in

„საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის“ რებრენდინგი

ქარტიას ახლა უკვე სრული ბრენდინგი აქვს

„საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას“ ახლა უკვე სრული ბრენდინგი აქვს – შეიქმნა ბრენდის მისია, კომუნიკაციის კონცეფცია, განახლდა მისი ვიზუალური სტილიც. 

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“ 2009 წლის დეკემბერში დაფუძნდა. მაშინ,  სხვადასხვა მედიასაშუალების 137-მა ჟურნალისტმა ხელი მოაწერა 11 პრინციპს და მისი დაცვის ვალდებულება აიღო. ამ 11-წლიანი არსებობის მანძილზე, ორგანიზაციას არ ჰქონდა ბრენდისა და კომუნიკაციის ერთიანი სტრატეგია.

ქარტიის კომუნიკაციის სტრატეგიაზე, კომუნიკაციების კონსულტანტმა ქეთა ყავლაშვილმა იმუშავა. თავდაპირველად განისაზღვრა ბრენდი, შემდეგ შეიქმნა კომუნიკაციის სტრატეგია და მოხდა კომუნიკაციის სხვადასხვა კომპონენტების აღსრულება, მათ შორის განახლდა ვიზუალური ბრენდინგი, რომელიც ფრილანს დიზაინერებმა მაშო ნარტყოშვილმა, მეკო ჭიკაიძემ და სერგო ტიტენკოვმა შექმნეს.

„ვიზუალური ბრენდინგის კუთხით, მთავარი ამოცანა იყო ლოგოტიპის განახლება არსებული ძირითადი კომპონენტების შენარჩუნებით და დამატებით, ისეთი ვიზუალური სტილის და ხელსაწყოების შექმნა, რომელიც გაუმარტივებდა ქარტიას, სხვადასხვა ტიპის კონტენტის, ყოველდღიურ კომუნიკაციას დიჯიტალში. მიუხედავად იმისა, რომ ქარტიის როგორც ორგანიზაციის ამოცანა, ფუნქციის დონეზე ნათლად იყო ჩამოყალიბებული, მისი ბრენდის მთავარი არსი/მისია და პოზიციონირება არ ყოფილა განსაზღვრული. შესაბამისად, კომუნიკაცია, ვიზუალური თუ შინაარსობრივი თვალსაზრისით, არ იყო თანმიმდევრული. ქარტიას დიდი გეგმები აქვს, ამიტომ, საჭირო გახდა კომუნიკაციის სტრატეგიის შექმნა. ქარტიის რებრენდინგი განხორციელდა ევროპის საბჭოს პროექტის „მედიისა და ინტერნეტის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, რომლის ერთ-ერთი მიზანია ქარტიის ხელშეწყობა ჟურნალისტური ეთიკის პრინციპების დამკვიდრებაში“, – ამბობს ქეთა ყავლაშვილი.

გუნდში ამბობენ, რომ ამ პროექტზე მუშაობა მათთვის ძალიან საპასუხისმგებლო იყო. პრინციპში ერთგვარი გამოწვევაც, რადგან უკვე არსებობდა სიმბოლო, რომელის რედიზაინიც უნდა გაეკეთებინათ. ძალიან რთულია, თან „დატოვო ის, რაც არის“, და თან – განაახლო.

„ასეთ რებრენდინგზე მუშაობის პროცესი, ზოგჯერ, უფრო რთული, ვიდრე, თუნდაც, ახალი კონცეფციის მოფიქრება და ვიზუალურად განხორციელება. თუმცა, ეს ის შემთხვევა იყო, როცა სიმბოლოს რედიზაინის პირველივე ეტაპზე წარმოიშვა ახალი კონცეფცია. თავად სიმბოლომ გვიკარნახა ფორმა და ამ ფორმაშივე შევძელით, დაგვენახა მისი განვითარების გზები ვიზუალურ სტილშიც. მართალია, თავიდან არ ვიყავით შეთანხმებულები, რომ სიმბოლოს რედიზაინს ახალი კონცეპტუალური გადაწყვეტა ექნებოდა. დიზაინზე მუშაობის პროცესი სწორედ ამით არის ხოლმე საინტერესო – ზოგჯერ, ფორმა გკარნახობს კონცეფციას, ზოგჯერ კი პირიქით და ეს სრულიად არაპროგნოზირებადი ძიების პროცესია“, – ამბობს მეკო ჭიკაძე.

