15
Mar
2019

როგორია McDonald’s-ის ფონტის ქართული ადაპტაცია?

15 Mar 2019

McDonald’s-მა გლობალური ფონტი Speedee შექმნა, რომელიც ბრენდის ვიზუალური იდენტობის ნაწილია. შეიქმნა ფონტის ადაპტაცია ქართული ბაზრისთვის. ფონტის ქართული დიზაინი ლაშა გიორგაძემ შექმნა, ტექნიკურ ნაწილზე კი მარიამ მერაბიშვილმა იმუშავა.

განხილვა