in

Setanta Sports-ის კულისებში: HR-ის როლი გლობალური ლიდერი სპორტული მედიის მშენებლობაში

დიდი კომპანიების სახელი და იმიჯი ყოველთვის ყურადღებას იქცევს. ჩვენ მოგვწონს ბრენდები და მათი წარმატების ისტორიები, თუმცა ხშირად გვავიწყდება, რომ მათი დიდი წარმატების მიღმა HR პროფესიონალები არიან. ვინ არიან ეს ადამიანები და რა როლი აკისრიათ მათ, ამ თემაზე ანო ვარდოსანიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც კომპანია Setanta Sports-ის HR დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს.

Setanta Sports-ის, როგორც გლობალური სპორტული მედიის, განვითარებაში გადამწყვეტი როლი სწორედ HR-ის გუნდმა ითამაშა. ადამიანური რესურების მართვის დეპარტამენტმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა კომპანიის საწყისიდან, როგორც სტარტაპიდან, გლობალურ სპორტულ მედიად ჩამოყალიბებამდე. ახლა კი კომპანია უკვე 14 ქვეყანაში მაუწყებლობს — შესაბამისად, ადამიანური რესურსების განყოფილებამ გადალახა ბევრი გამოწვევა და განავითარა ასობით პროფესიონალი.

როგორია Setanta Sports-ის HR-ის ეფექტური სტრატეგია, რამ განაპირობა მოკლე დროში კომპანიის ასეთი წარმატება და როგორი იყო HR-ის არსებითი როლი ამ პროცესში?

Setanta Sports — სწრაფი განვითარება, მოკლე დროში

როგორ განვითარდა ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტი Setanta Sports-ში, დაარსების დღიდან — დღემდე, რა შეიცავლა, ზომისა და პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით. ანო ვარდოსანიძესთან საუბარი ამ საკითხით დავიწყეთ.

„Setanta Sports-ს მას შემდეგ შემოვუერთდი, რაც კომპანია Adjara Group-მა შეიძინა. კომპანიის განვითარებასთან ერთად ყალიბდებოდა და იცვლებოდა ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის სტრუქტურა, ფუნქცია, პროცესები და სტრატეგიული პრიორიტეტები.

კომპანიის ფუნქციონირების პირველ წელს მნიშვნელოვანი იყო, ჩამოყალიბებულიყო მიზნების შესაბამისი ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურა. შეკრებილიყო შესაბამისი უნარების და ღირებულებების გუნდი, არამარტო საქართველოში, არამედ ლოკალურ ბაზრებზე, რომელიც შესაბამისად უპასუხებდა ბრენდის და პროდუქტის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ამ პერიოდში კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით სამჯერ გაიზარდა.

გუნდის ზრდასთან და ჩამოყალიბებასთან ერთად ჩვენი დეპარტამენტის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი იყო, გუნდის თითოეული წევრის გაერთიანება საერთო მიზნის გარშემო.

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ძირითადი ადამიანური კაპიტალის მართვის პროცესების ჩამოყალიბება, მენეჯერების/თანამშრომლების გათვითცნობიერება და ჩართვა არსებულ პროცესებში, იმისთვის რომ ორგანიზაციას ეფექტიანად ეპასუხა მის წინაშე მდგარი გამოწვევებისთვის.

ამ მიზნების განხორციელებისთვის HCM დეპარტამენტში ადმინისტრაციულ, რეკრუტინგ ფუნქციებთან ერთად ჩამოყალიბდა ბიზნეს პარტნიორის ფუნქცია, რომელიც მხარს უჭერდა მენეჯერებს და თანამშრომლებს ყოველდღიურ საქმიანობასა და სტრატეგიული მიზნების შესრულებაში“.

ორგანიზაციული კვლევები

„Setanta Sports-ს, საქართველოს გარდა, თანამშრომლები ირლანდიაში, უკრაინასა და მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში ჰყავს. თანაც, როგორც მანამდე აღვნიშნე, კომპანიის ჩამოყალიბება საკმაოდ მოკლე დროში მოხდა.