ძალიან საინტერესო თავგადასავალი აღმოჩნდა სიმბოლოს რედიზაინის პროცესიდან ვიზუალური სტილის კონცეფციამდე მისვლა. სწორედ ამ გზაზე შეიძინა სერგო ტიტენკოვის მიერ შექმნილმა ლოგოტიპმა კონცეფცია, რომელიც მეტაფორულად, ჟურნალისტიკის ერთ-ერთ მთავარ „იარაღს“ – სიტყვას გამოხატავს.

„ორგანიზაციის სახელწოდების პირველი ასოების გამოყენებით, ჰარმონიულად იქმნება “Speech Bubble”-ის ფორმა, რომელიც საკუთარ თავში სიტყვებს, მათ გარშემო არსებულ სივრცესა თუ ატმოსფეროს მოიცავს და თანამედროვე სამყაროში კომუნიკაციის, ვერბალიზაციის ერთგვარ სიმბოლოს წარმოადგენს. ბრენდის იდენტობის გასაძლიერებელი და შესანარჩუნებელი მთავარი „იარაღი“კი სწორედ ლოგოტიპია, რომელიც კორპორატიული ხელწერის ერთ-ერთი განუყოფელი ელემენტია. “Speech Bubble“-ის ეს განზოგადებული ფორმაც არქეტიპულად ზუსტად მიესადაგება ბრენდს და მთლიანობაში ავთენტურ პროდუქტს ქმნის. შევეცადეთ, მომხმარებლის ცნობიერებაში არსებული ეს ნაცნობი ფორმა, ბრენდის ხასიათიდან გამომდინარე მოგვერგო ბრიფისთვის და ვიზუალურ სტილში გვეთარგმნა“, – ამბობს მაშო ნარტყოშვილი.

ამ ცვლილებების შემდეგ ქარტია პოზიციონირდება, როგორც ეთიკური ჟურნალისტიკის დამცველი ორგანიზაცია.

ქეთა ყავლაშვილი: რეალურად, მან ეს პოზიცია საზოგადოებასა თუ მედიაში, დროთა განმავლობაში უნდა დაიმკვიდროს, კომუნიკაციის და მისი ქმედებების საშუალებით. მთავარი გზავნილი მიმდინარე პერიოდისთვის, ძალიან პირდაპირია – თვითრეგულირება აძლიერებს მედიას, იმ მწვავე ვითარებასთან მიმართებაში, რაც ბოლო დროს არის ამ სექტორში.

უკვე დასრულებული ბრენდინგის შემდეგ, რამდენად თანხვედრაშია ბრიი და მიღებული შედეგი ერთმანეთთან?

ბრიფს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ, ყოველთვის განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევ. როგორიც ბრიფია, ისეთია შედეგიც. თუმცა, „კარგ მთქმელს კარგი გამგონეც“ უნდა, ამ შემთხვევაში გამიმართლა და პროექტზე სამუშაოდ ნამდვილი პროფესიონალები დამთანხმდნენ. შედეგიც სახეზეა – პირველივე რაუნდში ლოგოს და ვიზუალური სტილის გადაწყვეტა იდეალურად პასუხობდა ბრიფს. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი საუკეთესოა როგორც ბრიფთან შესაბამისობის კუთხით, ისე პრაქტიკულობის, გამართულობის და ბრენდის არსის გამოხატვის კუთხით.

რა ამოცანები აქვს უკვე განახლებულ ბრენდს?

კომუნიკაციის ამოცანებზე საკმაოდ სიღრმისეულად ვიმუშავეთ და ცალკეულად ყველა სტრატეგიული სეგმენტისთვის დავსახეთ ქვეამოცანები და სამოქმედო გეგმა. ზოგადად, ქარტიის ბრენდის მთავარი ამოცანა, ამ ეტაპზე, არის თავად ბრენდის და ეთიკური ჟურნალისტიკის ცნობადობის გაზრდა საზოგადოებაში. ასევე – ეთიკური ჟურნალისტიკის პოპულარიზაცია და მედიაში დამკვიდრება. 

Twitter-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა თავისი პირველი “თვითი” $2.9 მილიონად გაყიდა!

გამოიყენეთ ხელოვნება თქვენი გუნდის მოტივაციის აღსადგენად