in

მომხმარებელთა სეგმენტაციის მნიშვნელობა და მეთოდები გაყიდვების გასაზრდელად

მომხმარებელთა სეგმენტაცია გულისხმობს მომხმარებლების ჯგუფებად დაყოფას საერთო მახასიათებლების მიხედვით, როგორიცაა დემოგრაფია და ქცევა. მომხმარებელთა სეგმენტაცია მნიშვნელოვანია თქვენი მომხმარებლების შესახებ მეტის გასაგებად და პერსონალიზებული კომუნიკაციისა და შეთავაზებების უზრუნველსაყოფად, რაც გავლენას მოახდენს მათ ქცევაზე ყიდვის დროს.

მარკეტინგისა და გაყიდვების გუნდებზე დიდი ზეწოლა ხდება, რათა მათ შეიმუშაონ გაყიდვების უნიკალური სტრატეგიები, რომლებიც განავითარებენ ბიზნესს. თუ გსურთ, თავიდან აიცილოთ მომხმარებელთა უკმაყოფილება და გაზარდოთ თქვენი ბიზნესი, უნდა გესმოდეთ, რატომ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორიის შესყიდვის გადაწყვეტილებები ისეთი, როგორიც ის არის. რატომ გადავიდნენ ისინი ახალ ბრენდზე? რას ეძებენ? რა მოთხოვნილებები არ დაკმაყოფილდა? სეგმენტაციის სწორი მონაცემებით, შეგიძლიათ, უკეთ გაუგოთ თქვენს მომხმარებლებს, გაზარდოთ ჩართულობა და გაყიდვები.

ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყოს სეგმენტაციის დიფერენცირება ზოგადად მომხმარებლების მიხედვით და არა იმ მომხმარებელზე დაყრდნობით, რომელიც ურთიერთქმედებს თქვენს პროდუქტთან ან სერვისთან, რომელიც თქვენი ერთგულია. ხშირ შემთხვევაში მომხმარებლების სეგმენტაცია ერთნაირია. მაგალითად, მომხმარებელი, რომელიც გადაწყვეტს უფასო ანგარიშიდან ფასიან ანგარიშზე გადასვლას, ასევე შეიძლება იყოს მომხმარებელი, რომელსაც სურს წვდომა უფრო მეტ ფუნქციასა და უპირატესობებზე.

მომხმარებლები ასევე შეიძლება დაიყოს კომპანიის ტიპის ან მყიდველის პერსონის მიხედვით. მაგალითად, თუ თქვენ ყიდით სოციალური მედიის ელექტრონული კომერციის მენეჯმენტის პროგრამას, შეგიძლიათ შექმნათ სეგმენტი კომპანიებისთვის, რომლებიც მონაწილეობენ სოციალურ გაყიდვებში.

მომხმარებლის სეგმენტაციის ტიპური ანალიზი

მას შემდეგ, რაც დაადგენთ, რატომ და რას ეძებთ თქვენი მომხმარებლების შესახებ, შეგიძლიათ გადაწყვიტოთ, რომელი ტიპის სეგმენტაციის სტრატეგია მოგცემთ ყველაზე ღირებულ ინფორმაციას.

არსებობს მომხმარებლის სეგმენტაციის ოთხი ძირითადი ტიპი, რომელსაც აანალიზებენ როგორც ციფრული, ისე არაციფრული კომპანიები გაყიდვებისა და ბაზრის კვლევისთვის:

  • დემოგრაფიული სეგმენტაცია მოიცავს საერთო მახასიათებლებს, როგორიცაა ასაკი, შემოსავალი, სქესი და პროფესია.
  • გეოგრაფიული სეგმენტაცია მოიცავს გეოგრაფიულ მდებარეობებს, როგორიცაა ქალაქი, შტატი, რეგიონი, ქვეყანა ან კონტინენტი.
  • ფსიქოგრაფიული სეგმენტაცია მოიცავს პიროვნების თვისებებს, ღირებულებებს, ცხოვრების წესს, ჰობის.
  • ქცევითი სეგმენტაცია მოიცავს მომხმარებლის ქცევებს აპში, ცხოვრების სტილის ჩვევებს, შესყიდვის სიხშირეს, პროდუქტის პრეფერენციებსა და სხვა ტენდენციებს.

ყველა ამ მონაცემის შეგროვების შემდეგ შეგიძლიათ, შექმნათ მომხმარებლის არქეტიპები მორგებული მიზნებისთვის. თქვენი პერსონების იდენტიფიცირებისთვის, ჩაატარეთ კლასტერული ანალიზი, მათემატიკური მოდელი, რომელიც აღმოაჩენს მსგავს, მცირე ვარიაციებს თითოეულ ჯგუფში. შემდეგ შექმენით სეგმენტები მომხმარებელთა ამ ჯგუფებისთვის და მოარგეთ მათ თქვენი გაყიდვები და მარკეტინგული შეტყობინებები.

მომხმარებელთა სეგმენტაციის 5 მეთოდი და მოდელი ციფრულ კომპანიაში გამოსაყენებლად

ციფრულ კომპანიებში არსებობს მომხმარებელთა სეგმენტაციის ხუთი ძირითადი მოდელი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიგოთ მეტი თქვენი პერსპექტივების ან მყიდველების შესახებ. იმისათვის, რომ გადაწყვიტოთ რომელი მოდელი გამოიყენოთ, დაიწყეთ მკაფიო მიზნების დასახვით, რაც დაგეხმარებათ განსაზღვროთ, რა გსურთ გაიგოთ თქვენი მომხმარებლების შესახებ.

