რეკლამა

განათავსეთ საბანერო რეკლამა ან საინფორმაციო მასალა ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ბიზნეს ჟურნალში.

ფასები და პოზიციები.

პოზიცია დატვირთვა 100% ზომა
S1 1200 ლარი 270X600
S2 800 ლარი 270X200
S3 700 ლარი 270X200
A1 1100 ლარი 270X200
A2 850 ლარი 270X200
A4  750 ლარი  270X200

 

  • Marketer.ge -გთავაზობთ სერვისს – Company News. გააგებინეთ თქვენი ბიზნესის სიახლის, შედეგების და ჩატარებული ან დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ საქართველოს ყველაზე საქმიან აუდიტორიას. უნიკალური შესაძლებლობა განათავსოთ ანონსები და რელიზები ქვეყნის მთავარ ბიზნეს ინფორმატორის ვებ გვერდზე.
  • ერთჯერადი განთავსება – 400 ლარი
  • *აღნიშნული სერვისი არ გულისხმობს სარეკლამო სტატიის ან ე.წ “შეკვეთილი სტატიის” ტიპის მასალას. ინფორმაციაში გარკვეულად უნდა ჩანდეს განმცხადებელი და არ უნდა აფიქსირებდეს მარკეტერის პოზიციას.
  • ინფორმაციისთვის ადაგვიკავშირდით:

contactus

განხილვა

კომენტარი