შეიძლება იფიქროთ, რომ როგორც ბევრი გარიგების შემდეგ ხდება, ARM-ის მუშაობის სტილი ან კლიენტებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა, გარკვეულწილად მაინც შეიზღუდოს. თუმცა, კომპანიები თანხმდებიან, რომ ARM მიმდინარე საქმიანობას და მოქმედ პარტნიორებთან ურთიერთობას ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებს. სხვა მხრივ კი, ARM დიზაინერებს ეხსნებათ გზა გამოიყენონ Nvidia-ს ტექნოლოგია, განსაკუთრებით, გრაფიკული პროცესორების მიმართულებით.