აღსანიშნავია, რომ ეს არ არის მომსახურების სფეროში რობოტების ინტეგრირების პირველი შემთხვევა. რობოტი მიმტანების ყოლის პრაქტიკა აქამდეც აქტუალური იყო როგორც სამხრეთ კორეაში, ასევე, სხვა ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყნებშიც (მაგ. აშშ). თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მათი გამოყენების კუთხით, COVID-19-მა განსაკუთრებული საჭიროებები გააჩინა.