როგორ შევცვალოთ სამუშაო კვირის მონოტონურობა?

23 ივლისს ფესტივალი “Art-გენი 2020” იხსნება