რეკლამა

განათავსეთ საბანერო რეკლამა ან საინფორმაციო მასალა ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ბიზნეს ჟურნალში.

თავისუფალი ბანერები, ფასები და პოზიციები.

პოზიცია დატვირთვა 100% ზომა
S1 1200 ლარი 160X600
S2 800 ლარი 160X300
S3 700 ლარი 160X300
C4 600 ლარი 270X200
C5 500 ლარი 270X200
C7  400 ლარი

 

Marketer.ge -გთავაზობთ ახალ სერვისს – Company News. გააგებინეთ თქვენი ბიზნესის სიახლის, შედეგების და ჩატარებული ან დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ საქართველოს ყველაზე საქმიან აუდიტორიას. უნიკალური შესაძლებლობა განათავსოთ ანონსები და რელიზები ქვეყნის მთავარ ბიზნეს ინფორმატორის ვებ გვერდზე.

პაკეტი მინი

  • ერთჯერადი განთავსება – 225 ლარი

პაკეტი პარტნიორი

  • 1 წლის განმავლობაში თვეში მაქსიმუმ 4 მასალა, ჯამში 48. – 400 ლარი თვეში

*აღნიშნული სერვისი არ გულისხმობს სარეკლამო სტატიის ან ე.წ “შეკვეთილი სტატიის” ტიპის მასალას. ინფორმაციაში გარკვეულად უნდა ჩანდეს განმცხადებელი და არ უნდა აფიქსირებდეს მარკეტერის პოზიციას.

დაგვიკავშირდით:

contactus

განხილვა

კომენტარი