in

ვინ თქვა ტელევიზორს აღარ ვუყურებო?

ბაზარზე სატელევიზიო მედია ანალიტიკური ინფორმაციის დიდი დეფიციტია, რაც მთლიანობაში ბაზრის განვითარებას უშლის ხელს. BetterFly Media-ში ამ პრობლემის მოგვარებაზე ვიზრუნეთ და შევქმენით დეშბორდი, რაც TV მედია სტატისტიკურ ინფორმაციას  მაქსიმალურად საჯაროს და ხელმისაწვდომს ხდის.

როგორი იყო 2021 წელი?

2016 წლიდან საქართველოში სატელევიზიო რეიტინგების მზომველი ორი კომპანია ფუნქციონირებას: ABG Nielsen-ის ლიცენზიის მფლობელი TV MR GE და მისი კონკურენტი Kantar Media-ს ლიცენზიის მქონე Tri Media Intelligence. ამ ორი კომპანიის მიერ გაზომილი რეიტინგები ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ბოლო ორი წლის განმავლობაში (2020 და 2021) ზოგიერთი სატელევიზიო არხი მხოლოდ ABG Nielsen-ის ან მხოლოდ Kantar Media-ს რეიტინგებით ხელმძღვანელობდა და ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ახდენდა სარეკლამო დროის შეფასებასა და რეალიზებას.

მზომველი კომპანიების მონაცემებით, ხშირ შემთხვევაში არხების რეიტინგები მკვეთრად განსხვავებულია. თუმცა, 2021 წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ ტოპ 3 არხის რიგითობა ერთნაირია ორივე მზომველის შემთხვევაში. ეს მონაცემები შეგვიძლია ვნახოთ ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკზე.

განმთავსებლები და კატეგორიები

ზოგადად, სატელევიზიო ბაზრის სიცოცხლისუნარიანობის ინდიკატორია სარეკლამო კამპანიების შედეგად დაგროვილი რეიტინგების რაოდენობა. ქვემოთ მითითებულ მონაცემებს თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ 2021 წელს ტვ სარეკლამო ბაზარი 16%-ით  გაიზარდა. 2021 წელს პირდაპირი განთავსების შედეგად დაგროვდა 1 054 723 wGRP, ხოლო 2020 წელს – 951 632 wGRP.

დაგროვილი რეიტინგების მიხედვით, ტოპ განმთავსებლის ადგილს ისევ P&G იკავებს და დიდი უპირატესობით უსწრებს მეორე ადგილოსან ბრენდს Coca-Cola-ს. P&G-ის პირველობის ტენდენცია 2016 წლიდან უცვლელია. თუ მონაცემებს კატეგორიების მიხედვით დავყოფთ და დინამიკაში დავაკვირდებით, აქ აშკარა ცვლილებები იკვეთება.

ამ გრაფიკზე ჩანს რომ 2020-2021 წლებში გართობა/დასვენების, არაალკოჰოლური სასმელებისა და ჰიგიენის კატეგორიები იკავებენ ლიდერ პოზიციებს. მონაცემებს თუ დეტალურად გავაანალიზებთ, ვნახავთ, რომ პირველ კატეგორიაში ძირითად ნაწილს ტოტალიზატორებისა  და კაზინოების ბრენდები იკავებენ. 2021 წელს მათ მიერ დაგროვილი რეიტინგის ერთეული (wGRP) 50%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ვარდნა (35%) კი შეინიშნება კომუნიკაციების კატეგორიაში.

რას ვუყურებთ

2020 წელთან შედარებით 2021 წელს თითქმის ყველა გადაცემის ჟანრში აღინიშნებოდა ყურებადობის კლება. აღსანიშნავია, რომ საინფორმაციო გადაცემების ყურებადობა 24%-ით შემცირდა, ყველაზე დიდი დრო კი სერიალებს დაეთმო.

საგრძნობლად გაიზარდა სპორტული პროგრამების ყურებადობა, რაც განპირობებული იყო ფიფა 2021 წლის ჩემპიონატით.

