in

შევძლებთ თუ არა ორგანულ მეურნეობაზე გადასვლას და რა მომავალი ელის გარემოს ამ კუთხით

ჩვენი არსებობის მომავალი, გლობალურად, იქით მიდის, რომ ორგანულ მეურნეობას მალე იმაზე დიდი ყურადღება მიექცევა და იმაზე დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება, ვიდრე აქამდე და თუნდაც, ამწუთას ენიჭება. მეტიც, მომავალი ეპოქისკენ გადასვლისთვის ორგანული მეურნეობა აუცილებელი ინსტრუმენტი გახდა. ეს იმისთვის ხდება საჭირო, რომ შემცირდეს კულტურების წვისა და გლობალური დათბობის უარყოფითი ეფექტი.

რა არის ორგანული მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის გამოწვევების დასაძლევად, ჩვეულებრივი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა გულისხმობს ქიმიური სასუქების და პესტიციდების გამოყენებას, თუმცა ეს უარყოფითად აისახება გარემოზე და ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ორგანული სოფლის მეურნეობა მიზნად ისახავს, შეცვალოს ჩვეულებრივი მეურნეობის ყველა ეს უარყოფითი ზემოქმედება და ადამიანთა კეთილდღეობა უზრუნველყოს. 

ორგანული მეურნეობის მეთოდოლოგიები ფოკუსირებულია სოფლის მეურნეობის მოთხოვნილების გაუმჯობესებაზე ეკოლოგიურად სუფთა მეთოდების გამოყენებით. ორგანული სოფლის მეურნეობის მთავარი არსი მწვანე ეკონომიკისა და მდგრადი მომავლის შექმნაა. ზოგადად, მწვანე ეკონომიკის პრინციპები მოიცავს გარემოსდაცვითი ტვირთის შემცირებისა და მდგრადი გარემოს ჩამოყალიბების პრინციპებს. იგი მიჰყვება ენერგიის გენერირების მეთოდებს მავნე დამაბინძურებლების წარმოქმნის გარეშე. ორგანული მეურნეობა სხვადასხვა ეკოლოგიურ პრაქტიკას იყენებს ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მავნებლების კონტროლის ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად. ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როგორიცაა მოსავლის როტაცია, ხორციელდება სოფლის მეურნეობაში ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად და მიკროელემენტებით გამდიდრების ხელშეწყობის მიზნით. გარდა ამისა, ის აძლიერებს მიკრობული აქტივობას და აძლიერებს საკვები ნივთიერებების ციკლს.

ჩვეულებრივ მოყვანილ საკვებს აქვს პესტიციდებისა და სასუქების ნარჩენების უფრო დიდი რაოდენობა, რაც იწვევს მომხმარებელთა ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებას. პროდუქტიულობის გაზრდის ჩვეულებრივი მეთოდების გარდა, ფერმერები ინტენსიურად იყენებენ ზრდის ჰორმონებს, ანტიბიოტიკებსა და ქიმიურად სინთეზირებულ პესტიციდებს. 

რით არის ცუდი ეს დანამატები

უამრავი სხვადასხვა კვლევა იძებნება, რომელიც გვეუბნება, რომ ფერმერებისა და ფერმის მუშაკების მიერ პესტიციდების ხშირი ზემოქმედება ძალზე ხშირია და იწვევს მოკლევადიან (მწვავე) და გრძელვადიან (ქრონიკულ) დაავადებებს. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მონაცემებით, მსოფლიოში 9 მილიონი სიკვდილია დაკავშირებული გარემოს დაბინძურებასთან, რაშიც აგროკულტურული მეურნეობის პრობლემებიც შედის.

ფერმერული პრაქტიკის ცვლილებებთან ერთად, იცვლება მომხმარებლის ქცევაც. რაც უფრო და უფრო ვაცნობიერებთ ჩვენი ქმედებების შედეგებს, ჩვენ ვაგრძელებთ ცხოვრების უფრო მდგრადი გზების ძიებას. 