არსებობს მომხმარებლების სეგმენტაციის ხუთი ძირითადი მოდელი:

  • ტექნოლოგიური სეგმენტაცია
  • მომხმარებელთა ქცევის სეგმენტაცია
  • საჭიროებებზე დაფუძნებული სეგმენტაცია
  • მომხმარებლის სტატუსის სეგმენტაცია
  • ღირებულებებზე დაფუძნებული სეგმენტაცია

ტექნოლოგიური სეგმენტაცია

ტექნოლოგიური სეგმენტაცია ეხება მოწყობილობების, პროგრამული უზრუნველყოფის, ტექნოლოგიების ან სხვა ინსტრუმენტების ტიპებს, რომლებსაც მომხმარებლები იყენებენ. მაგალითად, ვთქვათ,მუშაობთ SaaS კომპანიაში, რომელიც ორიენტირებულია აპების ჩამოტვირთვების გაზრდაზე. ეფექტური სტრატეგია იქნება თქვენი მომხმარებლების სეგმენტირება იმის მიხედვით, უპირატესობას ანიჭებენ თუ არა მობილურ მოწყობილობებს მოწყობილობის რომელ მოდელს იყენებენ.

მომხმარებელთა ქცევითი სეგმენტაცია

ქცევითი სეგმენტაცია გულისხმობს კლიენტების დაჯგუფებას კატეგორიებად. მაგალითად, გაქვთ მუსიკალური აპლიკაცია და გსურთ ნახოთ ქცევის ანალიტიკა. შეგიძლიათ, გამოიყენოთ კოჰორტის ანალიზი, რათა შექმნათ მომხმარებელთა სეგმენტი, რომლებსაც უყვართ სამი ან მეტი სიმღერა თქვენი აპლიკაციიდან და გამოიყენოთ პროდუქტის ანალიტიკის ინსტრუმენტი, როგორიცაა Amplitude Analytics.

საჭიროებებზე დაფუძნებული სეგმენტაცია

საჭიროებებზე დაფუძნებული სეგმენტაცია გულისხმობს მომხმარებელთა ჯგუფების სეგმენტირებას მათი ფინანსური, ემოციური და ფიზიკური საჭიროებების მიხედვით. ამ დროს უნდა განსაზღვროთ თქვენი აუდიტორიის მტკივნეული წერტილები, აღმოაჩინეთ, რა სჭირდება თქვენს მომხმარებელს და მიაწოდეთ ის მას.

მომხმარებლის სტატუსის სეგმენტაცია

კლიენტის სტატუსი ან მომხმარებელთა სასიცოცხლო ციკლის სეგმენტაცია გულისხმობს მომხმარებელთა დაჯგუფებას ადგილის მიხედვით. ეს მოიცავს ლიდებს, ახალ მომხმარებლებს, ლოიალურ/ხანგრძლივ კლიენტებს, რისკის ქვეშ მყოფ კლიენტებს და მოწვეულ კლიენტებს. გამოიყენეთ RFM მოდელი (Recency, Frequency, Monetary Value, განახლება, სიხშირე და ფულადი ღირებულება) იმის გასარკვევად, რომელ ეტაპზე არიან თქვენი მომხმარებლები.

ღირებულებებზე დაფუძნებული სეგმენტაცია

ღირებულებაზე დაფუძნებული სეგმენტაცია გულისხმობს კლიენტების დაჯგუფებას თქვენი ბიზნესისთვის მათი ფინანსური ღირებულების მიხედვით. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ RFM მოდელი, რათა დაადგინოთ, რომელი კლიენტები არიან უფრო მომგებიანი თქვენი კომპანიისთვის. შემდეგ კი მიაწოდეთ თქვენი მარკეტინგული და გაყიდვების ტაქტიკა „მაღალი ღირებულების“ ჯგუფის მომხმარებლებს. 

როდესაც თქვენ მუშაობთ მომხმარებელთა სეგმენტაციის პროცესზე, არსებობს რამდენიმე შეცდომა, რომელიც თავიდან უნდა იქნეს აცილებული, რათა არ დახარჯოთ დრო და ენერგია და არ შეიყვანოთ შეცდომაში გუნდი.

შექმენით მომხმარებელთა მიზნობრივი სეგმენტები, მაგრამ არ გახადოთ თქვენი სეგმენტი ზედმეტად ვიწრო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს არაზუსტი მონაცემები. ასევე მოერიდეთ სეგმენტაციას იმ ჯგუფებთან, რომლებსაც შესყიდვის მცირე შანსი აქვთ. გამოიყენეთ მომხმარებელთა სეგმენტაციის ანალიზი, რათა დაადგინოთ რომელი სეგმენტებია მომგებიანი.

გამოიყენეთ მომხმარებელთა სეგმენტაციის პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები, რათა დაეხმაროთ თქვენს გუნდს, ითანამშრომლოს და გაიმარტივოს სამუშაო. ეს ინსტრუმენტებია: 

AR ჩაფხუტი ბავშვებს 3D სივრცეში ხატვის საშუალებას აძლევს

გახსენი შენი სამყარო — Galaxy Z Flip4 და Fold4-ის გაყიდვები დაიწყო