in

როგორ ხდება მნიშვნელოვანი კორპორატიული მიზნის შექმნა?

ერთადერთი მიზანი აქციონერთა შემოსავლის მაქსიმალური ზრდა არ უნდა იყოს…

ლიდერები წლების განმავლობაში ფიქრობენ კომპანიების დანიშნულებასა და ინდივიდუალურ მუშაობის როლზე. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ მათგანს განსაზღვრული აქვს როგორც პირადი, ისე კორპორატიული მიზნები, სხვა ადამიანების მიერ მიღებული შთაგონება კიდევ უფრო ამრავალფეროვნებს ამ ხედვას…

pasha-statiebi
pasha-statiebi

მაგალითად, ჰუბერტ ჟოლი, Best Buy-ის ყოფილი თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი იხსენებს ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდს, როდესაც ერთ-ერთმა კოლეგამ უთხრა: “უყურეთ, საიმონ სინეკის TED Talk-ს იმის შესახებ, თუ როგორ შთააგონებენ დიდი ლიდერები მოქმედებას? ხალხი არ ყიდულობს იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ. არამედ ხალხი ყიდულობს იმიტომ, თუ რატომ აკეთებთ მას”. სწორედ ეს აღმოჩნდა ჟოლისთვის “აჰა” მომენტი. იგი სინეკის იდეებმა შთააგონა, რომ Best Buy-ისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იყო, საკუთარი “რატომ” გამოეხატა.

დღეისათვის აღმასრულებელი დირექტორების უმეტესობას სჯერა, რომ მათი ფირმების უფრო დიდი მიზანი სამყაროს უკეთესობისკენ შეცვლაა — და არა მხოლოდ აქციონერთა ღირებულების გაზრდა. მაგალითად, 10 აღმასრულებლიდან რვაზე მეტს მიაჩნია, რომ საერთო მიზნის ძლიერი შეგრძნება თანამშრომლების კმაყოფილებას უწყობს ხელს. თავის მხრივ, ეს ბიზნესის ტრანსფორმაციას და მომხმარებელთა მხრიდან ლოიალობის განცდას ზრდის. გარდა ამისა, ლიდერების უმეტესობას ესმის, რომ ასეთი მიზანი კომპანიებს არაპროგნოზირებად გარემოში ნავიგაციაში, მაღალ და მდგრად წარმადობაში ეხმარება.

ამრიგად, კორპორატიული “Why”-ს იდენტიფიცირება და მისი უზრუნველყოფა ბიზნესის განუყოფელ ნაწილად იქცა. Best Buy-ის შემთხვევაში ძირითადი ფოკუსირება საკუთარი “რატომ?”-ის განსაზღვრას დაეთმო და გაჩნდა მხოლოდ ერთი კითხვა — როგორ უნდა მივუდგეთ ამას? ამის მაგალითზე ჰუბერტ ჟოლიმ ხუთი გადამწყვეტი მოსაზრება ჩამოაყალიბა, რომელიც კორპორატიული მიზნის განსაზღვრისთვის არის საჭირო.

#1: მოძებნეთ თქვენი კომპანიის მიზანი ოთხი წრის კვეთაზე

კორპორაციის მიზნის განსაზღვრა ეს არის ბიზნესის საბოლოო მიზანი, მისი არსებობის მთავარი მიზეზი და როგორ უწყობს ხელს ის საერთო სიკეთეს. მაგალითად, Google-ის თავდაპირველი მიზანი იყო “მსოფლიოს ინფორმაციის ორგანიზება”. Netflix-მა განსაზღვრა თავისი მიზანი, როგორც “სამყაროს გართობა”. ეს განმარტება ნათლად გამოხატავს მოსაზრებას, რომ ბიზნესი შეიძლება და უნდა იყოს კიდეც საერთო სიკეთის მამოძრავებელი ძალა და არა მხოლოდ მანქანა, რომლის ერთადერთი მიზანი აქციონერთა შემოსავლის მაქსიმალური გაზრდაა.

მნიშვნელოვანი, სანდო და ქმედითუნარიანი მიზნის მისაღწევად, ყურადღებით შეისწავლეთ ოთხივე წრე:

  • რა სჭირდება სამყაროს: რა კონკრეტული მნიშვნელოვანი დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნილებები არსებობს მსოფლიოში? რამდენად მნიშვნელოვანია ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება? ვისთვის არის საჭირო?
  • რით არიან გატაცებული კომპანიის თანამშრომლები: რა ამოძრავებთ ადამიანებს კომპანიაში? რისი შეცვლა სურთ მათ ამ სამყაროში? (ეს ეხება როგორც მაღალ მენეჯმენტს, ისე მთელ პერსონალს)
  • რა ხდის კომპანიას უნიკალურს: რა უნიკალური აქტივები აძლევს მას საშუალებას გარკვეული საჭიროებები ყველასგან განსხვავებული გზებით უზრუნველყოს? როგორი განვითარება სჭირდება კომპანიას, რათა შერჩეული საჭიროებები დააკმაყოფილოს?
  • როგორ შეუძლია კომპანიას, ეკონომიკური ღირებულება შექმნას: რა ბიზნეს შესაძლებლობები წარმოიქმნება ამ მოსაზრებებიდან? რამდენად მიმზიდველია პოტენციური მოგება? შეუძლია თუ არა კომპანიას ამ ღირებულების მიღება?

#2: ჩაწერეთ კომპანიის მიზანი ადამიანის ძირითად საჭიროებებში

კორპორატიული მიზნის დასახვისას ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის ძირითად მოთხოვნილებებზე ფოკუსირება, ნაცვლად პროდუქტებისა და სერვისებისა. პირველ რიგში, ეს ძალიან შთამაგონებელია… საიმონ სინეკის აზრით, სწორედ ეს განასხვავებს ერთმანეთისგან “რატომ”, “რა” და “როგორ”-ს. მეორეც, ის კომპანიის ჰორიზონტს მეტად აფართოებს.

