in

რისთვის გვჭირდება და როგორ შევქმნათ კარგი Landing Page?

თუკი კომპანიის შეთავაზების ერთ სივრცეში განთავსება, დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, მომხმარებლის მონაცემების შეგროვება და პროდუქტის/მომსახურების გაყიდვა გსურთ, Landing Page საამისოდ ერთ-ერთი გამოცდილი საშუალებაა. ესაა ერთ ვებგვერდზე მოთავსებული ინფორმაცია, რომელზე მოხვედრილი ადამიანიც ეცნობა შეთავაზებას. „ლენდინგის“ სტრუქტურა ისეა აწყობილი, რომ საჭირო მომენტში, ინფორმაციის მიღებასთან ერთად, მომხმარებელს მომენტალური შესყიდვისკენ უბიძგოს ან მისი მონაცემები მოიპოვოს, შემდგომი კომუნიკაციისთვის. პოტენციური მომხმარებლების მოსაზიდად ამ ინსტრუმენტს ხშირად იყენებენ. ვებპლატფორმისგან განსხვავებით, რომელიც ფართო სპექტრის ინფორმაციას მოიცავს, „ლენდინგი“ კონკრეტულ მიზნებსა და ეფექტიანობაზეა ორიენტირებული. თუკი, ინტერნეტმომხმარებელი თქვენს „ლენდინგ“ ბმულზე გადმოვიდა, ინფორმაციას გაეცნო და საკონტაქტოც დაგიტოვათ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ შეძელით მასში ინტერესისა და ნდობის აღძვრა და ის სამომავლო კომუნიკაციისთვის მზადაა. „ლენდინგის“ საშუალებით უფასო, მაგრამ სასარგებლო სერვისების შეთავაზებაც შეგიძლიათ, რაც ნაცადი მეთოდია და მომხმარებლის ინტერესს ზრდის . ეს შეიძლება იყოს უფასო ელექტრონული წიგნი, ბლოგი, კონსულტაცია თუ სხვა. Landing Page-ს თავისი აგებულება და სტრუქტურა აქვს, რომლის სწორად გამოყენებასაც მოაქვს შედეგი. მაინც, როგორია ეფექტური Landing Page? ამის შესახებ, ჩვენს შეკითხვებს Redberry-ის რედბერის ციფრული კომუნიკაციების ხელმძღვანელმა სოლო გაგუამ უპასუხა.

M: რა არის ის მთავარი მიზეზები, რის გამოც ბიზნესებს Landing Page სჭირდებათ?

ციფრული კამპანიის გაშვება და მისი წარმატებულობა ერთი დიდი ციკლია, რომელშიც ძალიან მნიშნელოვანია, რომ ყველა საფეხური და ეტაპი გამართული და თანმიმდევრული იყოს. ერთი მხრივ, აუცილებელია მომხმარებელთან პირველი შეხების წერტილი, კონტენტი, მაქსიმალურად გასაგები და ბრენდის თუ პროდუქტის კარგად წარმომჩენელი იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ, კონკრეტული რეკლამისა თუ კამპანიის წარმატებულობას განაპირობებს ის ციფრული დანიშნულების ადგილიც, სადაც მომხმარებელი კონტენტთან ინტერაქციის შემდეგ ხვდება.

ბიზნესები თავიანთ შესახებ ინფორმაციის გამოსამზეურებლად ვებსაიტებს იყენებენ ხოლმე, სადაც ცდილობენ ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდონ დაინტერესებულ ადამიანებს თავის შესახებ, ვებსაიტები შედარებით მასშტაბურ დონეზე, ერთგვარად ბრენდების ციფრული პორტფოლიოს დანიშნულებას ასრულებს, მაგრამ, უშალოდ კონრეტული პროდუქტისა თუ უფრო ვიწრო ჭრილში, აქციის რეკლამირებისას, მთლიანი ვებსაიტის ჩვენება არ არის გამართლებული, რადგან პროდუქტით დაინტერესებულ მომხმარებლებს კონკრეტულად ამ პროდუქტზე სურთ ინფორმაციის მიღება, სხვა დანარჩენი კომპონენტები ამ პროდუქტის მიმწოდებელი ბრენდის შესახებ, უმეტეს შემთვევაში უსარგებლოა და მომხმარებლის საიტიდან მოკლე დროში გასვლის საწინდარი არის ხოლმე. 

