ბიზნესის რელკამა XIX-XX საუკუნეებში

როდის ხვდებით, რომ სამსახურიდან წამოსვლის დროა?