16
Apr
2018

სიტყვების შინაარსობრივი მნიშვნელობის ვიზუალური ასახვა კოტე იანტბელიძის ნამუშევრებში

16 Apr 2018

გთავაზობთ კოტე იანტბელიძის 2012 წლის ნამუშევრებს:

mBank QR
mBank QR

განხილვა