შესაბამისად, იმისთვის, რომ ყველა თანამშრომელმა შეძლოს კომპანიის განვითარებაში წვლილის შეტანა და ასევე, დაგვიბრუნოს უკუკავშირი — რა ცვლილებების განხორციელება გვჭირდება კომფორტული სამუშაო გარემოს ჩამოსაყალიბებლად, წელიწადში ორჯერ ვატარებთ ორგანიზაციულ კვლევებსა და პირისპირ ინტერვიუებს.

კვლევებიდან გამომდინარე, არაერთი საინტერესო ცვლილება და ახალი პროცესი დავაინიცირეთ: მათ შორის იყო სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი, შესრულების მართვა, სამოტივაციო სისტემა და მენეჯმენტის განვითარების პროგრამები.

შედეგად, ჩვენც უფრო ფუნქციონალურ დეპარტამენტად გადავიქეცით და გაჩნდა ახალი, უფრო კონკრეტული როლები, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილ პროცესებს მართავდნენ. ისინი ზრუნავდნენ სტრატეგიული მიზნების ჩამოყალიბებაზე, თანამშრომლებისთვის გაზიარებაზე, მხარდაჭერაზე, რათა გაეაზრებინათ — რა როლი აქვთ კომპანიის საერთო მიზნების მიღწევაში, შესრულების შეფასების სისტემის შექმნაზე, უკუკავშირის კულტურის ჩამოყალიბებაზე, მენეჯერული კომპეტენციების შეფასებასა და განვითარებაზე.

ვამაყობ, რომ Setanta Sports-ში ადამიანური კაპიტალის როლი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და გუნდის წევრები მასში ხედავენ ბიზნესის პარტნიორს, რომელიც კომპანიის მიზნების მიღწევაში მონაწილეობს და მხოლოდ მხარდამჭერი ფუნქცია არ აქვს“.

70-დან 300 თანამშრომლამდე

„დიდი ქაოსის პირველი ნაკადი რომ დასრულდა და, 1.5 წელიწადში 70-დან 300 თანამშრომლამდე გავიზარდეთ, რაც რეალურად დიდი ტემპით ზრდაა, კომპანიას დაუდგა ორი მნიშვნელოვანი გამოწვევა:

პირველი — მასშტაბის ზრდასთან ერთად, ცხადია, კომპანიის ბიზნეს პროცესების რაოდენობაც გაიზარდა და გართულდა. შესაბამისად, დღეს ჩვენს დეპარტამენტში გვაქვს ბიზნეს პროცესების მიმართულება. მისი მიზანია, შეისწავლოს ორგანიზაციაში მიმდინარე პროცესები და ორიენტირებული იყოს მუდმივ გაუმჯობესებაზე. ეს მიმართულება ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს გუნდებს შორის კოოპერაციასა და სინქრონიზაციაში.

ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტის დღევანდელი სტრუქტურა

HCM ოპერაციების გუნდი

„გარდა სტანდარული HR ოპერაციებისა, ეს გუნდი აქტიურად მუშაობს ადამიანურ კაპიტალთან დაკავშირებული მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზზე. ვცდილობთ, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული მონაცემებზე და არა ემოციებზე დაყრდნობით. აქ თავს იყრის სხვადასხვა HR მიმართულებიდან შეგროვებული  ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვისაც და კომპანიის მენეჯმენტისთვისაც ანალიზის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტებია“.

კანდიდატებისა და თანამშრომლების გამოცდილება

„HCM დეპარტამენტში კანდიდატებისა და თანამშრომლების გამოცდილების მიმართულებაც შედის. რაც თავის თავში მოიაზრებს პოტენციურ კანდიდატებთან ურთიერთობას (საკომუნიკაციო არხებიდან დაწყებული, პირისპირ კომუნიკაციამდე), მათ დაქირავებას, შემდგომ კი მათთან სხვადასხვა სასიცოცხლო ციკლის ეტაპზე ურთიერთობას და საუკეთესო გამოცდილების შექმნას.

