13
Jul
2018

NVIDIA-მ ფოტოების ხარისხის მომატების ფუნქცია დაამატა! – UPDATE

13 Jul 2018

veon
veon


NVIDIA ფოტოს დასამუშავებლად სულ უფრო შთამბეჭდავ მეთოდებს მიმართავს. ჩვენი მკითხველისთვის უკვე ცნობილია, რომ NVIDIA ვიზუალური მასალების დასამუშავებლად ხელოვნურ ინტელექტს იყენებს. ამჯერად, NVIDIA-მ ფოტოსთვის ხარისხის მომატების ფუნქცია დაამატა, რაც ე.წ. “ხმაურის”, ხარვეზებისა და წარწერებისგან გაასუფთავებს ფოტოს.

 

განხილვა