სჭირდება თუ არა მსოფლიოს მეტი ტელევიზორი, მობილური ტელეფონი და ლეპტოპი? თუ ეს პროდუქტები მხოლოდ მიზნის მიღწევის საშუალებაა? ეს მნიშვნელოვანი კითხვებია. Best Buy-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ მართალია, ტექნოლოგიური ინოვაცია საინტერესოა, მაგრამ მომხმარებლებს სხვა რამ სჭირდებათ — კერძოდ, იმის ცოდნა, თუ როგორ შეიძლება ტექნოლოგიების უკეთ გამოყენება.

#3: დაუკავშირდით ისეთ ნივთებს, რომლებიც თქვენ და თქვენს გუნდს გაინტერესებთ

ჰარვარდის ბიზნეს სკოლაში მიზნების პრაქტიკაში დანერგვის სემინარები ძირითადად შემდეგი თხოვნით იწყება: სტუდენტები დაფიქრდნენ და ერთმანეთს გაუზიარონ, რა უბიძგებს მათ და რატომ მუშაობენ. ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ ბიზნესი, უპირველესად, ადამიანურ ურთიერთობებს ეხება და ყველა ლიდერი ვალდებულია, საკუთარი პირადი მიზანი განსაზღვროს — რა ამოძრავებთ მას და მის ირგვლივ არსებულ ადამიანებს?

გარდა ამისა, საკითხების პერსონალურ ჭრილში განხილვა გადამწყვეტია კომპანიის მიზნების განსასაზღვრად. როდესაც კოლეგების იდეები კომპანიის მიზნებს ემთხვევა, ყველას ეძლევა საშუალება, ნებისმიერი რამ გააკეთოს კოლექტიური მიზნის მისაღწევად.

#4: ყველა დაინტერესებული მხარე ჩართეთ ურთიერთდამოკიდებულების დეკლარაციაში

როგორ შეუძლია კომპანიას იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე ჩაერთოს მის მიზნებში? ეს იმის განსაზღვრით იწყება, თუ ვინ არიან ისინი, რა სჭირდებათ და როგორ შეუძლია კომპანიას ამ საჭიროებების დაკმაყოფილება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს იმ ბიზნეს პერსპექტივას ასახავს, რომელიც კომპანიის ოთხ კედელს სცილდება… ამ მიდგომით, ბიზნესი არის ეკოსისტემა, რომელიც ყველა დაინტერესებული მხარის ურთიერთდამოკიდებულებაზეა დაფუძნებული.

შესაძლოა, საწყის ეტაპზე დაინტერესებულ მხარეებს შორის გარკვეული კონფლიქტი და დაძაბულობა არსებობდეს. მენეჯმენტის ერთ-ერთი მთავარი როლი კი ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარების გზების პოვნაა, რათა ყველა დაინტერესებული მხარის ინტერესი იქნას გათვალისწინებული. თუნდაც კონკურენტებთან პარტნიორობის გზები ყოველთვის არსებობს, რასაც Best Buy-ს მაგალითიც ადასტურებს. კომპანია ათასობით მაღაზიას მართავს — ამის პარალელურად კი, Apple-ით დაწყებული, Microsoft-ით დამთავრებული, მრავალი მომწოდებელი ხსნის საკუთარ საცალო მაღაზიებს, რაც კონკურენციის დონეს ზრდის. ამიტომაც, Best Buy-მ კონკურენციის ნაცვლად მათთან თანამშრომლობა დაიწყო…

# 5: აირჩიეთ ამბიციის სწორი დონე

მნიშვნელოვანია, გახსოვდეთ, რომ კომპანიის მიზანი არ უნდა იყოს ძალიან ან არასაკმარისად ამბიციური — არამედ, სწორი. მიზანი, რომელიც ზედმეტად მოწყვეტილია კომპანიის ძირითად საქმიანობას, ან ზედმეტად ფართო და ბუნდოვანია, სავარაუდოდ, ცარიელ განცხადებად დარჩება. მეორეს მხრივ, მიზანი, რომელიც იმას აღწერს, რასაც უკვე აკეთებს კომპანია, ინოვაციებს ვერ წარმოქმნის.

თქვენი კომპანიის მიზნების ამბიციის დონის შეფასებისას გაითვალისწინეთ შემდეგი:

ჩამოაყალიბეთ მარადიული მისწრაფება. იფიქრეთ იმაზე, თუ როგორ შეუძლია თქვენს კომპანიას მომხმარებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. მაგალითად, Disney, შეუდარებელი თხრობის საშუალებით, ადამიანების გართობას ისახავს მიზნად. ეს ბევრად უფრო შთამაგონებელი და ამბიციურია, ვიდრე, ვთქვათ, მულტფილმების და გასართობი პარკების შექმნა. ანალოგიურად, Apple-ის მიზანია, კრეატიულობისა და გამოხატვის უნარის გაძლიერება.

ამგვარი მიზნები მარადიულია, რადგან ადამიანების ცხოვრებაში შთამაგონებელი ცვლილებების შეტანას ემსახურება. ასეთი ამბიციური მიზნების მქონე კომპანიებისთვის ფინიშის ხაზი არ არსებობს. ამიტომაც, საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენის მიზნით, მომხმარებლების მიღმა იფიქრეთ…

წყარო: HBRშევცვალოთ ჩვენი ქმედება, რომ მოვაწესრიგოთ ჩვენი პლანეტა

„NBA მეტია, ვიდრე – კალათბურთი და Hennessy მეტია, ვიდრე – კონიაკი“