15
Mar
2019

როგორია McDonald’s-ის ფონტის ქართული ადაპტაცია?

15 Mar 2019

McDonald’s-მა გლობალური ფონტი Speedee შექმნა, რომელიც ბრენდის ვიზუალური იდენტობის ნაწილია. შეიქმნა ფონტის ადაპტაცია ქართული ბაზრისთვის. ფონტის ქართული დიზაინი ლაშა გიორგაძემ შექმნა, ტექნიკურ ნაწილზე კი მარიამ მერაბიშვილმა იმუშავა.

mBank QR
mBank QR

განხილვა