1
Feb
2019

5 რამ, რაც მილენიალებზე უნდა იცოდეთ, სანამ მათთვის პროდუქტის მიყიდვას გადაწყვეტთ

1 Feb 2019

მყიდველები უფრო სწრაფად ვითარდებიან, ვიდრე კომპანიები. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რის გამოც ეს ასეა, არის ის, რომ მილენიალები იზრდებიან და იძენენ გადაწყვეტილების მიმღებების როლებს. დღეისათვის, 11 მილიონზე მეტი თანამდებობის პირი მილენიალია დარეგისტრირებული Linkedin-ზე.

pasha-statiebi
pasha-statiebi

ინფორმაციის ნაკადი, მობილური ტექნოლოგიები, ბაზრის გამჭვირვალობა და მონაცემთა ანალიზის შესაძლებლობა – არის ის ელემენტები, რომელიც გვაჩვენებს, როგორ იღებენ მილენიალები თავიანთი ორგანიზაციებისთვის საჭირო პროდუქტების შეძენის გადაწყვეტილებას. კომპანიებმა უნდა შეძლონ რამდენიმე დეტალის ადაპტაცია, იმისათვის, რომ მილენიალების ყურადღება და ლოიალობა დაიმსახურონ. ბუნებრივია, თაობების ცვლილებასა და ტექნოლოგიურ პროგრესს მოაქვს ახალი საჭიროებები როგორც ბიზნესისთვის, ასევე, მომხმარებლისთვის. მოთხოვნები ყოველ დღე იზრდება და იმისათვის რომ მილენიალებისა და მომავლის მომხმარებლისთვის პროდუქტით მიყიდვა თქვენს შეუსრულებელ მისიად არ იქცეს, შემდეგი ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოთ:

მყიდველები არიან სამომხმარებლო ქცევის გავლენის ქვეშ
მილენიელების 65%-ს სჯერა, რომ ტექნოლოგიები, რომლებსაც იყენებენ მათ ყოველდღიურობაში, პერსონალური მიზნებისთვის, გავლენას ახდენს იმ ტექნოლოგიების შერჩევაზე, რომლებსაც მათ ორგანიზაციებში იყენებენ. წინა თაობებისგან განსხვავებით, მილენიალები უკავშირებენ თავიანთ სამომხმარებლო ქცევას გადაწყვეტილების მიმღების როლს. სოციალური შედეგიანობა, ონლაინ რევიუები, თვითგანათლება, თვითმომსახურება, რეკომენდაციები და ა.შ. ეს ის დეტალებია, რომელიც მილენიალ მყიდველზე გავლენას ახდენს, როცა ის რამის ყიდვის გადაწყვეტილებას იღებს.

მილენიალები თვითგანათლებულები არიან
მილენიალების 70 პროცენტი  მთლიანად აღწერს თავის საჭიროებებს გაყიდვების წარმომადგენელთან ურთიერთობის დაწყებამდე, ხოლო 44% განსაზღვრავს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, სანამ ყიდვამდე მივა საქმე. ეს ნიშნავს, თანამედროვე მყიდველი ძალიან მომზადებულია. ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პირობებში, მას აქვს მეტი ინფორმაცია და მისი გადაწყვეტილებები არც ისე სპონტანურია. ეს ნიშნავს, შესაძლოა, თქვენს კონსულტანტსა თუ მერჩენდაიზინგს სულ უფრო მცირე გავლენა აქვთ მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე.

მყიდველები არ არიან შთაგონებულები
მყიდველების მხოლოდ 23% მიიჩნევს კონკრეტულ კომპანიას პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ მთავარ გზად. მილენიალები გაცილებით პრაქტიკულები არიან საყიდლებზე სიარულისას, ვიდრე სხვა თაობის წარმომადგენლები. დღეს ინფორმაცია ამა თუ იმ პროდუქტზე მეტად ხელმისაწვდომია, კონკურენციაც ძალიან დიდია. ამიტომ, პროდუქციის შექმნისას, თუ შეთავაზებისას კომპანიები უნდა ფიქრობდნენ მომხმარებლის შთაგონებაზე, ან ისეთი პრობლემის გადაჭრაზე, როგორიც სხვა კომპანიას არ გადაუჭრია. პროდუქტთან ერთად მათ უნდა შექმნან ემოცია, განსაკუთრებული შინაარსი, რომელიც მყიდველის ყურადღებას მიიქცევს.

მყიდველების მოლოდინები იზრდება
მილენიალების მხოლოდ 32% აცხადებს, რომ შოპინგით მიღებულმა სარგებელმა მის მოლოდინს გადააჭარბა. აქ დიდ მნიშვნელობას იძენს მომხმარებლისა და თქვენი ურთიერთობის გამოცდილება, ნებისმიერ დონეზე. თქვენ უნდა დახვეწოთ სტრატეგია, გააცნობიერეთ თქვენი ნებისმიერი სახის კონტაქტი მყიდველთან. ხშირად, მომხმარებელს უწევს კომპანიასთან კონტაქტი ცივი და ფორმალური სატელეფონო ზარის მეშვეობით, რის შემდეგაც გარკვეული ნეგატიური წინასწარგანწყობა უყალიბდება. ეცადეთ იყოთ თქვენი სამიზნე აუდიტორიის ღირებულებებთან ახლოს და ეცადეთ, თქვენი თითოეული შეხება მომხმარებელთან პოზიტიური შინაარსის იყოს.

მილენიალები, ყიდვის გადაწყვეტილების მიღებისას, ინტელექტს უფრო ეყრდნობიან, ვიდრე ემოციურ ინტელექტს
გაყიდვების ექსპერტები ამბობენ, რომ ინტელექტი ძირითადი ბერკეტი ხდება, რაზე დაყრდნობითაც მილენიალები გადაწყვეტილებას იღებენ. შესაბამისად, კომპანიებმა უნდა შექმნან იმდენად ინტელექტუალური ინსაიტები, როგორსაც მომხმარებელი მოელის მისგან. ეს შეიძლება ტექნოლოგიების გამოყენებით, ინფორმაციის სწრაფი დამუშავებითა და მეტად ეფექტური კომუნიკაციით იყოს შესაძლებელი.

როგორც გაყიდვების ექსპერტები ამბობენ, გაყიდვის ტრადიციული მეთოდები ჯერ კიდევ აქტუალურია, თუმცა, კვდომის გზას ადგას. ხოლო, რასაც მილენიალებისთვისა და მომავალი თაობებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, არის დრო, ინსაიტი და კოლაბორაცია. შესაბამისად, ბიზნესი უნდა იყოს ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი, ქმნიდეს გარკვეულ ცოდნას, აკმაყოფილებდეს საჭიროებას, თანამშრომლობდეს მომხმარებელთან და აჩვენებდეს, როგორ, ან რატომ გადაჭრის კონკრეტული პროდუქტი ადამიანების პრობლემას.

წყარო: Incგანხილვა