in

როგორ ვმართოთ „შიდა ბრენდინგი“?

ალბათ, ასეთ კამათს ერთხელ თავადაც შესწრებიხართ — ერთი მხრივ, გუნდს უნდა თავისივე იდენტობით სხვებისგან განსხვავებული გახდეს. მაგალითად, სახალისო სახელით, ლოგოთი, ფერით, ისე რომ, მათი ელ.ფოსტებიც კი სხვა შეტყობინებებისგან განსხვავდებოდეს, თუმცა მეორე მხრივ, კორპორატიული ბრენდის ღირებულების შემცირების შიშით რაიმე განსაკუთრებულის შექმნისგან თავს იკავებენ…

და არსებობს ოქროს შუალედი? მოდით, სანამ უშუალოდ ამ კითხვას ვუპასუხებთ, იმ კომპანიათა გუნდების დადებითი და უარყოფითი მხარეები განვიხილოთ, რომლებსაც ცალკეული ბრენდის იდენტობა აქვთ. შიდა ბრენდინგის იდენტობები კი გუნდური ბრენდების სახელით მოვიხსენიოთ. 

დადებითი მხარეები

გუნდის გაერთიანება — გუნდური ბრენდები გუნდებსაც აერთიანებენ. აქ ლოგოზე მნიშვნელოვანი გუნდია, რომელიც ერთსა და იმავე მიზანს იზიარებს. თუ კარგი სახელისა და ლოგოს შექმნა ყველას ერთი მიმართულებით სვლაში ეხმარება, შესაბამისად, არც გვაქვს მიზეზი, ეს რომ არ განვიხილოთ.

თანამშრომელთა ლოიალობა — კვლევების თანახმად, ბევრი თანამშრომელი ტოვებს კომპანიას ცუდი უფროსის გამო — აქ უმეტესად მენეჯერები იგულისხმებიან. მეორე მიზეზად კი გუნდში არსებული კონფლიქტები სახელდება. თუმცა ამასთან, კიდევ ერთი კვლევა ამბობს, რომ დასაქმებულები უფრო ძლიერ კავშირებს თავიანთ მენეჯერებთან და გუნდებთან გრძნობენ, ვიდრე კორპორატიულ ხელმძღვანელობასა და ფუნქციებთან. ეს უკანასკნელი კი თანამშრომელთა ჩართულობას გვაძლევს შედეგად… 

კორპორატიული ბრენდის გაფერადება — გუნდურ ბრენდებს კორპორატიული ბრენდის გაძლიერება შეუძლია. მათი სახელმძღვანელო წესები ძირითადად შეზღუდულია, ხოლო მათი გაფართოება გუნდური საჭიროებებით სწორედ კორპორატიულ ბრენდს მისცემს საკუთარი თავის უკეთ წარმოჩენის საშუალებას. 

კულტურის მრავალფეროვნების პატივისცემა — კომპანიის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანია და იგი იშვიათადაა ერთფეროვანი. ადამიანებს კუთვნილების შეგრძნება რომ ჰქონდეთ, მნიშვნელოვანია, მათი გუნდის კულტურაც განვიხილოთ და ის გზები, რომლითაც გუნდური ბრენდი ასახავს მას. 

უარყოფითი მხარეები:

კორპორატიული ბრენდის ღირებულების შემცირება — უამრავი გუნდური ბრენდის შექმნამ სიტუაცია სწრაფად შეიძლება გააუარესოს, განსაკუთრებით კი მაშინ, როცა ბრენდის სახელმძღვანელო წესები არ არსებობს ან უბრალოდ არ მისდევენ მას. თუ ყველა გუნდს ექნება სახელი და ლოგო, რომლებიც ლოგიკურად არ დაუკავშირდება კორპორატიული ბრენდის სისტემას, სხვა გუნდის თანამშრომლებს გაუჭირდებათ იმის გაგება, ვინ ვინ არის და რა ადგილს იკავებს ორგანიზაციულ სქემაში. 

