in

დროა, AI-ის „დავიწყება“ ვასწავლოთ — რატომ?

ჩვენი ტვინი ისეა განვითარებული, რომ არასტაბილურ და ბუნდოვან სიტუაციებში ერთგვარი წინასწარმეტყველება შეძლოს. მაგალითად, ახალი სიტუაციის უკეთ გასაგებად, ტვინი ერთ ახსნას ეყრდნობა — ხოლო თუ ეს განმარტება უარყოფილია დამატებითი ინფორმაციით, მეორე ახსნა წარმოიქმნება.

მეორე მხრივ, მანქანათმცოდნეობა სხვა გზით ვითარდება: ის განიხილავს მსჯელობას, როგორც კატეგორიზაციის პრობლემას წინასწარ განსაზღვრული ეტიკეტების ფიქსირებული ნაკრებით. იგი სამყაროს აღიქვამს, როგორც შესაძლებლობების ფიქსირებულ სივრცეს — ერთგვარად ჩამოთვლის და აჯამებს მათ. რა თქმა უნდა, ამ მიდგომამ მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია, როდესაც სტაბილურ და კარგად განსაზღვრულ სიტუაციებში გამოიყენება — მაგალითად, ჭადრაკის ან კომპიუტერული თამაშებისას. ხოლო ამ პირობების არარსებობისა, მანქანური სისტემები წარუმატებელია.

ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია ვირუსული ეპიდემიები. 2008 წელს Google-მა გამოუშვა Flu Trends, ვებსერვისი, რომელიც შექმნილია გრიპთან დაკავშირებული ექიმთან ვიზიტების პროგნოზირებისთვის. თუმცა პროექტმა ვერ შეძლო 2009 წლის ღორის გრიპის პანდემიის პროგნოზირება. ალგორითმის რამდენიმე წარუმატებელი ცვლილების შემდეგ, Google-მა საბოლოოდ დახურა პროექტი 2015 წელს.

ასეთ არასტაბილურ სიტუაციებში ადამიანის ტვინი განსხვავებულად იქცევა. ზოგჯერ მას უბრალოდ ავიწყდება რაღაცები — არარელევანტურ მონაცემებში ჩაძირვის ნაცვლად, ის ეყრდნობა მხოლოდ უახლეს ინფორმაციას. ეს არის თვისება, რომელსაც გონივრული დავიწყება ჰქვია.

ინტელექტუალური დავიწყება ფსიქოლოგიური ხელოვნური ინტელექტის მხოლოდ ერთი განზომილებაა — მანქანური ინტელექტის მიდგომა, რომელიც ასევე მოიცავს ადამიანის ინტელექტის სხვა მახასიათებლებს, როგორიცაა მიზეზობრივი მსჯელობა, ინტუიციური ფსიქოლოგია და ფიზიკა. 2023 წელს ხელოვნური ინტელექტისადმი ეს მიდგომა საბოლოოდ იქნება აღიარებული, როგორც ფუნდამენტური, არასწორად განსაზღვრული პრობლემების გადასაჭრელად. განვითარებული ადამიანის ტვინის ამ შესანიშნავი მახასიათებლების შესწავლა კი საბოლოოდ საშუალებას მოგვცემს, მანქანათმცოდნეობა ინტელექტუალური გავხადოთ. მაქს პლანკის ინსტიტუტის, მაიკროსოფტის, სტენფორდის და საუთჰემპტონის უნივერსიტეტების მკვლევრები უკვე იყენებენ ფსიქოლოგების სერვისს ალგორითმებში, რათა უკეთ გამოიცნონ ადამიანური ქცევები.

ფსიქოლოგიური ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი მახასიათებელია მისი ახსნა-განმარტება. ბოლო დრომდე მკვლევრები ვარაუდობდნენ, რომ რაც უფრო გამჭვირვალეა ხელოვნური ინტელექტის სისტემა, მით ნაკლებად ზუსტი იყო მისი პროგნოზები. ეს ასახავდა ფართოდ გავრცელებულ, მაგრამ მცდარ წარმოდგენას, რომ რთული პრობლემები ყოველთვის მოითხოვს კომპლექსურ გადაწყვეტას. 2023 წელს ამ იდეას სრულად დაივიწყებენ — როგორც გრიპის პროგნოზის შემთხვევა გვიჩვენებს, მტკიცე და მარტივ ფსიქოლოგიურ ალგორითმებს ხშირად შეუძლია უფრო ზუსტი პროგნოზების წარმოება, ვიდრე რთულ ალგორითმებს.

 

წყარო: Wired

რა უნდა გააკეთოთ, თუ მთელი დღე ჯდომა გიწევთ?

Twitter ვებზე For You-სა და Following-ს ამატებს