6
სექ
2018

სიტყვებისა და სიმბოლოების არსობრივი კომბინაცია თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებში

6 სექ 2018

მარკეტერი წარმოგიდგენთ გრაფიკული დიზაინერის – თეიმურაზ ალექსანდრე გოგილიძის ნამუშევრებს, ე.წ. WordArt-ებს – ჩვენთვის კარგად ნაცნობი საგნებისა თუ მოვლენების კრეატიულ ვიზუალურ გამოხატულებას:

BOG xelfasi
Bog Xelfasi mob

განხილვა