27
Jun
2018

სასტუმროს ტექნოლოგიები – ინტეგრირება წარმატებისთვის

27 Jun 2018

სასტუმროს მუშაობის ეფექტურობის ზრდა მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ტექნოლოგიის ფუნქციონალურ თავსებადობასა და მონაცემთა ინტეგრაციაზე. საკუთრების მართვის სისტემა (PMS), რეზერვაციის ცენტრალური სისტემა (CRS), არხების მენეჯერის ან შემოსავლების მენეჯმენტის გადაწყვეტილება აუცილებლად ურთიერთკავშირში უნდა იყოს და ჰქონდეს საერთო მონაცემები.

ინვენტარიზაციასთან დაკავშირებული მონაცემები დისტრიბუციის ყველა არხს უნდა მოიცავდეს. ეს ეხება როგორც პირდაპირი ჯავშნის პლატფორმას და „ქოლ“ ცენტრს, ისე დისტრიბუციის გლობალურ სისტემას (GDS) და „ონლაინ“ ტურისტული სააგენტოებს (OTA). CRS-მა უნდა განსაზღვროს და დაადგინოს ოპტიმალური ფასები. ასევე, შემოსავლების მართვის სისტემის ანალიზის საფუძველზე, წარმოადგინოს კონკრეტული რეკომენდაციები.  შემოსავლების მართვის სისტემა კი აქტუალურ ინფორმაციას PMS-დან უნდა აფიქსირებდეს.

თუ სასტუმროს, თავისსავე სეგმენტში, კონკურენტებთან მიმართებაში, საკუთარი თავის ეფექტური პოზიციონირება სურს, აუცილებელია, შემოსავლების მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ურთიერთკავშირში იყოს PMS-სა და CRS-თან. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირდაპირი ჯავშნის მექანიზმი მოერგოს კლიენტის მოთხოვნას და, „ქოლ“ ცენტრისა თუ სხვა არხების საშუალებით, კონკრეტული შეთავაზებების ავტომატიზაცია მოხდეს.

მონაცემთა ინტეგრაცია უზრუნველყოფს ნომრების შესახებ ინფორმაციის სწრაფ განახლებას. ასევე, ხელმისაწვდომს ხდის ჯავშნის გაკეთების ყველა არხს. თუ ეს სისტემა გაუმართავი იქნება, ზოგიერთ პლატფორმაზე რეალურზე დაბალ ფასს აჩვენებს. ისევე, როგორც, თითქოს, თავისუფალი ნომრები, საბოლოოდ დაკავებული აღმოჩნდება. ასეთი უზუსტობები, რა თქმა უნდა, ბრენდის რეპუტაციას დააზიანებს.

მონაცემთა ინტეგრაციით, საბოლოოდ, თითოეული სტუმრის შესახებ ინფორმაციის უნიფიცირება და ცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს. მას შემდეგ რაც, მსოფლიოს მასშტაბით, მოგზაურთა რაოდენობა მატულობს, სასტუმროების სფეროში ტექნოლოგიური განვითარების შედეგად, შესაძლებელი გახდა, თითოეული სტუმრის შესახებ ყველანაირი მონაცემის საერთო სისტემაში თავმოყრა. ამ ფუნქციონალური თავსებადობის ცენტრალური პლატფორმა სწორედ PMS-ია.

იდეალურ შემთხვევაში, თითოეული სტუმრის შესახებ ჩანაწერი უნდა შეიცავდეს მასზე დემოგრაფიულ და ფსიქოლოგიურ ინფორმაციას. ასევე, დეტალურ მონაცემებს ბოლო შესყიდვის ან ჯავშნის, დამსვენებლის საკუთრებისა (ბარგის) და თანმხლები პირების შესახებ.

ზოგიერთი მონაცემის მიღება შეკვეთის გაფორმების ან ტრანზაქციის საშუალებითაც შეიძლება. სტუმრის შესახებ კონკრეტული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ხდება მათი მოთხოვნების შესრულებისას, ან რეგისტრატორთან, ბარმენთან, კონსიერჟთან, მომსახურე პერსონალთან საუბრისას. ზოგი მონაცემი კი სისტემაში, შესაძლოა, სულაც სოციალური ქსელიდან მოხვდეს.

ახალი თაობის PMS-ის საშუალებით, შესაძლებელია, კლიენტის შესახებ ყველანაირი მონაცემისა თუ ფოლიოს სრული ისტორიის ერთ დოსიეში თავმოყრა. ერთი სტუმრის ან კორპორატიული კლიენტების ხარჯები, გადახდილი ანგარიშები და თითოეული ამ ოპერაციის ზუსტი დრო აღირიცხება და მარტივად ხელმისაწვდომია  სასტუმროს მენეჯმენტისთვის. ეს მონაცემები ხელმძღვანელობას საშუალებას აძლევს, ზუსტად და დეტალურად განსაზღვროს საკუთარი შემოსავლები, ხარჯები და ა.შ. თითოეული სტუმრის ქონებისა და კონკრეტული აქტივების შესახებ ერთიანი, კონსოლიდირებული მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება ბიზნესის ყველა მიმართულების და ზოგადად, მთელი ორგანიზაციისთვის.

ბოლოს და ბოლოს PMS, როგორც ინსტრუმენტი, უზრუნველყოფს, რომ კლიენტისადმი დამოკიდებულება ან მასთან ურთიერთობა შეესაბამებოდეს და აკმაყოფილებდეს სტუმრის მოლოდინებს. ნაწილობრივ ეს ვიზიტორებისა და დამსვენებლების მონაცემების ერთიან საცავში თავმოყრით ხდება შესაძლებელი. აუცილებელია, რომ სასტუმროს მენეჯმენტს ზუსტად ჰქონდეს გააზრებული კლიენტების თითოეული მოთხოვნა, მათი საჭიროებები. საკითხებს ხელმძღვანელობა სისტემურად უნდა მიუდგეს და, ინდივიდუალურად, თითოეულ სტუმარს მისთვის სასურველი პირობა შეუქმნას. ეს მხოლოდ დადებითად აისახება მომსახურების ხარისხზე, რაც თავისთავად გაზრდის სასტუმროს შემოსავლებს, რეპუტაციას ა.შ.

 

წყარო: www.hoteltechnologynews.comგანხილვა