in

რა სარგებელი აქვს ცოდნის ბაზას?

ცოდნის ბაზა მხოლოდ კომპანიის კონტენტისა და ინფორმაციის შესანახად არ არის საჭირო – ის სტრატეგიულ უპირატესობასაც წარმოადგენს. ცოდნის ბაზის სარგებელი უფრო ფართოა, დაწყებული დაწყებული თანამშრომლებისთვის ნებისმიერი ადგილიდან მუშაობის საშუალების მიცემით, დამთავრებული გუნდების საერთო მიზნების გარშემო შეკრებით. ამას გარდა, სხვა პლუსიც აქვს და ემსახურება პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას, თანამშრომლების ჩართულობის გაზრდას, ცოდნის დაკარგვის თავიდან აცილებასა და მომხმარებლის გამოცდილების ამაღლებას.

ცოდნის ბაზა თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს, კონტენტი ორგანიზაციის მასშტაბით გაუზიარონ ცენტრალურ, საძიებო ცენტრს. როგორც წესი, ცოდნის ბაზა არის ცოდნის მართვის პროგრამული გადაწყვეტის ნაწილი. მომხმარებლებს შეუძლიათ სხვადასხვა ტიპის ცოდნის გაზიარება ფაილებისა და მედიის საშუალებით, რომლებითაც კონტენტს განათავსებენ პირდაპირ პლატფორმაზე, მოიძიებენ ინფორმაციას პლატფორმაზე და დაუსვამენ შეკითხვებს თანამშრომლებს.

ცოდნის ბაზა, ასევე, შეიძლება გამოიყენოთ შიდა და გარე კომუნიკაციისთვის, როგორც თანამშროომლებთან, ისე მომხმარებლებთან. მაგალითად, ბიზნესმა შეიძლება შექმნას შიდა ცოდნის ბაზა თანამშრომლების კოლექტიური ინტელექტის გასაერთიანებლად და ასევე, შექმნას ცოდნის გარეგანი ბაზა, რათა მომხმარებელს მისცეს მარტივი წვდომა სახელმძღვანელოებსა და მათთვის საინტერესო ინფორმაციაზე.

ცოდნის ბაზა აუმჯობესებს პროდუქტიულობას

McKinsey & Company-ის თანახმად, თანამშრომლები სამსახურში დროის 20%-ს ინფორმაციის მოძებნას უთმობენ. ცოდნის ბაზაში განთავსებულია ყველა ის ცოდნას, რომელიც ცხოვრობს ამ სივრცეებშია თავმოყრილი და თანამშრომლებს მის ხელმისაწვდომობაში ეხმარება. შესაბამისად, აღარ გჭირდებათ Slack-ის ძველ შეტყობინებებში ძებნა, ათასობით იმეილის გადათვალიერება, როცა ინფორმაცია უცებ გჭირდებათ. ინფორმაციის მოსაძებნად დახარჯული ნაკლები დრო ნიშნავს მეტ დროს მნიშვნელოვანი სამუშაოს შესასრულებლად.

შემცირებული დრო ტრენინგისთვის

ადამიანებს სურთ, რომ ისწავლონ სამსახურში. LinkedIn-ზე გამოკითხულთა 94%-მა თქვა, რომ ისინი უფრო მეტხანს დარჩებიან თავიანთ სამსახურში, თუ ის უფრო მეტ ინვესტიციას ჩადებს მათ სწავლასა და განვითარებაში. თუმცა, არაა აუცილებელი, რომ სასწავლო სესიები იყოს შრომატევადი, მით უმეტეს, რომ თანამშრომლებს ჯერ კიდევ სჭირდებათ საკმარისი დრო დღის განმავლობაში სამუშაოს შესასრულებლად.

მიუხედავად იმისა, რომ ტრენერებს აქვთ საშუალება წარმართონ ტრენინგები რეალურ დროში, მათ შეუძლიათ ატვირთონ ყველა მასალა კომპანიის ცოდნის ბაზაში, რათა თანამშრომლებმა ნებისმიერ დროს შეძლონ მათი ხელახლა გაცნობა. როდესაც ცოდნის ბაზაში არსებული ყველა მასალა მოძიებულია, თანამშრომლებს შეუძლიათ პირდაპირ გადავიდნენ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მათთვის ყველაზე აქტუალურია. ეს საშუალებას აძლევს ადამიანებს ისწავლონ – და გააღრმაონ ცოდნა, დროთა განმავლობაში.

