in

როგორ გავაუმჯობესოთ სასარგებლო პროცესი, რომელიც ეფექტურად აღარ მუშაობს

ჯანდაცვასა და მრავალ სხვა სფეროში ინოვაცია უწყვეტი პროცესია. მაგრამ რა უნდა მოიმოქმედონ ორგანიზაციებმა, როდესაც პერსპექტიული ინოვაციური პროცესი ვერ ამართლებს მოლოდინებს, ან ოდესღაც ახალი ინოვაცია წლების განმავლობაში ქრება და საბოლოოდ, ეფექტურობას კარგავს? გამოსავალია რეიმპლემენტაცია: ინოვაციური პროცესის გადააზრება ორგანიზაციულ კონტექსტში, საჭირო ცვლილებების შეტანა და შემდეგ მისი ხელახლა დანერგვა. Ariadne Labs-ის გუნდმა დახმარება გაუწია სინგაპურის გენერალურ საავადმყოფოს (SGH) სწორედ ამ მიზნის მისაღწევად. საკითხი ეხებოდა ქირურგიული უსაფრთხოების საკონტროლო სიის გამოყენებას. სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე გვიზიარებენ გამოცდილებას.

შესუსტებული შესრულება

SGH-ის ქირურგიული უსაფრთხოების საკონტროლო სია გამოჩნდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ქირურგიული უსაფრთხოების საკონტროლო სიის გლობალური დანერგვის დროს. 2009 წელს წარდგენილი, WHO-ს ქირურგიული უსაფრთხოების საკონტროლო სია არის კომუნიკაციის ინსტრუმენტი, რომელიც ამცირებს ქირურგიულ გართულებებს. წლების განმავლობაში, SGH-ის მსგავსმა ბევრმა საავადმყოფომ, რომლებმაც დანერგეს საკონტროლო სია, აღმოაჩინა, რომ მისი ეფექტურობა შემცირდა და პოტენციური სარგებელი სრულიად დაკარგვის რისკის წინაშე დადგა.

თუმცა, SGH-ის მიერ საკონტროლო სიის ათ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ, უსაფრთხოების აუდიტებმა აჩვენა, რომ მაინც არსებობდა მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ხშირად, საკონტროლო სია სრულდებოდა ფორმალურად და არა შინაარსობრივად, რაც მიუთითებდა უსაფრთხოების კულტურის ნაკლებობაზე.

გამოწვევები მოიცავდა პერსონალის ჩართულობისა და კომუნიკაციის პრობლემებს, ასევე თავიდან აცილებადი ზიანისა და „კინაღამ მომხდარი შემთხვევის“ ფაქტებს. ეს არის პაციენტის მოვლაში პოტენციურად სერიოზული შეცდომები, რომლებიც აღმოჩენილია მანამ, სანამ ზიანს მოიტანდნენ. ეს მოვლენები ხაზს უსვამდა სისტემურ მოწყვლადობას და წარმოაჩენდა კომუნიკაციისა და ქირურგიული უსაფრთხოების პროცესების გაუმჯობესების გადაუდებელ საჭიროებას.

რეიმპლემენტაციის მცდელობა

SGH-მ გააცნობიერა, რომ საჭირო იყო საკონტროლო სიის მიდგომის სრული გადახედვა ძირეული საკითხების გადასაჭრელად. ვალდებულება აიღო უსაფრთხოებისა და ღია კომუნიკაციის კულტურის ხელშეწყობაზე ქირურგიულ გუნდებს შორის და პარტნიორობა დაამყარა Ariadne Labs-ის გუნდთან, რათა დახმარებოდა საკონტროლო სიის რედიზაინსა და რეიმპლემენტაციაში.

შედეგად, გამოიკვეთა ოთხი პრინციპი, რომლებიც მნიშვნელოვანია რეიმპლემენტაციის მცდელობების წარმატებისთვის.

ორგანიზაციული გამოწვევების შესაბამისობა არსებულ ინოვაციებთან.