უბრალოდ ბრენდინგისთვის გაკეთებული საქმე — იმისათვის, რომ თავი განსაკუთრებულად იგრძნონ, ხშირად ეძებენ ისეთ რაიმეს, რაც შეიძლება ლოგო ან სახელი იყოს და ეს მარტივიც ჰგონიათ. არადა, საერთოდ არაფერს ნიშნავს, როცა გუნდური კულტურა არ არსებობს.

დაბალი ხარისხის ბრენდების შექმნა — იმის გამო, რომ გუნდური ბრენდები იმდენ ფულს არ გამოიმუშავებენ, რამდენსაც სამომხმარებლო, ინვესტიციების გამართლება რთულია…

როგორ ვმართოთ შიდა ბრენდები?

აქ ყველაზე დიდი პრობლემა მენეჯმენტის ნაკლებობაა. ერთ-ერთი გამოსავლად შეიძლება ძლიერი თანამშრომლობა მოვიაზროთ კორპორატიულ რეპუტაციასა და გუნდის კულტურას შორის. შიდა ბრენდინგის ძალისხმევა რომ წარმატებული იყოს, შემდგომი მეთოდების განხორციელება ჭკვიანური იქნება:

  1. შექმენით შიდა ბრენდინგის სახელმძღვანელო წესები, რომლებიც აგებულია კორპორატიული ბრენდის სისტემაზე და გააძლიერეთ იგი — ამან, შესაძლოა, ტრენინგის ფორმა მიიღოს ოპერაციებისთვის, კომუნიკაციებისთვის, დიზაინის ლიდებისთვის ან საერთოდ შიდა ბრენდინგისთვის დაქირავებული ექსპერტისთვის. რაც უფრო მეტი სახელმძღვანელო წესი არსებობს, მით უფრო მცირეა შანსი, რომ შიდა ბრენდებმა კორპორატიული ბრენდის ღირებულება შეამციროს. 
  2. დანერგეთ შიდა ბრენდინგი გუნდის კულტურაში — შიდა ბრენდები იმის მიხედვით უნდა განისაზღვროს, თუ როგორი გუნდებისგან შედგება. თუ არ არსებობს გუნდის კულტურა, უმჯობესია, რესურსები სწორედ ამისკენ მიმართოთ.
  3. თანაბრად მოეპყარით შიდა და გარე ბრენდებს — მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქტები და მომსახურებები გვაძლევენ შემოსავლებს, ნუ უარყოფთ მათ უკან არსებულ გუნდებს… 

სამომხმარებლო ბრენდინგის სახელმძღვანელოში რომ ჩავიხედოთ, ვერ ვიპოვით მიზეზს, რომელიც გვაფიქრებინებს, რომ ცალკეული შიდა ბრენდინგის შექმნა კომპანიაზე ცუდად აისახება. თუ დასაქმებულთა ბაზა კარგად არის გამოკვლეული და გაანალიზებული და თუ კონკრეტული გუნდის კულტურა და ფუნქციები განსხვავებულია სხვებისგან, ცალკეული შიდა ბრენდინგის შექმნამ, შესაძლოა, თანამშრომლებს თავი მეტად დაკავშირებულადაც კი აგრძნობინოს. 

ხოლო, თუ გუნდური ბრენდების ღირებულების გაზომვას დავიწყებთ, დიდი შანსია, რომ ROI სამომხმარებლო ბრენდებზე მაღალი იყოს — კუთვნილების გრძნობა მაღალ ჩართულობას, სამსახურით კმაყოფილებასა და პროდუქტიულობას გულისხმობს. ეს ყველაფერი კი შიდა ბრენდინგის შესაქმნელად საკმარისიც უნდა იყოს…

„კარგი ქალაქი სახლს უნდა ჰგავდეს“ — Bolt-ის გლობალური კამპანია

„ავტო იმპორტ ჯორჯია“ და თიბისი ლიზინგი დამეგობრდნენ