რეკლამა

განათავსეთ საბანერო რეკლამა ან საინფორმაციო მასალა ქვეყნის ყველაზე პოპულარულ ბიზნეს ჟურნალში.

ფასები და პოზიციები. 

პოზიცია დატვირთვა 100% ზომა
S1 1300 ლარი 270X600
S2 900 ლარი 270X200
S3 800 ლარი 270X200
A2 1050 ლარი 270X200
A3 950 ლარი 270X200
A4  820 ლარი  270X200

 

  • Marketer.ge -გთავაზობთ სერვისს – Company News. გააგებინეთ თქვენი ბიზნესის სიახლის, შედეგების და ჩატარებული ან დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ საქართველოს ყველაზე საქმიან აუდიტორიას. უნიკალური შესაძლებლობა განათავსოთ ანონსები და რელიზები ქვეყნის მთავარ ბიზნეს ინფორმატორის ვებ გვერდზე.
  • ერთჯერადი განთავსება – 400 ლარი
  • *აღნიშნული სერვისი არ გულისხმობს სარეკლამო სტატიის ან ე.წ “შეკვეთილი სტატიის” ტიპის მასალას. ინფორმაციაში გარკვეულად უნდა ჩანდეს განმცხადებელი და არ უნდა აფიქსირებდეს მარკეტერის პოზიციას.
  • ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
  • ფასები არ მოიცავს დღგ-ს

contactus

განხილვა

კომენტარი