რეკრუტინგიც და თანამშრომლების გამოცდილების მართვაც განსხვავებულია საქართველოსა და საქართველოს გარეთ. რეკრუტინგის პროცესი ბევრად მრავალფეროვანია საზღვრებს გარეთ, ვიდრე საქართველოში. მუდმივად ვცდილობთ, ფეხი ავუწყოთ და ვიცოდეთ რომელ ქვეყანაში რა საკომუნიკაციო არხია პოპულარული და ასევე, რა კომუნიკაციის ფორმა შეიძლება იყოს მიმზიდველი და მისაღები.

პროცესი უდავოდ საინტერესოა — ვცდილობთ, შევისწავლოთ ადგილობრივი ბაზარი და მათ სისტემას მოვერგოთ, ვიცოდეთ პოტენციური დასაქმებულის ქცევა. ვცდილობთ, რომ ამ ადამიანებთან გრძელვადიან თანამშრომლობასთან ერთად მაქსიმალურად პოზიტიური შერჩევის გამოცდილება შევქმნათ.“

ონბორდინგი

„თუკი თანამშრომლობა შედგა და კანდიდატი ჩვენს კომპანიაში დასაქმდა, შემდეგ იწყება ონბორდინგის ფაზა.

დროის ეს მონაკვეთი პირველ 6 თვეს მოიცავს. ქართული გამოცდილება განსხვავდება სხვა ქვეყნების ონბორდინგის პროცესისგან. ჩვენთან ხშირადაა, რომ მენეჯერი სხვა ქვეყნიდან მუშაობს დისტანციურად, მისი დასაქმებული კი მეორე ქვეყანაშია. ასე რომ, დისტანციურად გვიწევს მთელი პროცესის მართვა.

ყველა ქვეყანაში ვცდილობთ, მენეჯერებს გავუზიაროთ გამოცდილება, მოვამარაგოთ გაიდლაინებით, თუ როგორ იურთიერთონ ამ თანამშრომლებთან. ვუხსნით ონბორდგინგის მნიშვნელობას, ვუზიარებთ მონაცემებს და ასევე, აქტიურად ვართ ჩართული პირველი კვირის, სამი თვის და ექვსი თვის განმავლობაში, როცა მენეჯერის და თანამშრომლის მხარეს ვცდილობთ მოვიკვლიოთ ინფორმაცია და გავაუმჯობესოთ ორივე მხარის გამოცდილება. ასევე, რაც შეიძლება სწრაფად და ეფექტურად მოვახდინოთ თანამშრომლების სამუშაო პროცესში ჩართვა“.

შესრულებისა და განვითარების როლი

„ონბორდინგის შემდეგ, ჩვენთან უკვე შემოდის შესრულებისა და განვითარების როლი. შესრულების მენეჯერი, პირველ რიგში, კომპანიის მენეჯმენტს ეხმარება, წარმართოს სტრატეგიული მიზნების ჩამოყალიბების პროცესი.

შემდეგ შლის მიზნებს ყველა დეპარტამენტთან, რომ მათ ჰქონდეთ შესრულების თავიანთი მეტრიკები. პროცესში ვზომავთ, თუ სად არის დეპარტამენტი ამ მიზნის შესრულების გზაზე. ამაზეა დაყრდნობილი კომპანიის სამოტივაციო სისტემაც.

შესრულების მონაცემებიდან, პირისპირი ინტერვიუებიდან და კვლევებიდან გამომდინარე ვადგენთ, რა მიმართულებით უნდა განვითარდნენ ჩვენი მენეჯერები და თანამშრომლები და შემდეგ ვთავაზობთ შესაბამის განვითარების საშუალებებსა და პროგრამებს.

Setanta Sports-ის გამოწვევები საზღვარგარეთ

ქართული მენეჯმენტის პირობებში Setanta Sports-ი ევროპისა და აზიის კიდევ 14 ქვეყანაში ოპერირებს.

