18
Dec
2018

დღეს ტაქსით წავალ…

18 Dec 2018არავითარი ავტოსერვისი, ავტოდაზღვევა, ვიდეოჯარიმა და სხვა მრავალი ხათაბალა! მანქანას სახლთან დავაყენებ და დღეს ტაქსით წავალ! – რეკლამა ამ გზავნილით ტაქსის სერვისმა Lyft გამოუშვა. სახალისო ვიდეორგოლით კომპანიას ტაქსის უპირატესობის წარმოჩენა სურდა, საკუთარ ავტომობილთან შედარებით.

 

განხილვა