„ლენდინგ ფეიჯია“ ის ალტერნატივა, რომელიც ერთ გვერდში იტევს ყველა საჭირო ინფორმაციას პროდუქტისა თუ აქციის შესახებ, რისი მიღებაც ამ დაინტერესებულ მომხმარებლებს ჭირდებათ, რეკლამიდან გადმოსულ მომხმარებელს უნდა უნდა ხვდებოდეს რელევანტური, ლაკონური და ინფორმატიული ტექსტი, რომელიც რაც შეიძლება ნაკლებ კითხვას დაუტოვებს პროდუქტის შესახებ.

მეორე და მთავარი, რის გამოც ბრენდებს ლენდინგ ფეიჯები სჭირდებათ, არის მონაცემთა მოგროვება, ინფორმაციის მიღების შემდეგ, დაინტერესების შემთხვევაში მომხმარებელი ტოვებს თავის მონაცემებს, რომელსაც შემდეგ ბრენდები ამუშავებენ და ან გრძელვადიან პერსპექტივაში იყენებენ ანალიტიკისთვის თუ თავიანთ მომხმარებელზე სიღრმისეული ინსაითების ამოსაღებად, ან მოკლევადიან პერსპექტივაში იწყებენ ამ ინფორმაციის დამუშავებას და მომხმარებლებთან კომუნიკაციის დასაწყებად/გასაგრძელებლად და პროდუქტის გაყიდვის დარჩენილი ეტაპების გასავლელად.

M: მაინც, როგორ უწყობს ხელს Landing Page პროდუქტის/სერვისის გაყიდვას?

ინფორმაციის სწორი, ლოგიკური და სტრუქტურულად გამართული ფორმით მიწოდება დიდი გადადგმული ნაბიჯია მომხმარებლის დასაკონვერტებლად. „ლენდინგის“ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი უპირატესობა მისი ლაკონურობაა, მოკლედ და კონკრეტულად ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, უკვე დაინტერესებული მომხმარებელი საკუთარ თავში უფრო მეტად დარწმუნებული უტოვებს კომპანიას საკუთარ მონაცემებს, რაც მას პროდუქტის ყიდვასთან ერთი დიდი ნაბიჯით აახლოვებს.

ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად, ლენდინგის განუყოფელი ნაწილია შესავსები ფორმა, რომელიც ასევე საკმაოდ მოკლე უნდა იყოს და მხოლოდ იმ აუცილებელ კომპონენტებს შეიცავდეს, რაც კომპანიას დაინტერესებულ მომხმარებელთან კომუნიკაციის გაგსაგრძელებლად სჭირდება, მეტი ინფორმაციის მიღების სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია არსებობდეს არასავალდებულო ველები, რომლის შევსების გარეშეც შეეძლება დაინტერესებულ მომხმარებელს შევსებული ფორმის გაგზავნა.

საბოლოოდ, „ლენდინგ ფეიჯი“ ერთგვარი იდეალური კომბო გამოდის გაყიდვის დასაგენერირებლად ლაკონურობის, ინფორმატიულობის და მომხმარებლისგან დატას აღების მარტივი და მოსახერხებელი შესაძლებლობის გამო.

M: იდეალურ შემთხვევაში, როგორია Landing Page?

კარგ ლენდინგ ფეიჯს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომპონენტი აქვს, პირველ რიგში – სტრუქტურა. სტრუქტურის კომპონენტების სისწორე, განლაგება, პრიორიტეტიზაცია, პროდუქტისა თუ სერვისის შინაარსზეა მეტწილად დამოკიდებული და უნივერსალური იდეალურობის ფორმულა არ გააჩნია, მაგრამ შედარებით ყველაზე უნივერსალური ალბათ პირველი ბლოკია, ანუ პირველივე ინფორმაცია, რაც ლენდინგზე შესვლისას გვხვდება.

კარგი იქნება, თუ ერთ აბზაცში იქნება გადმოცემული საწყისი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროდუქტზე. უშუალოდ ამ აბზაცის გადმოცემის სტრუქტურა ორივენაირი შეიძლება იყოს, რამდენიმეწინადადებიანი ან გამოყოფილ ბულეთფოინთებად, ჩამონათვალის სახით.

