in

როგორ ცვლის ხელის ჟესტები საუბრის აღქმას?

M2
M2

მართალია, პოლიტიკოსებს, საჯარო გამომსვლელებს, ბიზნესმენებს და სხვა ტიპის ლიდერებს უყვართ ხელით საუბარი, მაგრამ რამდენად მოქმედებს ეს ჩვევა კონკრეტული სიტყვების ინტერპრეტაციაზე? სწორედ ამის გარკვევა სურდა მაქს პლანკის ფსიქოლინგვისტიკის ინსტიტუტის, Radboud-ისა და ტილბურგის უნივერსიტეტების მკვლევართა ჯგუფს.

Proceedings of the Royal Society B-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში მკვლევრებმა დეტალურად აღწერეს მოხალისეებზე ჩატარებული ექსპერიმენტების სერია. ისინი ვიდეოებს უყურებდნენ, რომლებშიც ადამიანები საუბრისას ხელებს იყენებდნენ, ზოგიერთ მათგანში და „ხელები ენა“ არ იყო ნაჩვენები. როგორც აღმოჩნდა, სწორად ინტერპრეტირებული ხელის ჟესტები გარკვეული სიტყვების აღქმაზე მოქმედებს.

მას შემდეგ, რაც მონაწილეებს აჩვენეს ვიდეოები, სადაც ადამიანები საუბრობდნენ სხვადასხვა გარემოში, მკვლევრებმა იმის შესახებ დაუსვეს კითხვები, რაც მოისმინეს. ამ პირობებში მომხსენებელმა ხაზი გაუსვა წინადადებაში სიტყვების სხვადასხვა ნაწილს. სხვა პარამეტრებში სპიკერი აკეთებდა ხელის ჟესტებს. მაგალითად, ხელის და ხელით დაჭერა, მიმანიშნებელი ან წრიული მოძრაობები. ზოგჯერ ხელის ეს მოძრაობები ემთხვეოდა სიტყვების მნიშვნელობას, მაგრამ ზოგჯერ  შემთხვევითი იყო.

მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ მონაწილეებზე ყველაზე მეტად იმოქმედა ხელის ჟესტებთან ერთად წარმოთქმულმა სიტყვებმა: შემთხვევების 20%-ში მაყურებელი უფრო მეტად ისმენდა და ინტერპრეტირებდა სიტყვას, როდესაც მას თან ახლდა ხელის ჟესტი. თუმცა საინტერესოა, რომ მონაწილეები 40%-ით ხშირად აკეთებდნენ არასწორ ინტერპრეტაციას, როდესაც წარმოთქმულ სიტყვასა და ხელის ჟესტს შორის შეუსაბამობა იყო.

წარსული კვლევების მიხედვით, გარდა იმისა, რომ თქვენი სიტყვები უფრო მკაფიო გახდება, ხელებით საუბრისას, მას შეუძლია, რეალურად შეცვალოს თქვენი ხასიათის აღქმა. მარკუს კოპენშტაინერმა ვენის უნივერსიტეტიდან გააანალიზა, თუ როგორ საუბრობენ ადამიანები ხელებით და როგორ აღიქვამს მათ მოსაუბრე. მისი კვლევის თანახმად, ხელის გარკვეული ჟესტები ექსტრავერსიისა და დომინირების სიგნალს იძლევა. მაგალითად, ექსტრავერსია, როგორც ჩანს, ასოცირდება ზოგადად ხელის მეტ მოძრაობასთან. ამავდროულად, ვერტიკალური მოძრაობები, როგორც ჩანს, დაკავშირებული იყო ავტორიტეტის

სხეულის ენის ექსპერტის, დოქტორი კეროლ გომანის თქმით, „კვლევამ აჩვენა, რომ ადამიანები, რომლებიც ურთიერთობენ აქტიური ჟესტებით, უფრო მეტად ფასდებიან თბილ, სასიამოვნო და ენერგიულ პიროვნებებად. ხოლო ისინი, ვინც ნაკლებად მოძრაობენ ან საერთოდ უძრავად არიან, ლოგიკურ, ცივ და ანალიტიკურ ტიპაჟებად ხასიათდებიან“. 

ამ ბოლო კვლევის კვლევითი ჯგუფი ვარაუდობს, რომ ხელის ჟესტები პირისპირ კომუნიკაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც პირდაპირ მოქმედებს იმაზე, თუ რა ესმის მსმენელს. უფრო მეტიც, ისინი ვარაუდობენ, რომ ჩვენი რეაქცია ხელის ჟესტებზე, შეიძლება იყოს ის, რასაც ასაკის მატებასთან ერთად ვისწავლით. ამასთან, როგორც ისინი ასევე აღნიშნავენ, ევოლუციური მიზეზი არსებობს ხელის ჩამორთმევაზე ჩვენი გაძლიერებული პასუხისთვის და არა შეძენილი ქცევისთვის.

საქართველოს ბანკის IT ინფრასტრუქტურის თანამედროვე პლატფორმებზე მიგრაცია MIT Tech Review-ში მოხვდა

დასაქმების რა ტენდენციები ელის ციფრული მარკეტინგის სფეროს 2023 წლისთვის