2022 წელს Setanta Sports უკრაინაში საუკეთესო სპორტულ ტელეარხად დაასახელეს.

„უკრაინაში Setanta Sports-ის შესყიდვა ურთულეს პერიოდს დაემთხვა. შესყიდვიდან 2 კვირაში რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია წამოიწყო.

მთელი ეს დრო მაქსიმალურად ვცდილობდით, განსაკუთრებული მხარდაჭერა აღმოგვეჩინა ჩვენი თანამშრომლებისთვის. გარდა იმ სხვადასხვა ფორმის დახმარებისა, რაც მთლიანად კომპანიამ გასწია, მათ შორის, საქველმოქმედო საქმიანობის მხრივ, უშუალოდ HR დეპარატამენტი მუდმივად ხაზზე ყოფნით და კომუნიკაციით ვცდილობდით მხარდაჭერა აღმოგვეჩინა ჩვენი თანამშრომლებისთვის“.

(*საზღვარგარეთულ ამბებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ წინა ინტერვიუსაც გაეცნოთ).

Setanta Sports-ის კონკურენცია ადგილობრივ დიდ ბრენდებთან

ბოლო ბაზარი, სადაც Setanta Sports-მა შეაბიჯა, ფილიპინებია. 110-მილიონიან ქვეყანაში კომპანიამ NBA-ის ჩვენების უფლებები მოიპოვა. ეს კი იმ ბაზარზე, სადაც NBA აშშ-ის ფარგლებს მიღმა ყველაზე პოპულარულია, უდიდეს მიღწევად შეგვიძლია ჩავთვალოთ.

ცხადია, ადგილობრივ ბაზრებზე ოპერირებას საკუთარი სპეციფიკა აქვს და ის არაერთ გამოწვევასთან ასოცირდება.

„საზღვარგარეთის ბაზრებზე დიდი ბრენდების კონკურენციის გამო ხშირად რეკრუტინგი რთულია. იმ პირობებში, რომ ადგილობრივ ბაზრებზე დიდი მოთამაშეები წლებია არსებობენ, მანევრირება მარტივი მართლაც არ არის.

თუმცა ესეც ჩვენს უპირატესობად ვაქციეთ. ის სულისკვეთება, რაც მთლიანად კომპანიაშია, ზრდის მაღალი ტემპი, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის მიუხედავად, გვეხმარება, ვიყოთ მიმზიდველები ადგილობრივი პოტენციური დასაქმებულებისთვის. გარემო, სპორტის კეთების მიმართ პროფესიონალური და ინოვაციური მიდგომა, გუნდის უშრეტი მოტივაცია — ეს ყველაფერი არის ის, რაც იზიდავს დასაქმების მსურველებს, როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს მიღმა.

ვამაყობ, რომ ადამიანური კაპიტალის გუნდმა შეძლო, ამ მოკლე პერიოდის განმავლობაში წამოეწყო და დაენერგა არაერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და პროცესი, რომელიც ორგანიზაციას თავისი განვითარების ერთი ეტაპიდან მეორე ეტაპზე გადასვლაში უწყობს ხელს.

აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი თანამშრომლების და მენეჯმენტის ჩართულობის და მუდმივი მხარდაჭერის გარეშე წარმოუდგენელი იქნებოდა. Setanta Sports-ში არ არსებობს ინიციატივა ან წამოწყება, რომელსაც არ მოვუსმენთ და გაკეთებას მომავლისთვის გადავდებთ. საუკეთესო გარემოა, რომ ბევრი რაიმე ვცადოთ, სწრაფად მივიღოთ გამოცდილება და უფრო წინ წავიდეთ ვიდრე გუშინ ვიყავით“.

[R]

როგორ უნდა შეინარჩუნონ ბრენდებმა მომხმარებლები?

მალე WhatsApp-ში ხმოვან შეტყობინებებს ერთხელ მოსმენის რეჟიმით გაგზავნით