მარტივად ასახავს კომპანიის დასახელების პირველ ასოს.

ცდისპირებმა აღწერის მქონე ლოგოები ამჯობინეს.

მკვლევარებმა შენიშნეს, რომ განმარტებების მქონე ლოგოტიპები დადებით გავლენას ახდენენ ბრენდის აღქმაზე. ბრენდინგში გამოყენებული ვიზუალური და ტექსტური მინიშნებები უფრო მეტად ავთენტურს ხდის ლოგოებს, იმსახურებს ნდობას მომხმარებელში და ზრდის მათი მხრიდან შესყიდვის მზაობას.

ერთ ექსპერიმენტში, მონაწილეები ორ ჯგუფად დაყვეს. ერთ ჯგუფს აჩვენეს სუშის რესტორნის ლოგოტიპის აღწერითი ვარიანტი, მეორეს კი, აბსტრაქტული ვერსია. ჯგუფებს მისცეს რესტორნის აღწერად და სთხოვეს, შეეფასებინათ, რამდენად ავთენტურად გამოიყურებოდა ბრენდ ბუქები და ასევე, რამდენად მოეწონათ.

მოგვიანებით, მკვლევარებმა შენიშნეს, რომ ჯგუფი, რომელმაც განმარტების მქონე ლოგო დაინახა, უფრო ავთენტურად მიიჩნია ის და უპირატესობაც მიანიჭა, მეორე ჯგუფისგან განსხვავებით, რომლებმაც ლოგოს მინიმალისტური ვერსია ნახეს.

აღწერის მქონე ლოგოები გაყიდვების მაღალ მაჩვენებელზე მიუთითებდა

ამას გარდა, მკვლევართა გუნდმა შეისწავლა 423 ბიზნესი და მათი ფინანსური მონაცემები იმის შესაფასებლად, რამდენად კარგად მუშაობდა მათ შემთხვევაში ბრენდინგის ასეთი გადაწყვეტა.

მოგვიანებით, ლოგოტიპები დააჯგუფეს მათი აღწერითობისა მიხედვით. ასევე, დაყვეს 13 სპეციფიკურ ჯგუფად, ფორმის, სიმეტრიისა და ფერის მიხედვით. შედეგებმა აჩვენა, რომ აღწერის მქონე სიმბოლოები უფრო დადებითად აისახებოდა გაყიდვებზე, ვიდრე განმარტების არმქონე.

შედეგები სხვადასხვა სტადიაზე მყოფ 174 სტარტაპზე შეამოწმეს და ვარაუდი გამართლდა. შესაძლოა, ეს იმითაცაა განპირობებული, რომ მომხმარებლები ახალ ბრენდებს უფრო მეტად ენდობიან, თუკი მათი საქმიანობა მათ ლოგოტიპზე მკაფიოდ ჩანს.

როდის მუშაობს ნაკლებად აღწერილობის მქონე ლოგოები?

აღმოჩნდა, რომ თუკი აღწერილობის მქონე ლოგოები კარგად მუშაობდა როგორც ნაცნობი, ისე უცნობი ბრენდების შემთხვევაში , ეფექტი უფრო ნაკლებად შესამჩნევი იყო, როდესაც საქმე ცნობილ კომპანიებს ეხებოდა. მომხმარებლები უკვე იცნობენ ბრენდებს და მათ ლოგოებს. ამიტომ, დიდი კომპანიები არ თვლიან საჭიროდ დამატებით განმარტებას ლოგოზე. მაგალითად, Dunkin Donuts, რომელმაც სიმბოლო მნიშვნელოვნად გაამარტივა და მაინც ყველასთვის მარტივად ამოსაცნობი დარჩა. იგივე შეიძლება ითქვას “მაკდონალდსზეც”, რომლიც M იმდენად ცნობილია, რომ მას არ სჭირდება დამატებითი ამომცნობი დეტალები ლოგოზე.

რა შეიძლება ვისწავლოთ ყოველივე ამისგან? თუკი ლოგოს შექმნაზე მუშაობთ, შესაძლოა გსურდეთ დამატებითი ტექსტის ან ვიზუალური ელემენტის დამატება. იმუშავებს თუ არა ეს? ეს დამოკიდებულია იმ პროდუქტსა და მომსახურებაზე, რაც კომპანიას გააჩნია. თუკი პროდუქტმა და მომსახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნეგატიური ემოცია, აბსტრაქტული სიმბოლო შეიძლება უფრო ეფექტური აღმოჩნდეს.

 

წყარო: HBR

განხილვა