შემდგომი გაგრძელების სცენარები უკვე უშუალოდ პროდუქტზეა დამოკიდებული. შესაძლებელია, მთლიანი ლენდინგი მის სათავეში მოყვანილი ჩამონათვალის გაშლა/განმარტება იყოს. ასევე, შესაძლებელია, რომ პირველი აბზაცის შემდეგ, პირდაპირ შესავსები ფორმა დახვდეს მომხმარებელს და შემდეგ გაგრძელდეს პროდუქტზე ინფორმაციის მიწოდება. კიდევ ერთი შედარებით უნივერსალური ნაწილი, რაც ხშირ შემთხვევაში მუშაობს, არის შესავსები ფორმის ლენდინგის ბოლო ნაწილში შეხსენება, მისი ხელმეორედ გამოტანით ან თვალსაჩინო ღილაკის ჩვენებით, რომელზე დაჭერის შემთხვევაშც მომხმარებელი ისევ ზედა ნაწილში, შესავსებ ფორმასთან დაბრუნდება.

რაც შეეხება ვიზუალურ ნაწილის – პირველი და შედარებით უნივერსალური წესი, რაც „ლენდინგ ფეიჯის“ კეთებისას უნდა იყოს გათვალისწინებული არის დიზაინის ნაკლებდატვურთული, შეძლებისდაგვარად მინიმალისტური სტილი, როგორც მისი ფონის, ისე ობიექტების, სურათებისა და ტექსტების ვიზუალიზაციის ნაწილში.

უკანა ფონზე, დიზაინერის დავალება ძირითადად სადა, მინიმალისტური და თვალისთვის არ დამღლელი დიზაინის გაკეთებაა. ასევე, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ბრენდის ვიზუალური იდენტობის ფერებისა თუ ელემენტების სწორად და მსუბუქად გამოყენება, რაც ერთი მხრივ მომხმარებლის თვალს არ გადატვირთავს, მეორე მხირვ კი მაქსიმალურად იქნება მიმართული, რომ იუზერმა ბმა არ დაკარგოს და არ დაავიწყდეს რომელი ბრენდის ლენდინგს ნახულობს და რომელი ბრენდის კონტენტიდან მოხვდა ამ ლენდინგზე.

ობიექტების, პროდუქტის ნაწილი – აქაც გადატვირთულობა ალბათ მთავარი კომპონენტია, თუ ბრენდი ლენდინგზე უშუალოდ პროდუქტის გამოტანას გადაწყვეტს, მნიშველოვანია, რაც შეიძლება მინიმალისტურად გააკეთოს ეს და მთლიანი ფეიჯის თუ კონკრეტული ბლოკის შემთხვევაში, განსაზღვრული გამოყოფილი ადგილი ჰქონდეს ამ ობიექტისთვის, რომელიც ერთი მხრივ მაქსიმალურად ინფორმატიული ვიზუალუზაცია იქნება ამ პროდუქტის და მეორე მხრივ არც დიდ ადგილს დაიკავავებს როგორც უშუალოდ ლენდინგზე, ისე მომხმარებლების ყურადღების არეალში, ლენდინგის ნახვისას.

ტექსტების ნაწილი – ძალიან მნიშვნელოვანია მაქსიმალურად სწორი შინაარსობრივი და პრიორიტეტული განლაგებით იყოს ლენდინგზე ტექსტები, როგორც შედარებით მასშტაბურ დონეზე, ბლოკების და მათი სათაურების მხრივ, ისე უშუალოდ ამ ბლოკებში დაწერილი წინადადებებისა თუ ჩამონათვალის სახით გამოტანილი ტექსტების კუთხით.

ლენდინგზე მოცემული ინფორმაცია მაქსიმალურად უნდა იყოს კავშირში ბრენდის, კონკრეტული პროდუქტისა თუ აქციის Value Proposition-ებთან, აქედან ამოსულ უპირატესობებთან და მთავარ ღირებულებებთან. ამის გაშლა, სტრუქტურიზაცია და წინადადებებად სწორი თანმიმდევრობით გამოტანა ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია კარგი ლენდინგის აწყობისას.

ასევე, მთელ რიგ შემთხვევებში დიდი სარგებლის მომტანია Social Proof ბლოკების არსებობა – მომხმარებლის შეფასებები, პარტნიორი კომპანიების ერთგვარი პრეზენტაცია – ამ ინფორმაციის გამოტანა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პარამეტრს – მომხმარებლის ნდობას ამყარებს, რაც შემდეგ ისევ და ისევ კონვერსიის შანსის ზრდაში ითარგმნება.

