in

ქართული ლაბორატორია, რომელიც შეისწავლის მომხმარებელთა რეაქციას მარკეტინგულ სტიმულებზე – „ნეიროლაბი“

თანამედროვე მარკეტინგის ერთ-ერთი მიმართულების – ნეირომარკეტინგის ამოცანას წარმოადგენს მომხმარებლის ქცევის შესწავლა, რომელიც დაეყრდნობა მაქსიმალურად ობიექტურ მონაცემებს. ამ მიზნით, ბოლო წლებში, მსოფლიოში შემუშავდა და დაინერგა მეთოდები და ტექნოლოგიები, რომლებიც ზომავენ მომხმარებლის ემოციურ, ქვეცნობიერ დამოკიდებულებას, რეაქციას სხვადასხვა სტიმულზე, იქნება ეს სარეკლამო რგოლი თუ ბანერი, საკვები პროდუქტის სურნელი თუ გემო, სმენით აღქმული ინფორმაცია, მუსიკა და სხვ.

რა თქმა უნდა, იმის ცოდნა, თუ როგორი რეაქცია შეიძლება ჰქონდეს მომხმარებელს რეკლამაზე, უშუალოდ, პროდუქტზე ან, ზოგადად, რაიმე მარკეტინგულ სვლაზე, კომპანიებს დაეხმარება, უფრო მიმზიდველი გახადონ თავიანთი პროდუქცია.

გამმა ნეიროლაბი არის კომბინირებული ბიომეტრიული სენსორების პირველი ქართული ლაბორატორია, რომელიც ზომავს მომხმარებლის ემოციურ დამოკიდებულებას სხვადასხვა სტიმულებზე. რას უყურებს მომხმარებელი? როგორია მისი განწყობის ინტენსივობარა გრძნობებს იწვევს მასში კონკრეტული რეკლამა? როგორია დროის კონკრეტულ მომენტში გამოხატული ემოციები? – ნეიროლაბის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ დეტალებზე, მარკეტერის შეკითხვებს კომპანიის დირექტორმა, ნინო დვალმა უპასუხა:

ტრადიციული მარკეტინგული კვლევების უმეტესობა ეყრდნობა ინფორმაციას, რომელიც მეტწილად, სუბიექტურია. მაგალითად: როდესაც რაიმე საკითხზე სამსჯელოდ იქმნება ე.წ. ფოკუს-ჯგუფი, მსჯელობის რაღაც ეტაპზე ჯგუფში, ხშირ შემთხვევაში, გამოიყოფა „ლიდერი“, რომელიც, საბოლოოდ, ჯგუფის სხვა წევრებს თავს ახვევს საკუთარ აზრს, შესაბამისად, ობიექტური დასკვნის გამოტანა ასეთი მსჯელობიდან საკმაოდ პრობლემატური ხდება. რაოდენობრივი კვლევების შემთხვევაშიც, გამოკითხვისას რესპონდენტებისგან გულწრფელი პასუხების მიღება დამოკიდებულია მრავალ სუბიექტურ ფაქტორზე: გამოკითხვის ჩატარების დრო და ადგილი, ხანგრძლივობა, ინტერვიუერის პროფესიონალიზმი და მის მიმართ რესპონდენტის განწყობა და მრავალი სხვა. ნეირომარკეტინგული კვლევა გამორიცხავს ყველა სუბიექტური ფაქტორის ზეგავლენას შედეგზე. სწორედ ასეთი კვლევების ჩასატარებლადაა შექმნილი ნეიროლაბი, რომელიც აღჭურვილია უახლესი ტექნიკითა და პროგრამული უზრუნველყოფით, – ნინო დვალი.

M: მომხმარებლის ემოციების აღსაწერი რა პარამეტრები იზომება და რა ტექნოლოგიები გამოიყენება ამ მიზნით?
ნეიროლაბი იყენებს მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების ტექნოლოგიებს, რაც იძლევა ყველა ძირითადი ნეირომეტრიული პარამეტრის გაზომვისა და ინტერპრეტირების საშუალებას:

  1. ყურადღება;
  2. ემოციური ჩართულობა;
  3. მეხსიერების აქტივიზაცია;
  4. ქმედების განხორციელების განზრახვა;
  5. სიახლის აღქმა და გააზრება.

მაღალმგრძნობიარე ბიომეტრიული სენსორები აფიქსირებენ, ერთი მხრივ, რესპონდენტის თვალის მოძრაობას, ხოლო, მეორე მხრივ, მისი (რესპონდენტების) ემოციების ნეიროფიზიოლოგიურ გამოვლინებებს. მიღებული შედეგები მუშავდება კვლევის ტექნოლოგიის მფლობელი კომპანიის სერვერებზე. დასკვნები, რომლებიც ეყრდნობა ღრმა მეცნიერულ ცოდნას, იდება საერთაშორისო სერტიფიკატის მქონე სპეციალისტების მიერ. M: რაზეა დამოკიდებული კვლევის პროცესის ხანგრძლივობა?
ზოგადად, კვლევის ტიპი, სენსორების კომბინაციის შერჩევა, პროცესის ხანგრძლივობა და რესპონდენტების რაოდენობა დამოკიდებულია დამკვეთის მიერ დასმულ ამოცანაზე, თუ  კონკრეტულად რისი დადგენა სურს მას.

ჩვენს კითხვაზე, თუ რამდენად სანდოა „ნეიროლაბის“ მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, ასეთი პასუხი მივიღეთ:

გამმა ფლობს ნეირომარკეტინგული კვლევების ჩატარების ლიცენზიასა და სერტიფიკატს, არის ნეირომარკეტინგული მეცნიერებისა და ბიზნესის საერთაშორისო ასოციაციის (NMSBA) წევრი. ასოციაცია აერთიანებს ნეორიმარკეტინგის სფეროში მოღვაწე სხვადასხვა კვლევით კომპანიებს, რომლებიც ვალდებულნი არიან, დაიცვან მათ მიერ შემუშავებული სტანდარტები და ეთიკის ნორმები, – ნინო დვალი, ნეიროლაბის დირექტორი.

Google-ში რეკლამის განთავსების წესები მკაცრდება

წინ, კვლავ ავტოინდუსტრიაში! – ია მოდებაძის ტრანსფერი GT Motors-ში