გამოავლინეთ თქვენი ორგანიზაციის ყველაზე მწვავე პრობლემები, შემდეგ კი გამოიყენეთ იმ ლინზასავით, რომლის მეშვეობითაც ახლებურად შეხედავთ არსებულ ინოვაციებს. უსაფრთხოების ტენდენციების შესწავლისას, SGH-ის ლიდერებმა შენიშნეს, რომ საკონტროლო სია გადაიქცა რუტინულ პროცესად, რომელიც ფოკუსირებული იყო დავალებებზე და არა უსაფრთხოების შესახებ მიზანმიმართულ კომუნიკაციაზე.

მათ გააცნობიერეს, რომ საკონტროლო სიის დახმარებით მთელი რიგი შეცდომებისა შეიძლებოდა აეცილებინათ თავიდან. მაგრამ ახალი ორგანიზაციული ინიციატივის დაწყების ნაცვლად, რომელიც კიდევ ერთ პროცესის ფენას დაუმატებდა ქირურგიულ გუნდებს, SGH-ის ლიდერებმა გადაწყვიტეს ინვესტირება საკონტროლო სიის რეიმპლემენტაციაში.

გადააფასეთ ხელახლა, რა არის შესაძლებელი

რეიმპლემენტაციის პროცესი ეხება არსებულის ხელახლა წარმოდგენას. დაშვებების, მოლოდინებისა და არსებული სისტემების გადააზრებით, რეიმპლემენტაციას შეუძლია გარდაქმნას ინოვაცია, რომელიც მოძველდა.

SGH-ში ქირურგიის კულტურაზე დაკვირვებით, ნათელი გახდა, რომ კომუნიკაცია დაძაბული იყო გუნდის იერარქიის გამო: ექთნები ასრულებდნენ ადმინისტრაციულ დავალებებს, ხოლო ქირურგები მართავდნენ საოპერაციო ოთახს, რაც ნაკლებ კომუნიკაციის საშუალებას იძლეოდა როლებს შორის. SGH-მ წარმოიდგინა მომავალი, სადაც გუნდის ყველა წევრი პრიორიტეტად მიიჩნევდა და საკუთრებას აიღებდა საკონტროლო სიაზე და გაიზიარებდა საუბრის შესაძლებლობებს.

ამ მიზნით, საკონტროლო სიას შეემატა საუბრის მინიშნებები გუნდებისთვის ძირითადი აქტივობების შესახებ. საკონტროლო სიის რეიმპლემენტაციამ ხელი შეუწყო SGH-ში ადგილობრივი უსაფრთხოების კულტურის ტრანსფორმაციას, რამაც გუნდის წევრებს უბიძგა ერთმანეთთან ესაუბრათ და ყველას მისცა უფლებამოსილება გამოეთქვა შეშფოთება და ყოფილიყვნენ ლიდერები პაციენტის უსაფრთხოების საკითხში.

შექმენით იმპულსი რუტინული ჩვევების შესაცვლელად

რეიმპლემენტაცია მოითხოვს კონცენტრირებულ ძალისხმევას მხარდაჭერის ტალღის შესაქმნელად. ეს გულისხმობს პერსონალის დაუღალავ ჩართულობას, დამაჯერებელ შეტყობინებებსა და გამეორებას. პერსონალში უნდა დაინერგოს გადაუდებლობის განცდა. მომენტუმის შესაქმნელად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ტესტირებისა და ადაპტაციის სწრაფი ციკლები.

თუმცა, საქმის „ძველი მეთოდებით“ კეთების შექმნილი ჩვევები შეიძლება მთავარ დაბრკოლებად იქცეს. ამიტომ, რეიმპლემენტაციის პროცესი უნდა მოიცავდეს პრობლემური ქცევების იდენტიფიცირებასა და აღმოფხვრას.

რეიმპლემენტაცია თავისთავად მოწყვლადი პროცესია. ლიდერები მზად უნდა იყვნენ პრობლემების გამოსავლენად და წარუმატებლობების გასამკლავებლად. პერსონალმა შეიძლება წინააღმდეგობა გაუწიოს რეიმპლემენტაციას, რადგან არ სურთ შეცვალონ ის, რასაც შეჩვეულნი არიან და საკმარისად კარგად მიიჩნევენ.

წყარო: HBRრესტორან LUMI-ის ახალი ერა ბათუმში — გიორგი ჟორჟოლიანი რესტორნის მმართველი და პარტნიორი გახდა

პირველი BMW M Experience საქართველოში