იზრდება თანამშრომლების ჩართულობა

კომპანიის ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა აჩვენებს, რომ ორგანიზაცია აფასებს გამჭვირვალობას, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს ნდობის გაღრმავებას. თანამშრომლები აფასებენ იმ განცდას, რომ ისინი ყურადღების ცენტრში არიან. ისინი უფრო მეტად გრძნობენ საკუთარ თავს ორგანიზაციის საერთო წარმატების ნაწილად, როდესაც შეძლებენ დაინახონ, რაზე მუშაობენ სხვადასხვა გუნდები და დეპარტამენტები და როგორ ემსახურება მათი შრომა უფრო დიდ ბიზნეს მიზნებს.

ცოდნის შენარჩუნება

თანამშრომლები, პერიოდულად, ორგანიზაციებს ტოვებენ და მიზეზი სხვადასხვაა – სხვა კომპანიაში გადასვლა, შვებულება, ხანგრძლივი პაუზა, პენსია ან სხვა… ამ დროს, თქვენ რისკავთ დაკარგოთ მთელი ღირებული ცოდნა, რომელიც მათ ორგანიზაციაში ყოფნის დროს შეიძინეს. ამ დანაკარგის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა შესაბამისი სისტემა ცოდნის გადაცემისთვის. ცოდნის ბაზა თანამშრომლებს საშუალებას აძლევს, გულდასმით განმარტონ ყოველი პროექტი, რომელსაც ასრულებენ, მათ მიერ დაწერილი კონტენტი, კითხვებზე პასუხები და პროტოკოლი, რომელიც შემუშავებულია ისე, რომ ამოცანებისა და ინფორმაციის გადაცემა ერთი თანამშრომლიდან მეორეზე მარტივი იყოს.

თანმიმდევრულობა კომუნიკაციაში

წარმოიდგინეთ მომხმარებელი, რომელიც ესაუბრება გაყიდვების წარმომადგენელს შესყიდვის დაწყებამდე და იგებს, რომ პროდუქტის გამოყენება შეუძლია კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად. თუკი პროდუქტი არ მუშაობს ისე, როგორც მოსალოდნელია, მომხმარებელი უკავშირდება კომპანიის მომხმარებელთა მხარდაჭერის განყოფილებას და ესაუბრება წარმომადგენელს, რომელიც უწევს კონსულტაციას. მომხარებელს არ გამოსდის და შემდეგ, სხვა განყოფილება ესაუბრება, შემდეგ კიდევ სხვა და ა.შ. შედეგად, მომხმარებელი იმედგაცრუებულია. ასეთი იმედგაცრუება ხშირად გამოწვეულია იმით, რომ კომპანიის წარმომადგენლები სხვადასხვა წყაროს ეყრდნობიან. ამიტომაცაა საჭირო ერთიანი ბაზა, სადაც ყველა თანაბარზომიერად მიიღებს ზუსტ ინფორმაციას.

დისტანციური თანამშრომლების მხარდაჭერა

როცა გუნდი დისტანციურად მუშაობს, მათ სჭირდებათ კვალიფიციური ზუსტი ინფორმაცია, რომელზეც ექნებათ წვდომა. ამიტომაა საჭირო ცოდნის ბაზის ქონა, საიდანაც დამოუკიდებლადაც კი შეძლებს დისტანციური თანამშრომელი ინფორმაციის მოძიებას.

გუნდური მუშაობა

სწორედ ზუსტი ინფორმაციის მიწოდების საფუძველზე შეგიძლიათ კომფორტულად წარმართოთ თანამშრომელთა კოლაბორაციაც, რომლებიც ერთი წყაროდან მიიღებენ საბაზისო ინფორმაციას.

ცოდნის ბაზა გვეხმარება გადაწყვეტილების სწრაფად მიღებაშიც. დაწერილი ინფორმაცია, რომელიც სისტემურადაა აკინძული კომფორტული წყაროა ნებისმიერი პროცესის სამართავად, რაც საერთო ჯამში, კომპანიის წარმატებაზე აისახება.

 

წყარო: bloomfire

რა სურთ მომხმარებლებს 2023 წელს?

2023-ში დიზაინის მთავარი იდეა ესკაპიზმი იქნება