სავარაუდოდ 1850-იანი წლებსი ფოტო.

TBC aq sachuqrebia