5
დეკ
2016

საქართველოს საქმიან ტურიზმს ახალი ლოგო აქვს! ნახეთ ირაკლი თოფურიას ნამუშევარი

5 დეკ 2016

საქმიანი ტურიზმი იმ კომპანიებსა თუ ადამიანებზეა გათვლილი, რომლებიც საქართველოს საქმიანი მიზნებით სტუმრობენ. ბიზნეს შეხვედრები, კორპორატიული ღონისძიებები, კონფერენციები და ა.შ. ბრიფის მიხედვით, ნიშანში უნდა ჩანდეს ის, რომ საქართველო გეოგრაფიულ გზაჯვარედინზე მდებარეობს, ასევე უნდა იყოს ნათელი, რომ აქ მრავალი ტურისტული დანიშნულება ერთად არის თავმოყრილი. ლოგოზე დიზაინერმა ირაკლი თოფურიამ იმუშავა.

BOG PLUS

განხილვა