in

ერთი ცუდი თანამშრომელი მთლიან ორგანიზაციას ანგრევს

ერთი ასეთი გამონათქვამია, ერთ გაფუჭებულ ვაშლს შეუძლია, მთელი ყუთი ვაშლი გააფუჭოსო და პარალელს თუ სამსახურებრივ ურთიერთობებთან გავავლებთ, შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ ერთ ცუდ თანამშრომელს მთელს კორპორატიულ კულტურაზე შეუძლია ნეგატიური გავლენის მოხდენა.

pasha-statiebi
pasha-statiebi

გამოცდილება აჩვენებს, რომ ადამიანები ერთმანეთისგან ცუდ ჩვევებს უფრო მარტივად იღებენ, ვიდრე კარგს და შესაბამისად, არაკეთილსინდისიერ თანამშრომელს შეუძლია, პატიოსან თანამშრომელსაც შეუქმნას განცდა, რომ მისი პასუხისმგებლიანი დამოკიდებულება, სამსახურის მიმართ, „დაჩაგრულის პოზიციაში“ ამოაყოფინებს თავს.

მენეჯერებისთვის მნიშვნელოვანია იმის გაანალიზება, რომ პრობლემატური თანამშრომლის გავლენა დამანგრეველი შეიძლება, აღმოჩნდეს მთლიანი ორგანიზაციისთვის.

პროფესიონალებმა კვლევა ჩაატარეს იმასთან დაკავშირებით, რამდენად იყო ორგანიზაციაში ცუდი ქცევა გადამდები. ამისთვის, დააკვირდნენ, ფინანსური მრჩევლების მხრიდან, გამოვლენილ ცუდ ყოფაქცევას. აქცენტი გააკეთეს ფინანსურ საკონსულტაციო ფირმებს შორის გაერთიანებებზე, რომელთაც ბევრი ფილიალი აქვთ. ამ გაერთიანებებში ფინანსური მრჩევლები ხვდებოდნენ ახალ თანამშრომლებსაც სხვადასხვა ფილიალიდან და ერთმანეთს ახალ იდეებსა და ქცევებს უზიარებდნენ.

საერთო ჯამში, ფართო და დეტალური მონაცემები შეგროვდა ფინანსური მრჩევლების შესახებ. ცუდი ყოფაქცევა განისაზღვრა მომხმარებლის მხრიდან გამოხატული უკმაყოფილებით, რომლისთვისაც ფინანსურ მრჩეველს უნდა გადაეხადა $10 000 დოლარი ან დაეკარგა საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიღების უფლება. თითოეული ფინანსური მრჩევლის შემთხვევაში, დააკვირდნენ მათი მისამართით, მომხმარებლების მხრიდან გამოხატულ ჩივილებს.

აღმოჩნდა, რომ ფინანსური მრჩევლები 37%-ით უფრო მეტად იღებენ ცუდი ყოფაქცევის ვალდებულებას, როცა ისინი ახალ თანამშრომელს ხვდებიან, რომელსაც თავის მხრივ, არაკეთილსინდისიერი ქცევის გამოცდილება აქვს. ეს შედეგი აჩვენებს, რომ ცუდ ყოფაქცევას აქვს სოციალური მულტიპლიკატორი (ნიშნავს რიცხობრივ კოეფიციენტს) 1.59, რაც ნიშნავს, რომ ცუდი ყოფაქცევის თითოეულ შემთხვევაში, საშუალოდ, დამატებით, 0.59 შემთხვევა „თანატოლური ეფექტითაა“ გამოწვეული.

ამასთან, ერთი ფილიალის თანამშრომლების მსგავს ქცევებზე დაკვირვება არ ხსნის, თუ რით არის ეს მსგავსება გამოწვეული. თუმცა, მიზეზი შეიძლება, იყოს ის, რომ თანამშრომლები ერთმანეთისგან სწავლობენ ქცევას ან სოციალურ ნორმებს და გარდა ამისა, ის ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილები არიან, მსგავსი არჩევანი გააკეთონ კონკრეტულ მოცემულობებში, ერთად მუშაობას ბუნებრივად ამჯობინებენ ხოლმე.

კვლევის მიზანი იმის გარკვევა იყო, რამდენად ახდენდა გავლენას „თანატოლური ეფექტი“ ცუდი ყოფაქცევის გავრცელებაზე. შეადარეს ერთი და იმავე ფირმის, სხვადასხვა ფილიალის ფინანსური მრჩევლებიც იმისთვის, რომ „თანატოლური ეფექტის“ იზოლირება შესაძლებელი ყოფილიყო.

ასევე, ჩაატარეს ტესტი, სადაც შედიოდნენ მხოლოდ მრჩევლები, რომლებსაც სხვადასხვა ფილიალთან შერწყმის პროცესში, ზედამხედველები არ შეეცვალათ. ეს მკვლევარებს საშუალებას აძლევდა, მისულიყვნენ ვარაუდამდე, რომ მენეჯერისგან დამოუკიდებლადაც, ახალი იქნება ის, თუ ძველი, შეიძლება, თანამშრომლებს „თანატოლური ეფექტი“ ჰქონდეთ.

წინასწარი კვლევებით დასტურდება, რომ „თანატოლური ეფექტები“ უფრო ძლიერია იმ პირთა შორის, რომლებიც ერთსა და იმავე ეთნიკურობას იზიარებენ. ასეთ შემთხვევაში, გადამდები ეფექტი თითქმის ორჯერ მეტია, თუ მრჩეველი შეხვდება ახალ თანამშრომელს, რომელსაც არაკეთილსინდისიერად ქცევის ისტორია აქვს და რომელიც იმავე ეთნიკური წარმომავლობისაა.

ამრიგად, მსგავსი ადამიანები, რომლებიც, უფრო მეტს ურთიერთობენ, უფრო ძლიერი გავლენა აქვთ ერთმანეთის ქცევებზეც.

ამ ინფორმაციის ფლობა სასარგებლო იქნება მენეჯერებისთვის, რომ პირველ რიგში, მყისიერი რეაგირება ჰქონდეთ თანამშრომლის არასათანადო ქცევაზე და თავიდან აიცილონ მთლიანი ორგანიზაციული კულტურის ტოქსიკურობა. ზუსტად გაიგონ ის სოციალური ნორმები, რომელსაც ორგანიზაციაში დასაქმებულები ქმნიან და ხელი შეუწყონ ისეთი კორპორატიული კულტურის მშენებლობას, რომელიც ორგანიზაციის საქმიანობასა და მიზნებთან თანხვედრაში იქნება.

ვინაიდან, როგორც უკვე არაერთხელ ვახსენეთ, ერთ ადამიანს შეუძლია, კომპანიაში სრული ქაოსი გამოიწვიოს.

წყარო: HBRქართულმა სტარტაპმა “ელექსირი” ამერიკული ლიცენზია მოიპოვა

დიდი გაცვლა! – Burger King-ის კამპანია