Print – adjarabet inhouse creative – Jaba Khutsishvili _ Berdia Khmaladze