რით იქნება სასარგებლო გარემოსთვის ორგანული მეურნეობა

ორგანული მეურნეობა ამცირებს ნიადაგის ნაყოფიერებას და იწვევს სხვადასხვა გარემოსდაცვით შედეგებს. ამ პრაქტიკაზე გადასვლა სათბურის გაზების გამოყოფას ამცირებს და ნიადაგის მიკრობული აქტივობას აუმჯობესებს. ის ასევე ზრდის მცენარეთა დაავადების წინააღმდეგობას და ამცირებს პესტიციდებს. 

ჯანმრთელობის მრავალი გართულების გამო ჩვეულებრივი საკვები პროდუქტებისა და გენმოდიფიცირებული საკვები პროდუქტების პოპულარობა შემცირდა მომხმარებლებში. სამაგიეროდ, გაიზარდა მოთხოვნა სოფლის პროდუქციაზე ჯანმრთელობის გასაოცარი სარგებლობის გამო. 

ტრადიციულ მეთოდებთან შედარებით, ორგანულ მეურნეობას შეუძლია კარგ ამინდში მეტი საკვების წარმოება და გვალვის ან წყალდიდობის დროს ჩვეულებრივი მეთოდების შესრულება. მიწა უფრო ელასტიკურია, როდესაც ორგანულად არის მოყვანილი.

ასევე, ორგანულ სოფლის მეურნეობას აქვს დადებითი სოციალურ-ეკონომიკური გავლენა ქვეყანაზე. მწვანე ტექნოლოგია შესაძლო გამოსავალი იქნება მდგრადი გარემოსთვის. ორგანულ სოფლის მეურნეობას აქვს უზარმაზარი პოტენციალი, გარდაქმნას არსებული გარემოსდაცვითი მდგომარეობა მდგრად გარემოდ. ყველა ეს პოტენციური სარგებელი ამტკიცებს, რომ ორგანულ სოფლის მეურნეობას შეუძლია ხელი შეუწყოს ჯანსაღ საზოგადოებას, რომელიც დაბინძურებისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრობს.

შეუძლია თუ არა ორგანულ მეურნეობას მსოფლიოს გამოკვება

ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალურია და მას ეჭვის საფუძველი აქვს კიდეც, თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც არსებობს სპეციალური ანგარიშები. ამ ანგარიშის მიხედვით, სურსათის წარმოება სწორი მიმართულებით მიდის, მაგრამ რის ხარჯზე – ჩვენ ვაზიანებთ პლანეტას, რათა გავზარდოთ საკვების მიწოდება. მთელი მსოფლიოს სამეცნიერო საზოგადოება თანხმდება იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ვიპოვოთ უკეთესი, უფრო მდგრადი გზები ჩვენი საკვების მისაღებად.

რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ კვლევის თემა არის, თუ რამდენი პროდუქტი უნდა იქნეს წარმოებული და როგორ. თუმცა ის ანგარიშები, რომლებიც ამ მომენტისთვის არსებობს, აშკარად აჩვენებს გრძელვადიან სარგებელს ორგანულ მეურნეობაზე გადასვლისას. ამისთვის აუცილებელი იქნება გარკვეული მიდგომების შეცვლა, პირველ რიგში, საკვების სახეობების, რომლებსაც ვზრდით.

რა არის მთელი ამ კვლევების, მსჯელობისა და თუნდაც, ამ ერთი სტატიის დედააზრი?

ორგანული მეურნეობა არის ის, რისკენაც უნდა წავიდეს მსოფლიო, თუკი ჯანსაღი მომავლის შექმნა სურს. მას აქვს უზარმაზარი სარგებელი და გამოუყენებელი პოტენციალი მზარდი მოსახლეობის გამოსაკვებად და საიმისოდ, რომ მდგრადი გარემოს საიმედო საყრდენად იქცეს.

რუბრიკას გარემოს დაცვის შესახებ წარმოგიდგენთ ფარმადეპო.

ავტორი: მარიამ გოჩიაშვილი

თიბისი „წინანდლის პრემიის“ მხარდამჭერია

როგორ დავიცვათ თავი „სამუშაო პარალიზისგან“?