2020 წელს პანდემიამ ხელი შეუშალა ქართულ სატელევიზიო არხებზე ტვ პროექტების განხორციელებას. სანაცვლოდ, 2021 წელს განახლდა ბევრი გადაცემა, მაგალითად: „ ცეკვავენ ვარსკვლავები“,  „ნიჭიერი“, “მასტერშეფი”, რომლებმაც 2021 წელს ტოპ სატელევიზიო გადაცემების ადგილი დაიკავეს. ასევე, აღსანიშნავია, რომ  2021 წლის ტოპ 20 გადაცემა ძირითადად შედგებოდა ტელე იმედის სატელევიზიო გადაცემებისგან, თუ არ ჩავთვლით “ნიჭიერს” რუსთავი 2-ზე.

ყურებადობის ტენდენციები

ქვეყანაში ინტერნეტის პენეტრაცია პოზიტიურად მზარდია. მსოფლიო ბანკის 2020 წლის მონაცემებით საქართველოში მოსახლეობის 72%-ზე მეტს აქვს ინტერნეტთან წვდომა. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ International Telecommunication Union (ITU)-ს 2021 წლის კვლევაში (სადაც აღწერილია ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების უნარ-ჩვევები) საქართველო ევროპის ქვეყნებს შორის ბოლო ხუთეულში მოხვდა. აქედან გამომდინარე ლოგიკურია, რომ ინტერნეტ არხებიდან ინფორმაციის მიღება მასშტაბურად არ არის ადაპტირებული და მთავარ წყაროს ისევ ტელევიზია წარმოადგენს.

2021 წელს ტელევიზორის ყურებაში დღიურად გატარებული საშუალო დრო  4,40 საათი იყო, რაც 18 წუთით  ჩამორჩება წინა წლის მაჩვენებელს. დღის განმავლობაში ტელევიზორს ყველაზე მეტი მაყურებელი 21 საათიდან 23 საათამდე ჰყავდა.

აუდიტორია და დემოგრაფია

ანალიტიკა გვაჩვენებს, რომ მაყურებლების ყველაზე აქტიურ აუდიტორიას 65+ ასაკობრივ ჯგუფში მყოფი მოქალაქეები წარმოადგენენ. ტელევიზორთან ყველაზე ნაკლებ დროს (<2 საათს) 18-34 ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობა ატარებს. ამ აუდიტორიისთვის საინტერესო კონტენტის მიღება ძირითადად ვებ საიტების და სოციალური მედიის საშუალებით ხდება.

ქალები საშუალოდ მეტ დროს უთმობენ ტელევიზორის ყურებას, ვიდრე კაცები. საერთო ჯამში, ქალები 2021 წელს ტელევიზორის ყურებას დღეში საშუალოდ 4,26 საათს ანდომებენ, მამაკაცები კი – 37 წუთით ნაკლებს. ზოგადად, 2020 წელთან შედარებით, ოდნავ შემცირებულია საშუალო დღიური ყურებადობის მაჩვენებელი.

 covid-ის ეფექტი სატელევიზიო ყურებადობაზე

სატელევიზიო მედიის ყურებადობა საგრძნობლად გაიზარდა 2020 წლის მარტიდან, covid-ის პირველი ტალღის გამოცხადების შემდეგ, როცა მოსახლეობა ოფისიდან დისტანციურ მუშაობაზე გადავიდა და აუდიტორიამ დაიწყო სახლში მეტი დროის გატარება. წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით, პანდემიის პერიოდში სატელევიზიო მედიის მოხმარება თითო მოსახლეზე საშუალოდ დღეში თითქმის 80 წუთით გაიზარდა. ამ მხრივ ყველაზე მზარდი აუდიტორია აღმოჩნდა ის ხალხი, ვინც მანამდე ყველაზე ნაკლებად უყურებდა ტელევიზორს – 25-34 წლის ახალგაზრდები.

პანდემიის პერიოდში საგრძნობლად მოიმატა საინფორმაციო გადაცემების ყურების ტენდენციამ. 2021 წლის მაისიდან  ყურებადობა დასტაბილურდა და წინა წლების ისტორიულ მაჩვენებელს დაუბრუნდა.

სრულად ანალიტიკური ინფორმაციის სანახავად გადადით ბმულზე: https://betterflymedia.ge/.

[პარტნიორის კონტენტი]

აი, როგორ მუშაობს UI/UX დიზაინერი

მალე SpaceX-ის რაკეტა მთვარეს უკონტროლოდ შეეჯახება!