in

როგორ ვმართოთ გუნდი დეპარტამენტებს შორის გადანაცვლებისას

ორგანიზაციული ცვლილებები მუდმივია ამ ეპოქაში, რომელსაც სწრაფი ტექნოლოგიური წინსვლა ახასიათებს. McKinsey & Company-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ორგანიზაციების 80%-მა განიცადა ტრანსფორმაციის გარკვეული ფორმა ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, მაგრამ ამ ინიციატივების მხოლოდ მესამედი იყო წარმატებული.

დეპარტამენტის შეცვლა, იქნება ეს რესტრუქტურიზაციის, ხელმძღვანელის თუ სტრატეგიული განახლების გამო, რთული პროცესია, რადგან ის მოქმედება მოტივაციაზე, პროდუქტიულობასა და თანამშრომლობაზე. ამ სტატიაში თავმოყრილია სტრატეგია, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენი გუნდის წარმართვაში ამ ტიპის ცვლილებების ფონზე.

მკაფიო, გამჭვირვალე კომუნიკაცია არის სხვა დეპარტამენტში წარმატებით გადანაცვლების საფუძველი. ლიდერებმა უნდა ჩამოაყალიბონ ცვლილებების მიღმა კონტექსტი და ამის მოსალოდნელი გავლენა გუნდზე. ეს უნდა მოიცავდეს რეგულარულ კომუნიკაციას. როგორც ლიდერმა, თქვენ უნდა მოუსმინოთ თქვენი გუნდის მოსაზრებებს გარდამავალ პროცესზე, რათა გაუმკლავდეთ მათ წუხილს, აჩვენოთ, როგორ გესმით მათი და დარწმუნდეთ, რომ გზავნილი ნამდვილად გასაგებია ყველასთვის.

მაგალითად, პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების კომპანიაში განყოფილების შეცვლისას, აღმასრულებელმა დირექტორმა გამოიყენა მრავალარხიანი კომუნიკაცია – მათ შორის რეგულარული შეხვედრები და პერსონიზებული შეტყობინებები – მთელ გუნდთან ღიად კომუნიკაციისთვის განყოფილებების რესტრუქტურიზაციის აუცილებლობის შესახებ. ეს შეხვედრები ემსახურებოდა ინტერაქციულ სესიებს პრობლემების გადასაჭრელად, კითხვებზე პასუხის გასაცემად და განახლებების მიწოდებისთვის, თანამშრომლებში ერთიანობისა და მიზნის განცდის გასაძლიერებლად.

აღმასრულებელი დირექტორის მიდგომა მოიცავდა ვიზუალურ განმარტებებსა და ისტორიებს გარდამავალი მიზნებისა და პროცესების შემდგომ გასარკვევად, რაც გუნდის წევრებს გაურკვევლობისა და შფოთვის შემსუბუქებაში დაეხმარა. ამ მიდგომით, აღმასრულებელმა დირექტორმა შეძლო შეენარჩუნებინა თანამშრომელთა ნდობა ძირითადი ღირებულებებისა და პრინციპების ირგვლივ. ეს გამჭვირვალე კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც ემყარება ორმხრივ დიალოგსა და რეგულარულ განახლებებს, ამყარებს ეფექტურ ლიდერობას ცვლილებების დროს.

კორპორაციის შიდა გადასვლებს შეიძლება ჰქონდეს დიდი ფსიქოლოგიური გავლენა თანამშრომლებზე და ამ რეალობის გადასაჭრელად, ლიდერებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ თანაგრძნობასა და მხარდაჭერაზე. მაგალითად, პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების კომპანიის უწყებრივი გადასვლის კონტექსტში, ანგარიშგების სტრუქტურებსა და სამუშაო როლებში ცვლილებებმა გუნდის წევრებს შორის შიში გამოიწვია. აღმასრულებელი დირექტორის მრავალარხიანი კომუნიკაციის მხარდაჭერით, დეპარტამენტის ხელმძღვანელებმა პირისპირ შეხვედრები მოაწყვეს, რათა ღიად განეხილათ პრობლემები, შეეთავაზებინათ დამშვიდება და დახმარებოდნენ ადამიანებს ახალ პროცესებთან ადაპტაციაში. კომპანიამ ასევე შესთავაზა დამხმარე მექანიზმები, რათა თანამშრომლებს დახმარებოდა გარდამავალ პერიოდში, მათ შორის, საკონსულტაციო სერვისებზე წვდომისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების ჩათვლით. ამ მიდგომამ არა მხოლოდ შეამსუბუქა თანამშრომლების უშუალო ემოციური სტრესი, არამედ გარდაქმნა ეს გამოწვევები ზრდის პოტენციალად.

ხელი შეუწყვეთ გუნდის დამოუკიდებლობასა და პროცესში ჩართულობას

გუნდის წევრების წახალისებამ აქტიური წვლილი შეიტანონ გარდამავალ პროცესში, შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდოს თანამშრომელთა ჩართულობა და აღძრას მათში „ოუნერშიფის“ გრძნობა. ამ პროცესის გასაადვილებლად, ლიდერებმა უნდა ჩართონ თანამშრომლები გადაწყვეტილების მიღებაში, მოისმინონ მათი აზრი განხორციელების სტრატეგიების შესახებ და შესაბამისად გადასცენ პასუხისმგებლობები სხვა დეპარტამენტში გადასვლისას. ლიდერებს შეუძლიათ დანერგონ ინოვაციები და გაზარდონ წარმატებული შედეგის შანსები გუნდის კოლექტიური სიბრძნის გამოყენებით.

პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების კომპანიაში, რესტრუქტურიზაციის დროს, აღმასრულებელმა დირექტორმა ჩამოაყალიბა თანამშრომელთა ჯვარედინი ფუნქციური გუნდები, რათა ეთანამშრომლათ ახალი ორგანიზაციული სტრუქტურების შექმნაზე. ამ გუნდებმა დიდი წვლილი შეიტანეს ინოვაციურ პროცესში, გააძლიერეს თანამშრომლობისა და გაძლიერების კულტურა. ეს კოლექტიური ჩართულობა უზრუნველყოფდა, რომ თანამშრომლები თავს პროცესის ღირებულ ნაწილად გრძნობდნენ.

მოამზადეთ გუნდი მომავალი ცვლილებებისთვის

ცვლილებების წარმართვა არ არის მხოლოდ გარდამავალი პერიოდის მართვა – ის მოითხოვს თქვენი გუნდის გაძლიერებას და მომზადებას მომავლისთვის, რომელიც მოიცავს უწყვეტ ევოლუციას და კოლექტიური მიღწევებს. თქვენი თანამშრომლებისთვის უწყვეტი სწავლისა და ადაპტაციის მხარდაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ ყველას გადასვლებში უფრო შეუფერხებლად ნავიგაციაში.

წყარო: HBRროგორ შევარჩიოთ საკვანძო სიტყვები ჩვენი ბიზნესის SEO ოპტიმიზაციისთვის

როგორ მოვყვეთ დამაჯერებელი ამბავი ბრენდის შესახებ?