„როცა ხარისხიან პროდუქციას აწარმოებ, აუცილებელია, გამოიყენო თანამედროვე პრეპარატები“, – ავთანდილ მარაქველიძე

რა ფუნქცია აქვს კომპანიისთვის სანდო AI ასისტენტს