M: რა კრიტერიუმები უნდა გავითვალისწინოთ ლენდინგ ფეიჯის შექმნისას?

ლაკონურობა – მთლიანობაში, „ლენდინგ ფეიჯის“ სიგრძე და მასში შემავალი ბლოკების ლაკონურობა ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია, რათა „ლენდინგზე“ მოხვედრილი მომხმარებელი არ დაიღალოს, მინიმალურ დროში მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და დაუტოვოს ბრენდს საჭირო მონაცემები საკუთარი თავის შესახებ.

ინფორმატიულობა – მაქსიმალურად მეტი ტექნიკური ინფორმაცია პროდუქტზე, სერვისზე, აქციაზე, კარგი იქნება, თუ ლენდინგი ერთგვარი შინაარსობრივი და ლოგიკური გაგრძელება იქნება იმ კონტენტის, რომელთან ინტერაქციითაც გადმოვიდა იუზერი გვერდზე.

სათქმელის, გადმოსაცემი ინფორმაციის სწორი პრიორიტეტიზაცია – პროდუქტის უპირატესობებსა და მათ კომპონენტებზე საუბრისას, კარგი იქნება, თუ ეს ბენეფიტები მათი მნიშვნელობის მიხედვით იქნება დალაგებული, როგორც უშალოდ პროდუქტის რეალური მახასიათებლების, ისე პოტენციურად მომხმარებლებისთვის შესაქმნელი ღირებულებების კუთხით.

დიზაინის სიმსუბუქე – სადა, მინიმალისტური დიზაინი, თითქმის ყველა შემთხვევაში სჯობს გადატვურთულს. მომხმარებელი არ უნდა დაიკარგოს დიზაინის ელემენტებში, ობიექტებსა თუ მძიმე პატერნებში.

Mobile Friendly დიზაინი, სტრუქტურა – კონტენტის მინიმუმ 80%-ს მომხმარებლები ტელეფონით ნახულობენ. „ლენდინგი“ სწორად უნდა იყის ოპტიმიზებული და გადაწყობილი სმარტფონებისთვის, იუზერმა ერთი ამოსუნქთვით უნდა ჩასქროლოს გვერდი და არ შეხვდეს ბარიერი დიზაინის ან ტექსტის ნაწილში.

გასაგები და სარგებლის გადმომცემი გზავნილები – შედარებით ნაკლებად საჭირო და პრიორიტეტულია ირიბი მესიჯებისა და ბენეფიტების გადმოცემა, „ყველაზე ხარისხიანი“ „ამიერკავკასიაში პირველი“ – ისეთი გზავნილების გამოყენება, რომელსაც რეკლამაში სხვა ათასობით კომპანია იყენებს. ლენდინგზე განთავსებული გზავნილები მაქსიმალურად უნდა იყოს ბმაში პროდუქტის Value Proposition-ებთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ცოტა და განსაზღვრული დრო გვაქვს ლენდინგზე გადმოსული მომხმარებლისთვის ჩვენზე ინფორმაციის მისაწოდებლად, მისი ნდობის მოსაპოვებლად და მისგან დატას მისაღებად.

შესავსები ფორმისა და Call To Action ღილაკის სწორ ადგილებში განლაგება – სწორად უნდა გაითვალოს შესავსები ფორმის ადგილმდებარეობა მთლიანი „ლენდინგის“ მასშტაბით, ერთი მხრივ, სანამ გადმოსულ იუზერს ინფოს კითხვა მობეზრდება, იქამდე უნდა ვეცადოთ, რომ შევავსებინოთ ფორმა, მეორე მხრივ, კი დისკომფორტი არ უნდა შევუქმნათ „ლენდინგის“ გაცნობისას, შესავსები ფორმის ხშირად შეხსენებით. ამიტომ, მთელ რიგ შემთხვევებში, პირველი და ფორმის შევსების შეთავაზება ძირითადი ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ არის ხოლმე უპრიანი, ხოლო თუ ლენდინგი ძალიან მოკლე არაა, ბოლოსკენ შეხსენებაც კარგი იქნება, კონვერსიის შესაძლებლობის გასაზრდელად. 


ავტორი: თამარ მეფარიშვილი

შეუძლია თუ არა ფრილანსერს, გახდეს მიკრომეწარმე და რა უპირატესობები აქვს ამ უკანასკნელს?

საით მიემართებიან კომპანიების დიზაინერები?