in

რა შემთხვევაში გეხმარებათ ფასდაკლება გაყიდვების ზრდაში

ფასდაკლებები არის მნიშვნელოვანი სარეკლამო ტაქტიკა, რომელსაც საცალო ბიზნესები იყენებენ გაყიდვების გასაზრდელად. მისი ეფექტი განსხვავდება სფეროების მიხედვით, მაგალითად, ფასდაკლებები განსაკუთრებით დიდ გავლენას ახდენს სურსათის შესყიდვაზე, სადაც მომხმარებელთა დიდი ნაწილი უფრო აქტიურად იწყებს შეძენას.

ფასდაკლებების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საცალო ბიზნესებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აქციების ეფექტურად დაგეგმვას გაყიდვების გასაძლიერებლად. ბუნებრივია, ველით, რომ მომხმარებლები უფრო მეტად იყიდიან პროდუქტს უფრო დიდი ფასდაკლებით, ვიდრე მცირე ფასდაკლებით, თუმცა საკითხი ასე ცალსახად არ დგას.

საცალო ბიზნესები იყენებენ სხვადასხვა ტაქტიკას ფასდაკლების გამოცხადებისას. ზოგჯერ, ეს ტაქტიკა მოიცავს გასაყიდი ფასის მარჯვნივ (ან მარცხნივ) ჩვენებას, გასაყიდი ფასის ჩვენებას შრიფტის სხვა ზომის გამოყენებით და მარცხენა ციფრზე ხაზგასმას (მაგალითად, გასაყიდი ფასი $2,99 $3,00-ის წინააღმდეგ). საცალო მოვაჭრეები, როგორც წესი, ფასდაკლებებს ამრგვალებენ მთელ რიცხვამდე და აღწერენ ფასდაკლებას, მაგალითად, „დაზოგე 7%“ და არა „დაზოგე 6.8%.

მომხმარებელთა შესყიდვის ქცევის კიდევ ერთი მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორია ფასდაკლების ხანგრძლივობა. ფასდაკლების მოკლე ვადა სტიმულს აძლევს მომხმარებლებს ისარგებლონ შეთავაზებით, სანამ შეუძლიათ. ეს ზრდის შესყიდვის სტიმულს. ბიზნესი აფიქსირებს ფასდაკლების მოკლე ვადას სხვადასხვა გზით, როგორიცაა ფლეშ-გაყიდვები, დროის უკუთვლა და სხვა. ეს მეთოდები მომხმარებლებს უბიძგებთ სწრაფად და გადაუდებლად იმოქმედონ.

უჩვეულო მოსაზრებაა, თუმცა საცალო ბიზნესს შეუძლია გავლენა მოახდინოს გაყიდვების ზრდაზე. ამ მიდგომის ერთ-ერთი ალტერნატივაა, უჩვენოთ „ფასდაკლების სიღრმე“. ასეთ შემთხვევაში, ზუსტი რიცხვი მეტად იზიდავს მომხმარებელს (მაგ. 6.8%, 7%-ის ნაცვლად).

ეს კვლევა ვარაუდობს, რომ მრგვალი რიცხვები ნაკლებად იცვლება, ხოლო ზუსტი რიცხვები უფრო მიდრეკილია დინამიკურობისკენ. თუ ასეა, მაშინ ფასის შესახებ ინფორმაციის მუდმივმა შენარჩუნებამ და ფასდაკლების სიღრმის აღწერამ შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგი რამ: 1) მომხმარებლებს ანიშნოს, რომ ფასის ფასდაკლება დიდხანს არ გაგრძელდება და 2) მეტად უბიძგოს ყიდვისკენ.

ცხრა ექსპერიმენტულ კვლევაში, რომელშიც დაახლოებით 2000 ადამიანი მონაწილეობდა განიხილავდნენ ონლაინ ან ოფლაინ შესყიდვებს. პროდუქტების საფასო ღირებულება $8-$50 მერყეობდა. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ:

მომხმარებლები უფრო მეტად ყიდულობენ პროდუქტებს ფასდაკლების ზუსტი სიღრმით

ფასდაკლების სიღრმის აღწერამ (მაგ., 6.8% 7%) გაზარდა მომხმარებლებში შეძენის სურვილი 13%-დან 21%-მდე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხმარებლები უფრო მეტად ყიდულობდნენ პროდუქტს (ნაკლებად ელოდებოდნენ ან ეძებდნენ სხვაგან), როდესაც ფასდაკლების აღწერა ზუსტი იყო და არა დამრგვალებული.

ფასდაკლების მცირე ვადა ზრდიდა გაყიდვებს

როგორც მოსალოდნელი იყო, შესყიდვის სურვილის ზრდა განპირობებული იყო იმ აღქმით, რომ ფასდაკლება შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ფასდაკლების მოკლე ვადა უფრო დიდ გავლენას ახდენს შესყიდვის გადაწყვეტილებაზე, ვიდრე ფასდაკლების უფრო დიდი სიღრმე.

ეს ეფექტი ყველაზე ძლიერია შედარებით დაბალი ფასდაკლებით.

ზემოთ ნახსენები შედეგები უკეთესი იყო მაშინ, როდესაც ფასდაკლების სიღრმე შედარებით დაბალი იყო (მაგალითად, 10%-ზე ნაკლები). მიუხედავად იმისა, რომ კვლევის მიხედვით, ხშირ შემთხვევაში, მცირე ფასდაკლებების შეთავაზება არაეფექტურია, ამ შემთხვევაში, შედეგებით ჩანს, რომ არსებობს გზები ამ ფასდაკლებების ეფექტურობის „გასაძლიერებლად“. ეს კარგი ამბავია საცალო ბიზნესისთვის – ეფექტური დაბალი ფასდაკლებები ზრდის გაყიდვებს, ამასთან, ამცირებს მოგების მარჟაზე ნეგატიურ გავლენას, რაც დიდ ფასდაკლებებს ახლავს ხოლმე.

წყარო: HBRVELI.store – პირველი ქართული კომპანია “Worldef Istanbul 2024”-ზე

როგორ წერს AI ზღაპრებს?